Long Vương Truyền Thuyết [>Update 01/03<] chapter 228

truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
SƠ LƯỢC
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! 
Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . 
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Nguồn: HamTruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts Shounen Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1483277 Theo dõi: 1073

Update: 01/03/2021 11:26

TỔNG HỢP (229 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Long Vương Truyền Thuyết chapter 228 01/03/2021 11:26

Long Vương Truyền Thuyết chapter 227 22/02/2021 19:33

Long Vương Truyền Thuyết chapter 226 19/02/2021 12:15

Long Vương Truyền Thuyết chapter 225 05/02/2021 17:54

Long Vương Truyền Thuyết chapter 224 03/02/2021 00:06

Long Vương Truyền Thuyết chapter 223 23/01/2021 13:49

Long Vương Truyền Thuyết chapter 222 23/01/2021 13:49

Long Vương Truyền Thuyết chapter 221 23/01/2021 13:49

Long Vương Truyền Thuyết chapter 220 11/01/2021 15:47

Long Vương Truyền Thuyết chapter 219 11/01/2021 15:47

Long Vương Truyền Thuyết chapter 218 11/01/2021 12:07

Long Vương Truyền Thuyết chapter 217 11/01/2021 12:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 216 08/01/2021 15:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 215 08/01/2021 15:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 214 08/01/2021 15:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 213 08/01/2021 15:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 212 31/12/2020 16:56

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 211 31/12/2020 16:56

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 210 21/12/2020 23:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 209 21/12/2020 23:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 208 04/12/2020 10:38

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 207 28/11/2020 17:59

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 206 22/11/2020 00:24

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 205 16/11/2020 08:05

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 204 09/11/2020 16:06

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 203 04/11/2020 16:57

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 202 26/10/2020 19:57

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 201 23/10/2020 19:20

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 200 20/10/2020 14:06

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 199 14/10/2020 04:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 198 03/10/2020 19:28

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 197 26/09/2020 21:22

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 196 20/09/2020 10:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 195 12/09/2020 21:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 194 12/09/2020 21:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 193 07/09/2020 22:10

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 192 06/09/2020 09:55

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 191 31/08/2020 10:18

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 190 23/08/2020 08:20

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 189 19/08/2020 20:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 188 10/08/2020 03:20

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 187 10/08/2020 03:20

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 186 29/07/2020 08:41

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 185 21/07/2020 20:51

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 184 20/07/2020 03:23

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 183 14/07/2020 15:34

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 182 08/07/2020 21:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 181 08/07/2020 21:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 180 03/07/2020 03:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 179 03/07/2020 03:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 178 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 177 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 176 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 175 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 174 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 173 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 172 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 171 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 170 03/07/2020 03:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 169 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 168 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 167 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 166 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 165 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 164 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 163 01/07/2020 16:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 162 01/07/2020 16:41

Long Vương Truyền Thuyết chapter 161 12/06/2020 18:41

Long Vương Truyền Thuyết chapter 160 26/05/2020 07:44

Long Vương Truyền Thuyết chapter 159 09/05/2020 21:50

Long Vương Truyền Thuyết chapter 158 07/05/2020 20:05

Long Vương Truyền Thuyết chapter 157 13/04/2020 21:48

Long Vương Truyền Thuyết chapter 156 11/04/2020 20:46

Long Vương Truyền Thuyết chapter 155 23/03/2020 12:09

Long Vương Truyền Thuyết chapter 154 21/03/2020 12:33

Long Vương Truyền Thuyết chapter 153 29/02/2020 20:44

Long Vương Truyền Thuyết chapter 152 15/02/2020 21:53

Long Vương Truyền Thuyết chapter 151 25/01/2020 21:06

Long Vương Truyền Thuyết chapter 150 10/01/2020 19:55

Long Vương Truyền Thuyết chapter 149 24/12/2019 13:02

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 148 20/12/2019 11:28

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 147 18/12/2019 18:41

Long Vương Truyền Thuyết chapter 146 17/12/2019 09:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 145 25/10/2019 18:19

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 144 16/10/2019 16:49

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 143 09/10/2019 21:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 142 06/10/2019 21:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 141 06/10/2019 21:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 140 15/09/2019 18:15

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 139 13/09/2019 00:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 138 11/09/2019 05:40

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 137 09/09/2019 18:58

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 136 07/09/2019 04:35

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 135 05/09/2019 00:26

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 134 03/09/2019 13:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 133 03/09/2019 13:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 132 03/09/2019 13:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 131 03/09/2019 13:07

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 130 03/09/2019 13:06

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 129 22/08/2019 21:02

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 128 20/08/2019 21:24

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 127 05/08/2019 13:43

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 126 03/08/2019 20:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 125 14/07/2019 20:26

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 124 12/07/2019 21:10

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 123 28/06/2019 13:12

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 122 28/06/2019 13:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 121 13/06/2019 23:36

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 120 11/06/2019 22:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 119 03/05/2019 19:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 118 18/04/2019 19:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 117 18/04/2019 19:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 116 16/04/2019 20:52

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 115 03/04/2019 14:36

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 114 01/04/2019 19:35

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 113 19/03/2019 13:34

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 112 17/03/2019 16:19

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 111 04/02/2019 18:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 110 02/02/2019 22:04

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 109 24/01/2019 19:39

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 108 22/01/2019 22:43

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 107 11/01/2019 01:08

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 106 08/01/2019 21:13

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 105 26/12/2018 12:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 104 23/12/2018 17:42

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 103 10/12/2018 21:01

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 102 09/12/2018 19:45

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 101 04/12/2018 20:46

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 100 03/12/2018 21:39

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 99 24/11/2018 23:28

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 98 04/11/2018 12:50

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 97 28/10/2018 21:19

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 96 12/10/2018 21:10

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 95 07/10/2018 14:10

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 94 28/09/2018 21:19

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 93 15/09/2018 18:10

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 92 08/09/2018 20:36

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 91 01/09/2018 20:08

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 90 25/08/2018 19:58

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 89 20/07/2018 22:33

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 88 12/07/2018 20:41

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 87 05/07/2018 20:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 86 20/06/2018 20:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 85 11/06/2018 21:20

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 84 28/05/2018 21:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 83 09/06/2018 15:30

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 82 21/05/2018 20:30

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 81 03/05/2018 20:58

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 80 22/04/2018 21:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 79 29/03/2018 18:51

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 78 19/03/2018 21:33

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 77 14/03/2018 20:05

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 76 01/03/2018 21:24

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 75 27/02/2018 19:05

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 74 27/02/2018 19:05

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 73 27/01/2018 21:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 72 13/11/2017 18:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 71 20/10/2017 20:14

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 70 16/10/2017 20:34

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 69 14/07/2017 20:11

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 68 23/06/2017 21:47

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 67 04/06/2017 20:48

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 66 02/06/2017 21:27

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 65 22/05/2017 20:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 64.5 06/05/2017 16:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 64 13/04/2017 20:47

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 63 05/04/2017 21:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 62 27/03/2017 20:14

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 61 20/03/2017 20:14

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 60 10/03/2017 20:49

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 59 08/03/2017 20:02

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 58 06/03/2017 20:18

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 57 17/02/2017 19:13

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 56 12/02/2017 21:31

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 55 06/02/2017 19:56

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 54 21/01/2017 21:00

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 53 13/01/2017 22:31

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 52 06/01/2017 22:36

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 51 30/12/2016 22:47

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 50 23/12/2016 20:54

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 49 16/12/2016 21:39

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 48 09/12/2016 19:24

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 47 02/12/2016 20:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 46 26/11/2016 20:02

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 45 18/11/2016 20:47

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 44 11/11/2016 20:52

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 43 04/11/2016 20:59

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 42 29/10/2016 20:40

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 41 21/10/2016 20:33

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 40 14/10/2016 21:39

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 39 09/10/2016 20:16

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 38 06/10/2016 22:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 37 06/10/2016 10:12

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 36 29/09/2016 20:59

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 35 26/09/2016 20:41

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 34 24/09/2016 20:43

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 33 19/09/2016 19:57

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 32 16/09/2016 20:01

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 31 10/09/2016 21:46

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 30 06/09/2016 20:23

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 29 01/09/2016 20:24

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 28 30/08/2016 19:46

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 27 26/08/2016 20:19

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 26 23/08/2016 20:30

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 25 22/08/2016 20:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 24 19/08/2016 14:16

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 23 14/08/2016 20:14

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 22 09/08/2016 20:25

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 21 05/08/2016 20:34

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 20 04/08/2016 19:49

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 19 03/08/2016 21:09

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 18 27/07/2016 20:28

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 17 25/07/2016 21:14

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 16 21/07/2016 20:45

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 15 17/07/2016 20:01

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 14 16/07/2016 20:29

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 13 14/07/2016 19:32

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 12 12/07/2016 19:52

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 11 11/07/2016 20:13

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 10 08/07/2016 19:29

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 9 30/06/2016 19:48

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 8 27/06/2016 19:44

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 7 26/06/2016 00:15

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 6 24/06/2016 00:02

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 5 24/06/2016 00:01

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 4 24/06/2016 00:00

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 3 15/06/2016 18:53

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 2 15/06/2016 18:03

Long Vương Truyền Thuyết Chapter 1 06/06/2016 20:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!