Tác giả Fujiko F. Fujio

Có 46 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Các one-shot của Fujiko F. Fujio 86 5.437.346 1.162

2. Các one-shot của Fujiko Fujio 74 1.670 0

3. Các oneshot của tác giả Fujiko Fujio update chap 5 5 19.782 12

4. Chiến tranh vũ trụ 17 219.949 31

5. Chimpui-Chú Chuột Chinba 26 364.295 148

6. Chinpui 6 95 0

7. Đại Từ Điển Doraemon 2 85.372 12

8. Doraemon 763 2.095.142 287

9. Doraemon 161 5.083.607 257

10. Doraemon chế về gunny 24 347.495 32

11. Doraemon Collection 69 325.348 18

12. Doraemon Dài 65 365 0

13. Doraemon Plus 3 23.573 2

14. Doraemon Plus 96 397.816 48

15. Doraemon truyện dài tập 3: Pho tượng thần khổng lồ 1 7.476 12

16. Doraemon truyện dài tập 5: Nobita lạc vào xứ quỷ 1 6.943 5

17. Doremon - Chú Mèo Máy Thông Minh Đến Từ Tương Lai 6 135 0

18. Doremon - Nôbita và Truyền Thuyết Thần Rừng 13 140.011 34

19. Doremon (1992) 75 460 0

20. Doremon (Truyen Mau) 10 225 0

1 2 3