Vạn Giới Tiên Tung

truyện tranh  Vạn Giới Tiên Tung
SƠ LƯỢC
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2088271 Theo dõi: 1396

Update: 01/12/2019 22:21

TỔNG HỢP (226 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vạn Giới Tiên Tung chap 225 03/12/2019 18:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 224 01/12/2019 22:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 223 11/11/2019 22:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 222 05/11/2019 19:55

Vạn Giới Tiên Tung chap 221 02/11/2019 22:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 220 31/10/2019 16:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 219 27/10/2019 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 218 23/10/2019 23:15

Vạn Giới Tiên Tung chap 217 18/10/2019 18:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 216 15/10/2019 14:56

Vạn Giới Tiên Tung chap 215 11/10/2019 19:15

Vạn Giới Tiên Tung chap 214 06/10/2019 21:25

Vạn Giới Tiên Tung chap 213 02/10/2019 23:05

Vạn Giới Tiên Tung chap 212 30/09/2019 00:22

Vạn Giới Tiên Tung chap 211 26/09/2019 23:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 210 20/09/2019 21:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 209 17/09/2019 22:38

Vạn Giới Tiên Tung chap 208 15/09/2019 20:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 207 13/09/2019 21:07

Vạn Giới Tiên Tung chap 206 11/09/2019 16:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 205 05/09/2019 13:46

Vạn Giới Tiên Tung chap 204 03/09/2019 20:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 203 01/09/2019 16:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 202 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 201 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 200 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 199 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 198 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 197 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 196 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 195 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 194 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 193 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 192 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 191 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 190 26/08/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung chap 189 26/08/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung chap 188 17/08/2019 20:41

Vạn Giới Tiên Tung chap 187 15/08/2019 13:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 186 09/08/2019 13:22

Vạn Giới Tiên Tung chap 185 07/08/2019 22:37

Vạn Giới Tiên Tung chap 184 31/07/2019 21:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 183 29/07/2019 20:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 182 21/07/2019 20:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 181 19/07/2019 16:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 180 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 179 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 178 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 177 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 176 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 175 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 174 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 173 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 172 13/06/2019 15:51

Vạn Giới Tiên Tung chap 171 13/06/2019 15:51

Vạn Giới Tiên Tung chap 170 04/06/2019 19:52

Vạn Giới Tiên Tung chap 169 02/06/2019 15:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 168 02/06/2019 15:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 167 06/05/2019 07:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 166 27/04/2019 20:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 165 25/04/2019 20:31

Vạn Giới Tiên Tung chap 164 23/04/2019 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 163 21/04/2019 20:36

Vạn Giới Tiên Tung chap 162 18/04/2019 16:38

Vạn Giới Tiên Tung chap 161 13/04/2019 20:42

Vạn Giới Tiên Tung chap 160 11/04/2019 16:20

Vạn Giới Tiên Tung chap 159 04/04/2019 21:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 158 02/04/2019 21:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 157 28/03/2019 13:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 156 26/03/2019 13:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 155 23/03/2019 23:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 154 21/03/2019 21:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 153 14/03/2019 21:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 152 12/03/2019 21:46

Vạn Giới Tiên Tung chap 151 07/03/2019 12:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 150 05/03/2019 12:48

Vạn Giới Tiên Tung chap 149 26/02/2019 14:13

Vạn Giới Tiên Tung chap 148 24/02/2019 13:22

Vạn Giới Tiên Tung chap 147 22/02/2019 13:37

Vạn Giới Tiên Tung chap 146 20/02/2019 21:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 145 18/02/2019 22:11

Vạn Giới Tiên Tung chap 144 07/02/2019 21:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 143 05/02/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung chap 142 29/01/2019 16:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 141 27/01/2019 17:06

Vạn Giới Tiên Tung chap 140 23/01/2019 20:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 139 21/01/2019 20:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 138 16/01/2019 22:15

Vạn Giới Tiên Tung chap 137 09/01/2019 22:59

Vạn Giới Tiên Tung chap 136 07/01/2019 23:27

Vạn Giới Tiên Tung chap 135 03/01/2019 22:55

Vạn Giới Tiên Tung chap 134 01/01/2019 22:13

Vạn Giới Tiên Tung chap 133 26/12/2018 22:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 132 26/12/2018 18:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 131 26/12/2018 18:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 130 17/12/2018 20:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 129 16/12/2018 21:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 128 09/12/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung chap 127 08/12/2018 21:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 126 03/12/2018 00:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 125 01/12/2018 21:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 124 25/11/2018 20:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 123 24/11/2018 21:15

Vạn Giới Tiên Tung chap 122 18/11/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 121 17/11/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 120 11/11/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 119 10/11/2018 20:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 118 03/11/2018 19:24

Vạn Giới Tiên Tung chap 117 02/11/2018 21:04

Vạn Giới Tiên Tung chap 116 02/11/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 115 26/10/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 114 22/10/2018 12:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 113 21/10/2018 15:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 112 14/10/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 111 13/10/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 110 08/10/2018 19:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 109 01/10/2018 12:42

Vạn Giới Tiên Tung chap 108 30/09/2018 12:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 107 27/09/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 106 21/09/2018 19:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 105 20/09/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 104 16/09/2018 20:07

Vạn Giới Tiên Tung chap 103 14/09/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 102 13/09/2018 12:40

Vạn Giới Tiên Tung chap 101 09/09/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 100 08/09/2018 19:16

Vạn Giới Tiên Tung chap 99 06/09/2018 12:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 98 02/09/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 97 01/09/2018 13:05

Vạn Giới Tiên Tung chap 96 29/08/2018 13:39

Vạn Giới Tiên Tung chap 95 26/08/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 94 24/08/2018 12:59

Vạn Giới Tiên Tung chap 93 22/08/2018 18:11

Vạn Giới Tiên Tung chap 92 20/08/2018 20:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 91 17/08/2018 19:39

Vạn Giới Tiên Tung chap 90 15/08/2018 17:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 89 12/08/2018 12:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 88 11/08/2018 14:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 87 08/08/2018 16:20

Vạn Giới Tiên Tung chap 86 07/08/2018 23:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 85 03/08/2018 17:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 84 02/08/2018 15:59

Vạn Giới Tiên Tung chap 83 28/07/2018 13:38

Vạn Giới Tiên Tung chap 82 26/07/2018 19:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 81 24/07/2018 13:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 80.5 22/07/2018 14:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 80 21/07/2018 20:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 79 19/07/2018 14:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 78 17/07/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 77 14/07/2018 16:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 76 12/07/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 75 10/07/2018 18:55

Vạn Giới Tiên Tung chap 74 08/07/2018 14:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 73 06/07/2018 18:56

Vạn Giới Tiên Tung chap 72 04/07/2018 13:16

Vạn Giới Tiên Tung chap 71 02/07/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 70 01/07/2018 13:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 69 29/06/2018 20:29

Vạn Giới Tiên Tung chap 68 27/06/2018 13:04

Vạn Giới Tiên Tung chap 67 26/06/2018 19:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 66 24/06/2018 13:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 65 22/06/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 64 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 63 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 62 12/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 61 09/06/2018 12:52

Vạn Giới Tiên Tung chap 60 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 59 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 58 03/06/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 57 31/05/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 56 29/05/2018 18:50

Vạn Giới Tiên Tung chap 55 25/05/2018 18:52

Vạn Giới Tiên Tung chap 54 24/05/2018 19:05

Vạn Giới Tiên Tung chap 53 23/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 52 21/05/2018 12:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 51 16/05/2018 20:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 50 15/05/2018 18:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 49 13/05/2018 17:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 48 12/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 47 11/05/2018 20:06

Vạn Giới Tiên Tung chap 46 10/05/2018 12:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 45 08/05/2018 13:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 44 04/05/2018 11:56

Vạn Giới Tiên Tung chap 43 03/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 42 01/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 41 27/04/2018 11:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 40 25/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 39 21/04/2018 13:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 38 20/04/2018 13:06

Vạn Giới Tiên Tung chap 37 19/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 36 16/04/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 35 13/04/2018 12:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 34 11/04/2018 13:11

Vạn Giới Tiên Tung chap 33 09/04/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 32 05/04/2018 12:13

Vạn Giới Tiên Tung chap 31 03/04/2018 17:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 30 02/04/2018 11:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 29 29/03/2018 19:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 28 26/03/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung chap 27 24/03/2018 17:50

Vạn Giới Tiên Tung chap 26 22/03/2018 11:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 25 20/03/2018 12:24

Vạn Giới Tiên Tung chap 24 18/03/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 23 16/03/2018 20:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 22 12/03/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 21 09/03/2018 20:25

Vạn Giới Tiên Tung chap 20 06/03/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 19 04/03/2018 21:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 18 01/03/2018 12:00

Vạn Giới Tiên Tung chap 17 24/02/2018 19:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 16 19/02/2018 15:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 15 09/02/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 14 05/02/2018 12:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 13 01/02/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 12 29/01/2018 13:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 11 25/01/2018 22:20

Vạn Giới Tiên Tung chap 10 23/01/2018 19:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 9 19/01/2018 19:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 8 17/01/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 7 15/01/2018 12:29

Vạn Giới Tiên Tung chap 6 09/01/2018 18:27

Vạn Giới Tiên Tung chap 5 07/01/2018 20:00

Vạn Giới Tiên Tung chap 4 05/01/2018 21:40

Vạn Giới Tiên Tung chap 3 02/01/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 2 31/12/2017 19:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 1 22/12/2017 12:21

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!