Thiên Châu Biến [>Update 08/05<] chapter 77

truyện tranh  Thiên Châu Biến
SƠ LƯỢC
Mỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là Thiên Châu. Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ________ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 221814 Theo dõi: 331

Update: 08/05/2022 22:43



TỔNG HỢP (154 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thiên Châu Biến chapter 77 08/05/2022 22:43

Thiên Châu Biến chapter 76 25/04/2022 00:23

Thiên Châu Biến chapter 75 10/04/2022 21:28

Thiên Châu Biến chapter 74 27/03/2022 23:36

Thiên Châu Biến chapter 73 14/03/2022 07:08

Thiên Châu Biến chapter 72 27/02/2022 13:46

Thiên Châu Biến chapter 71 13/02/2022 12:09

Thiên Châu Biến chapter 70 30/01/2022 21:45

Thiên Châu Biến chapter 69 16/01/2022 09:21

Thiên Châu Biến chapter 68 02/01/2022 15:55

Thiên Châu Biến chapter 67 19/12/2021 18:56

Thiên Châu Biến chapter 66 05/12/2021 16:14

Thiên Châu Biến chapter 65 21/11/2021 15:06

Thiên Châu Biến chapter 64 07/11/2021 14:41

Thiên Châu Biến chapter 63 24/10/2021 11:21

Thiên Châu Biến chapter 62 11/10/2021 03:19

Thiên Châu Biến chapter 61 26/09/2021 17:36

Thiên Châu Biến chapter 60 12/09/2021 17:09

Thiên Châu Biến chapter 59 29/08/2021 08:59

Thiên Châu Biến chapter 58 16/08/2021 15:48

Thiên Châu Biến chapter 57 01/08/2021 16:14

Thiên Châu Biến chapter 56 18/07/2021 09:53

Thiên Châu Biến chapter 55 05/07/2021 00:51

Thiên Châu Biến chapter 54 20/06/2021 10:17

Thiên Châu Biến chapter 53 06/06/2021 11:23

Thiên Châu Biến chapter 52 23/05/2021 14:25

Thiên Châu Biến chapter 51 09/05/2021 09:28

Thiên Châu Biến chapter 50 25/04/2021 10:36

Thiên Châu Biến chapter 49 11/04/2021 10:23

Thiên Châu Biến chapter 48 28/03/2021 13:51

Thiên Châu Biến chapter 47 14/03/2021 15:25

Thiên Châu Biến Chapter 46 03/03/2021 16:18

Thiên Châu Biến chapter 45 02/03/2021 15:16

Thiên Châu Biến chapter 44 01/03/2021 12:59

Thiên Châu Biến chapter 43 08/12/2020 01:42

Thiên Châu Biến chapter 42.5 08/12/2020 01:42

Thiên Châu Biến chapter 42 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 41.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 41 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 40.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 40 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 39.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 39 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 38.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 38 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 37.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 37 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 36.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 36 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 35.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 35 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 34.5 08/12/2020 01:41

Thiên Châu Biến chapter 34 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 33.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 33 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 32.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 32 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 31.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 31 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 30.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 30 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 29.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 29 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 28.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 28 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 27.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 27 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 26.5 08/12/2020 01:40

Thiên Châu Biến chapter 26 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 25.5 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 25 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 24.5 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 24 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 23.5 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 23 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 22.5 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 22 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 21.5 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 21 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 20 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 19 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 18 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 17 08/12/2020 01:39

Thiên Châu Biến chapter 16 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến chapter 15 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến chapter 14 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến chapter 13 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến chapter 12 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến chapter 11 08/12/2020 01:38

Thiên Châu Biến Chapter 43 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 42.5 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 42 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 41.5 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 41 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 40.5 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 40 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 39.5 06/10/2020 00:42

Thiên Châu Biến Chapter 39 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 38.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 38 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 37.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 37 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 36.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 36 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 35.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 35 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 34.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 34 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 33.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 33 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 32.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 32 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 31.5 06/10/2020 00:41

Thiên Châu Biến Chapter 31 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 30.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 30 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 29.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 29 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 28.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 28 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 27.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 27 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 26.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 26 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 25.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 25 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến Chapter 24.5 06/10/2020 00:40

Thiên Châu Biến chapter 24 16/05/2020 09:25

Thiên Châu Biến chapter 23.5 18/04/2020 20:27

Thiên Châu Biến chapter 23 27/03/2020 22:28

Thiên Châu Biến chapter 22.5 03/03/2020 19:29

Thiên Châu Biến chapter 22 01/03/2020 23:00

Thiên Châu Biến chapter 21.5 31/12/2019 20:02

Thiên Châu Biến chapter 21 30/12/2019 02:51

Thiên Châu Biến Chapter 20 29/11/2019 22:47

Thiên Châu Biến Chapter 19 03/11/2019 16:19

Thiên Châu Biến Chapter 18 19/10/2019 22:13

Thiên Châu Biến Chapter 17 06/10/2019 18:00

Thiên Châu Biến Chapter 16 12/09/2019 15:10

Thiên Châu Biến Chapter 15 05/09/2019 00:16

Thiên Châu Biến Chapter 14 03/09/2019 13:09

Thiên Châu Biến Chapter 13 03/09/2019 13:09

Thiên Châu Biến Chapter 12 03/09/2019 13:09

Thiên Châu Biến Chapter 11 03/08/2019 20:13

Thiên Châu Biến Chapter 10 01/07/2019 21:47

Thiên Châu Biến Chapter 9 01/07/2019 21:46

Thiên Châu Biến Chapter 8 31/05/2019 19:30

Thiên Châu Biến Chapter 7 21/05/2019 18:48

Thiên Châu Biến Chapter 6 10/04/2019 21:13

Thiên Châu Biến Chapter 5 30/03/2019 20:04

Thiên Châu Biến Chapter 4 19/03/2019 03:05

Thiên Châu Biến Chapter 3 16/03/2019 23:35

Thiên Châu Biến Chapter 2 16/03/2019 23:35

Thiên Châu Biến Chapter 1 16/03/2019 23:35

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 03/05<] chapter 1091-1093
loading...

Đang tải...



ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...