Doraemon [ Update Doraemon plus Tập 2 Chap 21]

truyện tranh Doraemon
SƠ LƯỢC

Bộ truyện được xem là huyền thoại của Nhật Bản. Nói về cuộc sống của một chú nhóc tên Nobita, tính tình hậu đậu và chú mèo máy Doremon đến từ thế kỉ 22 cùng những người bạn Xuka, Chaien, Xeko; để từ đó gây ra bao tiếng cười và rút ra những bài học ý nghĩa cho người xem !!

 

Tác giả: Fujiko F. Fujio

Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn

Thể loại: Truyện scan

Đăng bởi: Bá CMN Đạo R Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 4316988 Theo dõi: 288

Update: 22/02/2020 19:59TỔNG HỢP (161 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 017 04/12/2017 14:34

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 016 04/12/2017 14:34

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 015 04/12/2017 14:34

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 014 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 013 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 012 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 011 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 010 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 09 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 08 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 07 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 06 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 05 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 04 04/12/2017 14:33

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 03 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 02 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 01 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 018 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 019 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 020 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 01 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 02 04/12/2017 14:32

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 021 04/12/2017 14:31

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 020 04/12/2017 14:30

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 019 04/12/2017 14:30

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 018 04/12/2017 14:30

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 017 04/12/2017 14:30

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 016 04/12/2017 14:30

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 015 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 014 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 013 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 012 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 011 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 010 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 09 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 08 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 07 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 06 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 05 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 04 04/12/2017 14:29

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 03 04/12/2017 14:28

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 02 04/12/2017 14:28

Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 01 04/12/2017 14:28

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 043 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 042 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 041 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 040 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 039 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 038 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 037 04/12/2017 14:14

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 036 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 035 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 034 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 033 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 032 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 031 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 030 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 029 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 028 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 027 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 026 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 025 04/12/2017 14:13

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 024 04/12/2017 14:12

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 023 04/12/2017 14:12

Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 022 04/12/2017 14:12

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Tập cuối Kết thúc chap 999 17/04/2012 19:21

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 021 17/04/2012 19:20

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 019 - 020 17/04/2012 19:20

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 017 - 018 17/04/2012 19:19

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 015 - 016 17/04/2012 19:18

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 013 - 014 17/04/2012 19:16

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 011 - 012 16/04/2012 22:42

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 09 - 010 16/04/2012 22:41

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 07 - 08 13/04/2012 12:53

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 05 - 06 13/04/2012 12:52

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 03 - 04 11/04/2012 14:04

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 01 - 02 11/04/2012 14:01

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 21 - 22 11/04/2012 14:00

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 19 - 20 09/04/2012 21:30

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 17 - 18 09/04/2012 21:27

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 15 - 16 07/04/2012 21:53

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 13 - 14 07/04/2012 21:53

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 11 - 12 05/04/2012 19:26

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 9 - 10 05/04/2012 19:25

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 7 - 8 04/04/2012 08:24

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 5-6 04/04/2012 08:21

Doraemon Plus Vol 1 chap 3 - 4 03/04/2012 13:25

Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 1 - 2 03/04/2012 13:23

Doraemon Tập 45 Truyện ngắn 05/03/2012 19:49

Doraemon Tập 44 Truyện ngắn 05/03/2012 19:46

Doraemon Tập 43 Truyện ngắn 05/03/2012 19:44

Doraemon Tập 42 Truyện ngắn 05/03/2012 19:42

Doraemon Tập 41 Truyện ngắn 05/03/2012 19:40

Doraemon Tập 40 Truyện ngắn 05/03/2012 19:37

Doraemon Tập 39 Truyện ngắn 05/03/2012 19:34

Doraemon Tập 38 Truyện ngắn 05/03/2012 19:32

Doraemon Tập 37 Truyện ngắn 05/03/2012 19:30

Doraemon Tập 36 Truyện ngắn 05/03/2012 19:29

Doraemon Tập 35 Truyện ngắn 05/03/2012 19:26

Doraemon Tập 34 Truyện ngắn 05/03/2012 19:24

Doraemon Tập 33 Truyện ngắn 05/03/2012 19:23

Doraemon Tập 32 Truyện ngắn 05/03/2012 19:21

Doraemon Tập 31 Truyện ngắn 05/03/2012 19:19

Doraemon Tập 30 Truyện ngắn 05/03/2012 19:15

Doraemon Tập 29 Truyện ngắn 05/03/2012 19:13

Doraemon Tập 28 Truyện ngắn 05/03/2012 19:10

Doraemon Tập 27 Truyện ngắn 05/03/2012 19:07

Doraemon Tập 26 Truyện ngắn 05/03/2012 19:04

Doraemon Tập 25 Truyện ngắn 04/03/2012 18:07

Doraemon Tập 24 Truyện ngắn 04/03/2012 18:05

Doraemon Tập 23 Truyện ngắn 04/03/2012 18:02

Doraemon Tập 22 Truyện ngắn 04/03/2012 17:59

Doraemon Tập 21 Truyện ngắn 04/03/2012 17:57

Doraemon Tập 20 Truyện ngắn 04/03/2012 17:55

Doraemon Tập 19 Truyện ngắn 04/03/2012 17:53

Doraemon Tập 18 Truyện ngắn 04/03/2012 17:50

Doraemon Tập 17 Truyện ngắn 04/03/2012 17:48

Doraemon Tập 16 Truyện ngắn 04/03/2012 17:45

Doraemon Tập 15 Truyện ngắn 04/03/2012 17:43

Doraemon Tập 14 Truyện ngắn 04/03/2012 17:41

Doraemon Tập 13 Truyện ngắn 04/03/2012 17:39

Doraemon Tập 12 Truyện ngắn 04/03/2012 17:37

Doraemon Tập 11 Truyện ngắn 04/03/2012 17:34

Doraemon Tập 10 Truyện ngắn 02/03/2012 16:29

Doraemon Tập 9 Truyện ngắn 02/03/2012 16:20

Doraemon Tập 8 Truyện ngắn 02/03/2012 16:13

Doraemon Tập 7 Truyện ngắn 02/03/2012 16:09

Doraemon Tập 6 Truyện ngắn 02/03/2012 15:57

Doraemon Tập 5 Truyện ngắn 02/03/2012 15:55

Doraemon Tập 4 Truyện ngắn 29/02/2012 15:42

Doraemon Tập 3 Truyện ngắn 28/02/2012 12:54

Doraemon Tập 2 Truyện ngắn 27/02/2012 19:12

Doraemon Tập 1 Truyện ngắn 27/02/2012 12:58

Doraemon Dài Tập 27 - Nobita Tây Du Kí 26/02/2012 11:10

Doraemon Dài Tập 26 - Nobita và nhân ngư đại hải chiến 26/02/2012 11:08

Doraemon Dài Tập 25 - Nobita và truyền thuyết thần rừng 26/02/2012 11:05

Doraemon Dài Tập 24 - NOBITA Ở VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈO 26/02/2012 11:03

Doraemon Dài Tập 23 - Cuộc phiêu lưu đến vương quốc gió 26/02/2012 11:01

Doraemon Dài Tập 22 - CUỘC CHIẾN Ở XỨ SỞ ROBOT 26/02/2012 10:56

Doraemon Dài Tập 21 - Du hành đến vương quốc loài chim 26/02/2012 10:52

Doraemon Dài Tập 20 - TRUYỀN THUYẾT VỀ VUA MẶT TRỜI 26/02/2012 10:47

Doraemon Dài Tập 19 - Đi tìm miền đất mới 26/02/2012 10:44

Doraemon Dài Tập 18 - CUỘC PHIỆU LƯU ĐẾN ĐẢO GIẤU VÀNG 26/02/2012 10:36

Doraemon Dài Tập 17 - THÀNH PHỐ THÚ NHỒI BÔNG 26/02/2012 10:33

Doraemon Dài Tập 16 - HÀNH TRÌNH QUA DẢI NGÂN HÀ 26/02/2012 10:26

Doraemon Dài Tập 15 - LẠC VÀO THẾ GIỚI CÔN TRÙNG 26/02/2012 10:24

Doraemon Dài Tập 14 - BA CHÀNG HIỆP SỸ MỘNG MƠ 26/02/2012 10:20

Doraemon Dài Tập 13 - Bí mật mê cung bliki 25/02/2012 14:12

Doraemon Dài Tập 12 - VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂY 25/02/2012 14:04

Doraemon Dài Tập 11 - Nobita đến xứ ba tư 25/02/2012 13:58

Doraemon Dài Tập 10 - NGÔI SAO CẢM 24/02/2012 13:02

Doraemon Dài Tập 9 - CHIẾN THẮNG QUỶ KAMAT 24/02/2012 12:56

Doraemon Dài Tập 8 - CUỘC PHIÊU LƯU VÀO LÒNG ĐẤT 24/02/2012 12:52

Doraemon Dài Tập 7 - Cuộc xâm lăng của binh đoàn Robot 23/02/2012 21:17

Doraemon Dài Tập 6 - Tên độc tài vũ trụ [P4->5] 23/02/2012 12:43

Doraemon Dài Tập 6 - TÊN ĐỘC TÀI VŨ TRỤ [P1->3] 23/02/2012 12:40

Doraemon Dài Tập 5 - NOBITA LẠC VÀO XỨ QUỶ 22/02/2012 21:52

Doraemon Dài Tập 4 - Lâu đài dưới đáy biển 22/02/2012 13:44

Doraemon Dài Tập 3 - Pho tượng thần khổng lồ 22/02/2012 13:49

Doraemon Dài Tập 2 - Bí mật hành tinh màu Tím 22/02/2012 13:25

Doraemon Dài Tập 1 - Thăm công viên khủng long 22/02/2012 13:09

 Cái kết của truyện Doraemon

Vì bộ truyện Đôrêmon có sự đóng góp của 2 người là đồng tác giả nên họ lấy bút danh chung là Fujiko F. Fujio. Vào năm 1987, cái liên kết đồng tác giả đã không còn nữa, một kết thúc chính thức cho tập truyện chưa bao giờ được hai người thảo luận tới. Từ khi ông Hiroshi Fujimoto chết vào năm 1996, mọi kết thúc của câu truyện chỉ là những giả thuyết của những người hâm mộ, đó là những giả thuyết sau:


 
1. Kết cục thứ nhất và cũng là kết cục lạc quan được đồn đại vài năm trước đây. Khi Đôrêmon không còn hoạt động nữa, Nôbita phải quyết định hoặc đổi pin cho Đôrêmon (như thế sẽ làm cho nó mất hết trí nhớ) hoặc chờ một người nào đó sửa được. Nôbita từ đó quyết tâm chăm chỉ học tập để khi ra trường có thể trở thành một giáo sư về người máy và lập trình viên trí tuệ nhân tạo và làm Đôrêmon sống lại, từ đó tìm lại được hạnh phúc. 
 
2. Kết cục thứ hai bi quan hơn cho rằng Nôbita bị bệnh tự kỷ và tất cả những nhân vật trong truyện (kể cả Đôrêmon) chỉ là những nhân vật nó tưởng tượng ra để bớt đau khổ. Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng hoặc bực tức.
 
3. Kết cục thứ ba tỏ ra “kém” bi quan hơn, nhưng cũng mang nét buồn. Một hôm, Nobita ngã đập đầu xuống hòn đá, và từ lúc đó, cậu chìm vào trong cơn hôn mê và sống cuôc sống thực vật. Để có tiền cho cuộc phẫu thuật, Đôrêmon đã phải bán gần hết những bửu bối trong túi bốn-chiều của mình. Nhưng, cuộc phẫu thuật đã không thành công. Và bửu bối cuối cùng của Đôrêmon là vật có thể đưa Nôbita đến bất cứ nơi đâu, tại bất cứ thời điểm nào. Và, Nôbita đã chọn điểm đến là thiên đường.
 
4. Kết cục thứ tư là Đôrêmon sau khi đã giúp Nôbita nên người, trở thành người giàu có và yêu Xuka thì cậu ấy đã quay về thế giới tương lai. Nhưng cậu đã không thể ngăn nỗi nhớ về Nôbita nên đã quay về với Nôbita.
 
Tuy nhiên đại đa số đều hy vọng rằng đây chỉ là tin đồn, để cho nhóm bạn 5 người này mãi mãi nằm trong lòng các độc giả nhỏ tuổi.
Muốn đọc doraemon clor thì đây

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Angel Densetsu Full completed
  • truyện tranh Desire [18+] Update
  • truyện tranh Đội Quân Nhí nhố  Update Full
  • truyện tranh Thần Đồng Đất Việt (vuilen scan) update Tập 25
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...