Vĩnh Hằng Chí Tôn [>Update 04/08<] Chương 239

truyện tranh  Vĩnh Hằng Chí Tôn
SƠ LƯỢC
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Nguồn: hamtruyen.vn

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Shounen Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2596927 Theo dõi: 1317

Update: 04/08/2020 22:02

TỔNG HỢP (241 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 239 04/08/2020 22:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 238 29/07/2020 17:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 237 22/07/2020 16:42

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 236 15/07/2020 14:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 235 08/07/2020 20:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 234 07/07/2020 15:35

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 233 07/07/2020 15:35

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 232 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 231 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 230 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 229 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 228 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 227 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 226 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 225 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 224 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 223 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 222 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 221 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chương 220 15/07/2020 18:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 219 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 218 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 217 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 216 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 215 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 214 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 213 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 212 06/07/2020 01:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 211 03/07/2020 22:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 210 15/06/2020 20:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 209 13/06/2020 00:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 208 10/06/2020 21:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 207 18/01/2020 13:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 206 02/01/2020 12:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 205 15/12/2019 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 204 08/12/2019 01:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 203 29/11/2019 15:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 202 05/11/2019 19:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 201 31/10/2019 22:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 200 26/10/2019 16:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 199 19/10/2019 14:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 198 06/10/2019 21:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 197 03/10/2019 16:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 196 29/09/2019 22:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 195 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 194 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 193 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 192 11/09/2019 05:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 191 02/09/2019 22:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 190 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 189 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 188 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 187 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 186 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 185 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 184 21/08/2019 23:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 183 19/08/2019 22:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 182 17/08/2019 22:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 181 15/08/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 180 01/08/2019 01:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 179 28/07/2019 21:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 178 24/07/2019 19:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 177 03/07/2019 14:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 176 29/06/2019 04:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 175 26/06/2019 22:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 174 24/06/2019 21:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 173 06/06/2019 20:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 172 04/06/2019 22:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 171 03/06/2019 19:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 170 29/04/2019 18:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 169 21/04/2019 19:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 168 19/04/2019 15:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 167 17/04/2019 13:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 166 15/04/2019 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 165 01/04/2019 13:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 164 30/03/2019 17:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 163 17/03/2019 16:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 162 15/03/2019 13:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 161 13/03/2019 12:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 160 04/03/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 159 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 158 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 157 28/02/2019 14:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 157 26/02/2019 22:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 156 25/02/2019 00:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 155 22/02/2019 20:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 154 20/02/2019 23:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 153 20/02/2019 13:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 152 17/02/2019 03:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 151 04/02/2019 20:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 150 02/02/2019 23:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 149 31/01/2019 23:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 148 26/01/2019 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 147 24/01/2019 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 146 22/01/2019 22:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 145 14/01/2019 21:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 144 12/01/2019 13:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 143 09/01/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 142 03/01/2019 21:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 141 01/01/2019 20:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 140 31/12/2018 06:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 139 25/12/2018 12:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 138 23/12/2018 18:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 137 20/12/2018 23:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 136 12/12/2018 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 135 11/12/2018 21:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 134 10/12/2018 20:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 133 09/12/2018 18:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 132 22/11/2018 20:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 131 17/11/2018 21:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 130 11/11/2018 13:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 129 08/11/2018 19:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 128 04/11/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 127 29/10/2018 13:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 126 26/10/2018 18:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 125 22/10/2018 18:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 124 14/10/2018 20:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 123 11/10/2018 19:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 122 08/10/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 121 30/09/2018 21:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 119 23/09/2018 13:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 118 16/09/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 117 14/09/2018 20:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 116 12/09/2018 17:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 115 05/09/2018 19:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 114 30/08/2018 17:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 113 25/08/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 112 20/08/2018 21:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 111 18/08/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 110 11/08/2018 14:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 109 06/08/2018 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 108 04/08/2018 17:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 107 29/07/2018 20:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 106 25/07/2018 13:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 105 20/07/2018 19:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 104 20/07/2018 19:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 103 10/07/2018 13:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 102 05/07/2018 13:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 101 01/07/2018 12:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 100 25/06/2018 19:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 99 23/06/2018 12:44

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 98 21/06/2018 13:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 97 10/06/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 96 07/06/2018 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 95 02/06/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 94 28/05/2018 18:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 93 23/05/2018 19:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 92 21/05/2018 11:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 91 18/05/2018 17:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 90 05/05/2018 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 89 30/04/2018 19:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 88 20/04/2018 19:11

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 87 13/04/2018 20:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 86 08/04/2018 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 85 01/04/2018 12:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 84 25/03/2018 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 83 18/03/2018 10:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 82 09/03/2018 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 81 05/03/2018 19:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 80 25/02/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 79 17/02/2018 00:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 78 11/02/2018 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 77 08/02/2018 19:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 76 02/02/2018 19:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 75 30/01/2018 19:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 74 28/01/2018 11:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 73 23/01/2018 19:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 72 21/01/2018 11:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 71 17/01/2018 12:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 70 14/01/2018 12:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 69 09/01/2018 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 68 07/01/2018 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 67 05/01/2018 12:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 66 31/12/2017 12:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 65 28/12/2017 19:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 64 24/12/2017 13:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 63 20/12/2017 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 62 17/12/2017 13:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 61 14/12/2017 19:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 60 10/12/2017 13:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 59 06/12/2017 11:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 58 03/12/2017 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 57 30/11/2017 19:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 56 26/11/2017 12:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 55 22/11/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 54 19/11/2017 12:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 53 16/11/2017 19:47

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 52 12/11/2017 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 51 06/11/2017 12:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 50 03/11/2017 10:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 49 29/10/2017 11:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 48 23/10/2017 12:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 47 18/10/2017 17:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 46 15/10/2017 11:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 45 08/10/2017 10:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 44 04/10/2017 19:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 43 01/10/2017 10:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 42 23/09/2017 14:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 41 20/09/2017 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 40 16/09/2017 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 39 11/09/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 38 08/09/2017 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 37 02/09/2017 18:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 36 28/08/2017 19:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 35 25/08/2017 14:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 34 20/08/2017 12:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 33 13/08/2017 12:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 32 10/08/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 31 04/08/2017 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 30 28/07/2017 18:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 29 21/07/2017 14:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 28 14/07/2017 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 27 08/07/2017 10:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 26 01/07/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 25 24/06/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 24 16/06/2017 19:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 23 09/06/2017 13:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 22 02/06/2017 18:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 21 26/05/2017 18:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 20 20/05/2017 12:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 19 13/05/2017 14:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 18 08/05/2017 18:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 17 29/04/2017 18:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 16 21/04/2017 18:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 15 14/04/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 14 08/04/2017 18:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 13 01/04/2017 19:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 12 27/03/2017 18:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 11 22/03/2017 12:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 10 18/03/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 9 13/03/2017 18:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 8 05/03/2017 17:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 7 01/03/2017 10:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 6 26/02/2017 17:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 5 24/02/2017 18:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 4 21/02/2017 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 3 19/02/2017 17:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 2 17/02/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chương 1 16/02/2017 17:35

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!