Vạn Giới Tiên Tung [>Update 25/09<] chapter 398

truyện tranh  Vạn Giới Tiên Tung
SƠ LƯỢC
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Tên khác: Master of Legendary Realms , 万界仙踪

Tác giả: Xueying

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Harem Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3532779 Theo dõi: 1739

Update: 25/09/2021 17:24TỔNG HỢP (400 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vạn Giới Tiên Tung chapter 398 25/09/2021 17:24

Vạn Giới Tiên Tung chapter 398 25/09/2021 17:06

Vạn Giới Tiên Tung chapter 397 22/09/2021 13:42

Vạn Giới Tiên Tung chapter 396 17/09/2021 11:26

Vạn Giới Tiên Tung chapter 395 14/09/2021 13:38

Vạn Giới Tiên Tung chapter 394 08/09/2021 13:53

Vạn Giới Tiên Tung chapter 393 04/09/2021 11:29

Vạn Giới Tiên Tung chapter 392 01/09/2021 14:23

Vạn Giới Tiên Tung chapter 391 30/08/2021 10:34

Vạn Giới Tiên Tung chapter 390 25/08/2021 14:23

Vạn Giới Tiên Tung chapter 389 23/08/2021 17:38

Vạn Giới Tiên Tung chapter 388 19/08/2021 01:39

Vạn Giới Tiên Tung chapter 387 14/08/2021 17:24

Vạn Giới Tiên Tung chapter 386 14/08/2021 17:24

Vạn Giới Tiên Tung chapter 385 11/08/2021 05:31

Vạn Giới Tiên Tung chapter 384 11/08/2021 05:31

Vạn Giới Tiên Tung chapter 383 31/07/2021 23:11

Vạn Giới Tiên Tung chapter 382 28/07/2021 23:26

Vạn Giới Tiên Tung chapter 381 24/07/2021 17:09

Vạn Giới Tiên Tung chapter 380 21/07/2021 17:16

Vạn Giới Tiên Tung chapter 379 16/07/2021 20:05

Vạn Giới Tiên Tung chapter 378 15/07/2021 00:41

Vạn Giới Tiên Tung chapter 377 10/07/2021 11:47

Vạn Giới Tiên Tung chapter 376 07/07/2021 16:54

Vạn Giới Tiên Tung chapter 375 04/07/2021 23:04

Vạn Giới Tiên Tung chapter 374 30/06/2021 11:56

Vạn Giới Tiên Tung chapter 373 26/06/2021 12:42

Vạn Giới Tiên Tung chapter 372 23/06/2021 12:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 371 19/06/2021 13:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 370 16/06/2021 13:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 369 11/06/2021 12:04

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 368 08/06/2021 13:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 367 04/06/2021 11:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 366 01/06/2021 14:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 365 28/05/2021 11:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 364 25/05/2021 15:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 363 21/05/2021 12:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 362 18/05/2021 16:04

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 361 14/05/2021 14:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 360 11/05/2021 15:11

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 359 07/05/2021 17:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 358 04/05/2021 13:00

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 357 04/05/2021 13:00

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 356 27/04/2021 12:04

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 355 23/04/2021 18:24

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 354 20/04/2021 11:31

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 353 16/04/2021 11:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 352 13/04/2021 10:44

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 351 13/04/2021 10:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 350 13/04/2021 10:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 349 02/04/2021 11:29

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 348 30/03/2021 10:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 347 26/03/2021 16:01

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 346 23/03/2021 16:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 345 19/03/2021 15:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 344 16/03/2021 12:42

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 343 12/03/2021 13:28

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 342 09/03/2021 13:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 341 05/03/2021 16:07

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 340 02/03/2021 13:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 339 24/11/2020 12:01

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 338 20/11/2020 16:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 337 17/11/2020 12:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 336 13/11/2020 11:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 335 10/11/2020 15:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 334 06/11/2020 12:38

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 333 04/11/2020 15:10

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 332 30/10/2020 12:29

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 331 27/10/2020 17:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 330 24/10/2020 13:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 329 20/10/2020 12:50

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 328 16/10/2020 16:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 327 13/10/2020 21:01

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 326 13/10/2020 21:01

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 325 06/10/2020 22:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 324 05/10/2020 15:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 323 03/10/2020 14:19

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 322 02/10/2020 19:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 321 29/09/2020 16:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 320 29/09/2020 00:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 319 22/09/2020 13:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 318 18/09/2020 13:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 317 15/09/2020 14:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 316 11/09/2020 17:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 315 08/09/2020 13:20

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 314 04/09/2020 17:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 313 01/09/2020 16:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 312 28/08/2020 11:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 311 25/08/2020 19:27

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 310 21/08/2020 13:59

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 309 18/08/2020 15:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 308 14/08/2020 15:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 307 11/08/2020 15:32

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 306 07/08/2020 15:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 305 04/08/2020 15:27

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 304 01/08/2020 17:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 303 28/07/2020 12:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 302 28/07/2020 12:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 301 22/07/2020 22:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 300 22/07/2020 22:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 299 22/07/2020 22:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 298 22/07/2020 22:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 297 08/07/2020 21:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 296 08/07/2020 21:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 295 03/07/2020 03:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 294 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 293 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 292 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 291 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 290 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 289 29/06/2020 00:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 288 29/06/2020 00:40

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 287 29/06/2020 00:40

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 286 29/06/2020 00:39

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 285 29/06/2020 00:38

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 284 27/06/2020 13:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 283 27/06/2020 13:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 282 27/06/2020 13:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 281 27/06/2020 13:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 280 27/06/2020 13:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 279 27/06/2020 13:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 278 27/06/2020 13:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 277 27/06/2020 13:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 276 27/06/2020 13:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 275 27/06/2020 13:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 274 27/06/2020 13:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 273 27/06/2020 13:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 272 27/06/2020 13:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 271 27/06/2020 13:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 270 27/06/2020 13:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 269 27/06/2020 13:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 268 27/06/2020 13:11

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 267 24/06/2020 21:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 266 23/06/2020 22:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 265 23/06/2020 22:01

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 264 23/06/2020 22:00

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 263 23/06/2020 21:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 262 23/06/2020 21:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 261 23/06/2020 21:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 260 23/06/2020 21:56

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 259 23/06/2020 21:56

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 258 23/06/2020 21:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 257 23/06/2020 21:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 256 23/06/2020 21:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 255 23/06/2020 21:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 254 23/06/2020 21:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 253 23/06/2020 21:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 252 23/06/2020 21:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 251 23/06/2020 21:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 250 23/06/2020 21:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 249 23/06/2020 21:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 248 23/06/2020 21:50

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 247 23/06/2020 21:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 246 23/06/2020 21:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 245 12/06/2020 07:07

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 244 30/05/2020 22:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 243 25/05/2020 18:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 242 18/05/2020 05:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 241 02/05/2020 23:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 240 21/04/2020 23:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 239 07/04/2020 20:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 238 30/03/2020 20:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 237 19/03/2020 22:30

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 236 08/03/2020 20:24

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 235 28/02/2020 20:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 234 21/02/2020 11:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 233 15/02/2020 21:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 232 05/02/2020 13:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 231 27/01/2020 18:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 230 17/01/2020 13:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 229 12/01/2020 14:25

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 228 02/01/2020 19:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 227 25/12/2019 13:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 226 18/12/2019 22:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 225 03/12/2019 18:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 224 01/12/2019 22:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 223 11/11/2019 22:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 222 05/11/2019 19:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 221 02/11/2019 22:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 220 31/10/2019 16:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 219 27/10/2019 20:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 218 23/10/2019 23:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 217 18/10/2019 18:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 216 15/10/2019 14:56

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 215 11/10/2019 19:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 214 06/10/2019 21:25

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 213 02/10/2019 23:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 212 30/09/2019 00:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 211 26/09/2019 23:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 210 20/09/2019 21:28

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 209 17/09/2019 22:38

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 208 15/09/2019 20:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 207 13/09/2019 21:07

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 206 11/09/2019 16:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 205 05/09/2019 13:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 204 03/09/2019 20:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 203 01/09/2019 16:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 202 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 201 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 200 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 199 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 198 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 197 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 196 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 195 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 194 26/08/2019 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 193 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 192 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 191 26/08/2019 22:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 190 26/08/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 189 26/08/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 188 17/08/2019 20:41

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 187 15/08/2019 13:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 186 09/08/2019 13:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 185 07/08/2019 22:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 184 31/07/2019 21:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 183 29/07/2019 20:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 182 21/07/2019 20:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 181 19/07/2019 16:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 180 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 179 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 178 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 177 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 176 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 175 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 174 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 173 19/07/2019 16:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 172 13/06/2019 15:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 171 13/06/2019 15:51

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 170 04/06/2019 19:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 169 02/06/2019 15:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 168 02/06/2019 15:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 167 06/05/2019 07:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 166 27/04/2019 20:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 165 25/04/2019 20:31

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 164 23/04/2019 20:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 163 21/04/2019 20:36

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 162 18/04/2019 16:38

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 161 13/04/2019 20:42

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 160 11/04/2019 16:20

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 159 04/04/2019 21:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 158 02/04/2019 21:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 157 28/03/2019 13:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 156 26/03/2019 13:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 155 23/03/2019 23:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 154 21/03/2019 21:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 153 14/03/2019 21:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 152 12/03/2019 21:46

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 151 07/03/2019 12:28

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 150 05/03/2019 12:48

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 149 26/02/2019 14:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 148 24/02/2019 13:22

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 147 22/02/2019 13:37

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 146 20/02/2019 21:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 145 18/02/2019 22:11

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 144 07/02/2019 21:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 143 05/02/2019 22:31

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 142 29/01/2019 16:17

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 141 27/01/2019 17:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 140 23/01/2019 20:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 139 21/01/2019 20:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 138 16/01/2019 22:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 137 09/01/2019 22:59

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 136 07/01/2019 23:27

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 135 03/01/2019 22:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 134 01/01/2019 22:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 133 26/12/2018 22:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 132 26/12/2018 18:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 131 26/12/2018 18:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 130 17/12/2018 20:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 129 16/12/2018 21:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 128 09/12/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 127 08/12/2018 21:10

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 126 03/12/2018 00:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 125 01/12/2018 21:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 124 25/11/2018 20:17

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 123 24/11/2018 21:15

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 122 18/11/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 121 17/11/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 120 11/11/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 119 10/11/2018 20:30

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 118 03/11/2018 19:24

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 117 02/11/2018 21:04

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 116 02/11/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 115 26/10/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 114 22/10/2018 12:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 113 21/10/2018 15:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 112 14/10/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 111 13/10/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 110 08/10/2018 19:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 109 01/10/2018 12:42

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 108 30/09/2018 12:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 107 27/09/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 106 21/09/2018 19:10

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 105 20/09/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 104 16/09/2018 20:07

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 103 14/09/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 102 13/09/2018 12:40

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 101 09/09/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 100 08/09/2018 19:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 99 06/09/2018 12:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 98 02/09/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 97 01/09/2018 13:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 96 29/08/2018 13:39

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 95 26/08/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 94 24/08/2018 12:59

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 93 22/08/2018 18:11

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 92 20/08/2018 20:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 91 17/08/2018 19:39

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 90 15/08/2018 17:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 89 12/08/2018 12:30

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 88 11/08/2018 14:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 87 08/08/2018 16:20

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 86 07/08/2018 23:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 85 03/08/2018 17:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 84 02/08/2018 15:59

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 83 28/07/2018 13:38

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 82 26/07/2018 19:14

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 81 24/07/2018 13:58

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 80.5 22/07/2018 14:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 80 21/07/2018 20:12

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 79 19/07/2018 14:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 78 17/07/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 77 14/07/2018 16:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 76 12/07/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 75 10/07/2018 18:55

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 74 08/07/2018 14:23

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 73 06/07/2018 18:56

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 72 04/07/2018 13:16

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 71 02/07/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 70 01/07/2018 13:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 69 29/06/2018 20:29

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 68 27/06/2018 13:04

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 67 26/06/2018 19:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 66 24/06/2018 13:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 65 22/06/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 64 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 63 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 62 12/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 61 09/06/2018 12:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 60 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 59 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 58 03/06/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 57 31/05/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 56 29/05/2018 18:50

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 55 25/05/2018 18:52

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 54 24/05/2018 19:05

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 53 23/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 52 21/05/2018 12:09

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 51 16/05/2018 20:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 50 15/05/2018 18:30

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 49 13/05/2018 17:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 48 12/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 47 11/05/2018 20:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 46 10/05/2018 12:33

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 45 08/05/2018 13:03

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 44 04/05/2018 11:56

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 43 03/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 42 01/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 41 27/04/2018 11:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 40 25/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 39 21/04/2018 13:47

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 38 20/04/2018 13:06

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 37 19/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 36 16/04/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 35 13/04/2018 12:28

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 34 11/04/2018 13:11

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 33 09/04/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 32 05/04/2018 12:13

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 31 03/04/2018 17:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 30 02/04/2018 11:30

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 29 29/03/2018 19:17

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 28 26/03/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 27 24/03/2018 17:50

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 26 22/03/2018 11:57

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 25 20/03/2018 12:24

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 24 18/03/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 23 16/03/2018 20:18

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 22 12/03/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 21 09/03/2018 20:25

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 20 06/03/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 19 04/03/2018 21:17

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 18 01/03/2018 12:00

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 17 24/02/2018 19:08

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 16 19/02/2018 15:21

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 15 09/02/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 14 05/02/2018 12:02

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 13 01/02/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 12 29/01/2018 13:34

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 11 25/01/2018 22:20

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 10 23/01/2018 19:54

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 9 19/01/2018 19:28

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 8 17/01/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 7 15/01/2018 12:29

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 6 09/01/2018 18:27

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 5 07/01/2018 20:00

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 4 05/01/2018 21:40

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 3 02/01/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 2 31/12/2017 19:17

Vạn Giới Tiên Tung Chapter 1 22/12/2017 12:21

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!