Cửu Tinh Thiên Thần Quyết [>Update 08/01<] chapter 188

truyện tranh  Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại: Action Manhua Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1708405 Theo dõi: 1093

Update: 08/01/2020 20:31

TỔNG HỢP (189 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 188 08/01/2020 20:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 187 23/12/2019 19:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 186 28/11/2019 19:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 185 20/11/2019 21:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 184 03/11/2019 16:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 183 28/10/2019 17:17

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 182 21/10/2019 21:00

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 181 02/10/2019 19:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 180 19/09/2019 13:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 179 17/09/2019 22:49

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 178 07/09/2019 13:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 177 05/09/2019 13:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 176 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 175 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 174 03/09/2019 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 173 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 172 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 171 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 170 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 169 03/09/2019 13:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 168 23/08/2019 00:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 167 21/08/2019 06:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 166 19/08/2019 01:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 165 16/08/2019 22:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 164 14/08/2019 22:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 163 12/08/2019 22:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 162 08/06/2019 20:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 161 06/06/2019 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 160 03/05/2019 20:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 159 02/05/2019 16:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 158 16/04/2019 21:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 157 12/04/2019 14:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 156 08/04/2019 20:46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 155 06/04/2019 20:41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 154 23/03/2019 13:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 153 21/03/2019 13:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 152 07/03/2019 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 151 05/03/2019 13:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 150 26/02/2019 23:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 149 25/02/2019 00:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 148 04/02/2019 06:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 147 01/02/2019 22:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 146 22/01/2019 13:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 145 20/01/2019 16:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 144 18/01/2019 21:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 143 16/01/2019 20:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 142 14/01/2019 21:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 141 12/01/2019 14:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 140 11/01/2019 00:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 139 08/01/2019 13:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 138 06/01/2019 13:46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 137 04/01/2019 21:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 136 29/12/2018 22:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 135 27/12/2018 22:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 134 16/12/2018 12:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 133 14/12/2018 22:08

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 132 13/12/2018 22:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 131 12/12/2018 22:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 130 11/12/2018 21:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 129 11/12/2018 21:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 128 28/11/2018 12:56

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 127 27/11/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 126 23/11/2018 21:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 125 23/11/2018 20:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 124 23/11/2018 20:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 123 20/11/2018 22:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 122 19/11/2018 21:54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 121 18/11/2018 21:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 120 13/11/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 119 12/11/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 118 11/11/2018 13:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 117 10/11/2018 13:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 116 09/11/2018 20:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 115 08/11/2018 13:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 114 07/11/2018 18:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 113 06/11/2018 12:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 112 18/10/2018 13:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 111 17/10/2018 13:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 110 14/10/2018 20:18

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 109 13/10/2018 19:26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 108 04/10/2018 23:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 107 12/09/2018 20:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 106 08/09/2018 19:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 105 06/09/2018 12:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 104 05/09/2018 21:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 103 05/09/2018 20:16

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 102 04/09/2018 19:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 101 03/09/2018 19:47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 100 02/09/2018 19:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 99 02/09/2018 19:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 98 30/07/2018 12:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 97 23/07/2018 15:49

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 96 12/07/2018 13:25

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 95 08/07/2018 14:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 94 18/06/2018 13:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 93 14/06/2018 13:48

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 92 11/06/2018 13:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 91 08/06/2018 19:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 90 05/06/2018 18:20

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 89 31/05/2018 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 88 28/05/2018 13:25

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 87 27/05/2018 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 86 26/05/2018 13:18

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 85 23/05/2018 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 84 20/05/2018 17:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 83 19/05/2018 17:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 82 17/05/2018 17:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 81 09/05/2018 19:56

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 80 07/05/2018 20:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 79 03/05/2018 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 78 24/04/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 78 24/04/2018 12:34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 77 17/04/2018 19:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 76 10/04/2018 12:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 75 04/04/2018 13:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 74 27/03/2018 11:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 73 20/03/2018 12:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 72 12/03/2018 10:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 71 08/03/2018 19:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 70 08/03/2018 19:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 69 04/03/2018 12:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 68 27/02/2018 12:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 67 23/02/2018 19:28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 66 20/02/2018 21:48

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 65 18/02/2018 13:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 64 15/02/2018 18:43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 63 11/02/2018 17:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 62 09/02/2018 12:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 61 06/02/2018 11:30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 60 30/01/2018 12:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 59 23/01/2018 12:04

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 58 16/01/2018 12:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 57 09/01/2018 19:29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 56 05/01/2018 19:02

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 55 05/01/2018 19:02

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 54 27/12/2017 12:13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 53 12/12/2017 14:27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 52 05/12/2017 12:39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 51 28/11/2017 12:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 50 21/11/2017 11:35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 49 15/11/2017 16:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 48 07/11/2017 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 47 26/10/2017 17:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 46 12/10/2017 12:45

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 45 27/09/2017 17:32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 44 22/09/2017 14:33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 43 13/09/2017 12:12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 42 11/09/2017 18:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 41 30/08/2017 15:37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 40 22/08/2017 10:51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 39 16/08/2017 13:01

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 38 09/08/2017 18:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 37 04/08/2017 17:40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 36 24/07/2017 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 35 18/07/2017 13:42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 34 11/07/2017 12:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 33 07/07/2017 18:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 32 30/06/2017 12:24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 31 21/06/2017 12:14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 30 14/06/2017 14:53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 29 10/06/2017 15:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 28 05/06/2017 11:10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 27 24/05/2017 11:59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 26 18/05/2017 18:55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 25 10/05/2017 11:57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 24 04/05/2017 12:03

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 23 01/05/2017 13:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 22 25/04/2017 12:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 21 12/04/2017 19:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 20 07/04/2017 18:58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 19 30/03/2017 17:52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 18 28/03/2017 23:15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 17 24/03/2017 19:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 16 19/03/2017 18:11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 15 15/03/2017 20:22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 14 09/03/2017 18:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 13 06/03/2017 18:51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 12 03/03/2017 18:06

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 11 27/02/2017 18:20

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 10 25/02/2017 12:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 9 23/02/2017 12:17

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 8 21/02/2017 12:00

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 7 19/02/2017 14:05

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 6 17/02/2017 12:19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 5 14/02/2017 18:09

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 4 12/02/2017 18:23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 3 10/02/2017 18:07

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 2 08/02/2017 22:21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chap 1 08/02/2017 17:16

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!