Tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cầm Đế 30 240.164 32

2. Đại Khâu Giáp Sư 180 1.004.495 81

3. Thiên Châu Biến 138 174.689 17

4. ÂM DƯƠNG MIỆN 60 54.809 2

5. Băng hoả ma trù 131 822.280 114

6. Chung Cực Đấu La 238 672.523 72

7. Cuồng Thần 110 1.029.196 91

8. Đấu La Đại Lục 351 6.119.045 1.114

9. Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết 59 267.526 32

10. ĐẤU LA ĐẠI LỤC NGOẠI TRUYỆN: ĐƯỜNG MÔN ANH HÙNG 99 152.062 21

11. KHÔNG TỐC TINH NGÂN 50 90.028 7

12. Long Vương Truyền Thuyết 260 1.565.231 210

13. Thần Ấn Vương Tọa 245 1.842.744 189

14. Tuyệt Thế Đường Môn 334 2.733.584 484