Tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cầm Đế 30 237.557 31

2. Đại Khâu Giáp Sư 174 982.534 81

3. Thiên Châu Biến 126 140.488 13

4. ÂM DƯƠNG MIỆN 48 48.441 2

5. Băng hoả ma trù 104 779.766 110

6. Chung Cực Đấu La 223 635.126 71

7. Cuồng Thần 110 1.026.614 91

8. Đấu La Đại Lục 304 5.934.594 1.108

9. Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết 59 262.963 32

10. ĐẤU LA ĐẠI LỤC NGOẠI TRUYỆN: ĐƯỜNG MÔN ANH HÙNG 95 142.158 21

11. KHÔNG TỐC TINH NGÂN 33 80.482 7

12. Long Vương Truyền Thuyết 235 1.506.368 209

13. Thần Ấn Vương Tọa 227 1.806.837 188

14. Tuyệt Thế Đường Môn 310 2.658.231 478