Cửu Tinh Thiên Thần Quyết [>Update 09/12<] chapter 292

truyện tranh  Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
SƠ LƯỢC
Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại: Action Manhua Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2052106 Theo dõi: 1036

Update: 09/12/2021 23:41TỔNG HỢP (293 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 292 09/12/2021

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 291 09/12/2021

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 290 09/12/2021

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 289

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 288

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 287

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 286

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 285

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 284

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 283

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 282

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 281

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 280

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 279

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 278

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 277

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 276

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 275

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 274

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 273

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 272

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 271

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 270

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 269

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 268

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 267

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 266

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 265

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 264

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 263

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 262

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 261

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 260

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 259

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 258

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 257

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 256

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 255

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 254

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 253

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 252

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 251

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 250

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 249

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 248

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 247

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 246

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 245

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 244

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 243

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 242

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 241

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 240

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 239

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 238

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 237

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 236

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 235

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 234

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 233

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 232

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 231

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 230

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 229

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 228

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 227

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 226

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 225

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 224

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 223

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 222

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 221

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 220

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 219

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 218

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 217

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 216

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 215

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 214

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 213

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 212

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 211

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 210

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 209

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 208

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 207

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 206

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 205

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 204

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 203

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 202

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 201

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 200

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 199

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 198

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 197

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 196

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 195

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 194

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 193

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 192

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 191

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 190

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 189

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 188

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 187

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chapter 186

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 185

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 184

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 183

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 182

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 181

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 180

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 179

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 178

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 177

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 176

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 175

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 174

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 173

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 172

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 171

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 170

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 169

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 168

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 167

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 166

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 165

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 164

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 163

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 162

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 161

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 160

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 159

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 158

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 157

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 156

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 155

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 154

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 153

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 152

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 151

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 150

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 149

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 148

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 147

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 146

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 145

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 144

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 143

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 142

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 141

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 140

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 139

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 138

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 137

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 136

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 135

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 134

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 133

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 132

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 131

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 130

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 129

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 128

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 127

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 126

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 125

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 124

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 123

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 122

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 121

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 120

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 119

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 118

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 117

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 116

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 115

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 114

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 113

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 112

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 111

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 110

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 109

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 108

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 107

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 106

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 105

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 104

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 103

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 102

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 101

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 100

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 99

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 98

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 97

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 96

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 95

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 94

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 93

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 92

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 91

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 90

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 89

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 88

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 87

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 86

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 85

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 84

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 83

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 82

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 81

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 80

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 79

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 78

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 78

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 77

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 76

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 75

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 74

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 73

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 72

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 71

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 70

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 69

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 68

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 67

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 66

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 65

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 64

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 63

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 62

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 61

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 60

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 59

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 58

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 57

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 56

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 55

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 54

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 53

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 52

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 51

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 50

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 49

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 48

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 47

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 46

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 45

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 44

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 43

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 42

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 41

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 40

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 39

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 38

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 37

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 36

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 35

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 34

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 33

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 32

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 31

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 30

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 29

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 28

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 27

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 26

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 25

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 24

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 23

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 22

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 21

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 20

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 19

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 18

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 17

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 16

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 15

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 14

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 13

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 12

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 11

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 10

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 9

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 8

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 7

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 6

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 5

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 4

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 3

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 2

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chapter 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình