Đại Khâu Giáp Sư [>Update 17/12<] chapter 148-150

truyện tranh  Đại Khâu Giáp Sư
SƠ LƯỢC
Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc...Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc.

Tên khác: Đại Quy Giáp Sư, The Great Deity

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌namphi Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 1081397 Theo dõi: 763

Update: 17/12/2021 21:37TỔNG HỢP (188 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150 Hết Truyện 17/12/2021

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 149 17/12/2021

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 148 17/12/2021

Đại Khâu Giáp Sư chapter 147

Đại Khâu Giáp Sư chapter 146

Đại Khâu Giáp Sư chapter 145

Đại Khâu Giáp Sư chapter 144

Đại Khâu Giáp Sư chapter 143

Đại Khâu Giáp Sư chapter 142

Đại Khâu Giáp Sư chapter 141

Đại Khâu Giáp Sư chapter 140

Đại Khâu Giáp Sư chapter 139

Đại Khâu Giáp Sư chapter 138

Đại Khâu Giáp Sư chapter 137

Đại Khâu Giáp Sư chapter 136

Đại Khâu Giáp Sư chapter 135

Đại Khâu Giáp Sư chapter 134

Đại Khâu Giáp Sư chapter 133

Đại Khâu Giáp Sư chapter 132

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 131

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 130

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 129

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 128

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 127

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 126

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 125

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 124

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 123

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 122

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 121

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 120

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 119

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 118

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 117

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 116

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 115

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 114

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 113

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 112

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 111

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 110

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 109

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 108

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 107

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 106

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 105

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 104

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 103

Đại Khâu Giáp Sư chapter 102

Đại Khâu Giáp Sư chapter 101

Đại Khâu Giáp Sư chapter 100

Đại Khâu Giáp Sư chapter 99

Đại Khâu Giáp Sư chapter 98

Đại Khâu Giáp Sư chapter 97

Đại Khâu Giáp Sư chapter 96

Đại Khâu Giáp Sư chapter 95

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 94

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 93

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 92

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 91

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 90

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 89

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 88

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 87

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 86

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 85

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 84

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 83

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 82

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 81

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 80

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 79

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 78

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 77

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 76

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 75

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 74

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 73

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 72

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 71

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 70

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 69

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 68

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 67

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 66

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 65

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 64

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 63

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 62

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 61

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 60

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 59

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 58

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 57

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 56

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 55

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 54

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 53

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 52

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 51

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 50

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 49

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 48

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 47

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 46

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 45

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 44

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 43

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 42

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 41

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 40

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 39.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 39

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 38.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 38

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 37.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 37

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 36.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 36

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 35.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 35

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 34.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 34

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 33.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 33

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 32.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 32

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 31.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 31

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 30.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 30

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 29.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 29

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 28.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 28

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 27.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 27

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 26.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 26

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 25.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 25

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 24.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 24

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 23.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 23

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 22.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 22

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 21.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 21

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 20.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 20

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 19.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 19

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 18.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 18

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 17.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 17

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 16.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 16

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 15.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 15

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 14.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 14

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 13.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 13

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 12.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 12

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 11.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 11

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 10.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 10

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 9.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 9

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 8.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 8

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 7.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 7

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 6.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 6

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 5.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 4.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 4

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 3.2

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 3.1

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 2.5

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 2

Đại Khâu Giáp Sư Chapter 1

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Bleach [Update Chap 686 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
loading...

Đang tải...ĐĂNG BÌNH LUẬN


Hãy đăng nhập để đăng lời bình