Vĩnh Hằng Chí Tôn [>Update 12/06<] chapter 284

truyện tranh  Vĩnh Hằng Chí Tôn
SƠ LƯỢC
Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Nguồn: hamtruyen.vn

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Shounen Supernatural Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2722126 Theo dõi: 1294

Update: 12/06/2021 16:27TỔNG HỢP (286 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 284 12/06/2021 16:27

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 283 05/06/2021 19:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 282 31/05/2021 17:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 281 22/05/2021 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 280 16/05/2021 09:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 279 16/05/2021 09:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 278 16/05/2021 09:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 277 16/05/2021 09:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 276 24/04/2021 18:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 275 10/04/2021 17:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 274 05/04/2021 12:44

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 273 27/03/2021 13:42

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 272 20/03/2021 20:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 271 14/03/2021 06:44

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 270 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 269 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 268 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 267 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 266 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 265 12/03/2021 16:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 264 06/02/2021 16:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 263 06/02/2021 16:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 262 19/01/2021 23:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 261 13/01/2021 15:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 260 06/01/2021 13:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 259 31/12/2020 13:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 258 22/12/2020 19:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 257 16/12/2020 10:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 256 08/12/2020 22:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn chapter 255 01/12/2020 22:47

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 254 17/11/2020 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 253 10/11/2020 22:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 252 09/11/2020 11:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 251 28/10/2020 02:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 250 28/10/2020 02:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 249 28/10/2020 02:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 248 28/10/2020 02:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 247 28/10/2020 02:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 246 24/09/2020 08:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 245 15/09/2020 23:35

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 244 08/09/2020 15:11

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 243 02/09/2020 04:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 242 26/08/2020 15:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 241 18/08/2020 23:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 240 11/08/2020 19:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 239 04/08/2020 22:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 238 29/07/2020 17:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 237 22/07/2020 16:42

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 236 15/07/2020 14:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 235 08/07/2020 20:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 234 07/07/2020 15:35

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 233 07/07/2020 15:35

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 232 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 231 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 230 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 229 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 228 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 227 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 226 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 225 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 224 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 223 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 222 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 221 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 220 15/07/2020 18:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 219 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 218 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 217 07/07/2020 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 216 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 215 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 214 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 213 07/07/2020 15:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 212 06/07/2020 01:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 211 03/07/2020 22:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 210 15/06/2020 20:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 209 13/06/2020 00:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 208 10/06/2020 21:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 207 18/01/2020 13:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 206 02/01/2020 12:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 205 15/12/2019 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 204 08/12/2019 01:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 203 29/11/2019 15:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 202 05/11/2019 19:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 201 31/10/2019 22:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 200 26/10/2019 16:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 199 19/10/2019 14:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 198 06/10/2019 21:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 197 03/10/2019 16:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 196 29/09/2019 22:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 195 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 194 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 193 27/09/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 192 11/09/2019 05:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 191 02/09/2019 22:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 190 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 189 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 188 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 187 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 186 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 185 31/08/2019 17:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 184 21/08/2019 23:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 183 19/08/2019 22:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 182 17/08/2019 22:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 181 15/08/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 180 01/08/2019 01:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 179 28/07/2019 21:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 178 24/07/2019 19:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 177 03/07/2019 14:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 176 29/06/2019 04:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 175 26/06/2019 22:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 174 24/06/2019 21:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 173 06/06/2019 20:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 172 04/06/2019 22:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 171 03/06/2019 19:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 170 29/04/2019 18:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 169 21/04/2019 19:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 168 19/04/2019 15:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 167 17/04/2019 13:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 166 15/04/2019 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 165 01/04/2019 13:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 164 30/03/2019 17:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 163 17/03/2019 16:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 162 15/03/2019 13:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 161 13/03/2019 12:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 160 04/03/2019 17:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 159 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 158 02/03/2019 15:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 157 28/02/2019 14:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 157 26/02/2019 22:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 156 25/02/2019 00:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 155 22/02/2019 20:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 154 20/02/2019 23:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 153 20/02/2019 13:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 152 17/02/2019 03:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 151 04/02/2019 20:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 150 02/02/2019 23:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 149 31/01/2019 23:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 148 26/01/2019 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 147 24/01/2019 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 146 22/01/2019 22:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 145 14/01/2019 21:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 144 12/01/2019 13:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 143 09/01/2019 23:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 142 03/01/2019 21:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 141 01/01/2019 20:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 140 31/12/2018 06:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 139 25/12/2018 12:21

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 138 23/12/2018 18:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 137 20/12/2018 23:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 136 12/12/2018 21:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 135 11/12/2018 21:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 134 10/12/2018 20:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 133 09/12/2018 18:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 132 22/11/2018 20:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 131 17/11/2018 21:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 130 11/11/2018 13:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 129 08/11/2018 19:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 128 04/11/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 127 29/10/2018 13:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 126 26/10/2018 18:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 125 22/10/2018 18:02

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 124 14/10/2018 20:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 123 11/10/2018 19:15

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 122 08/10/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 121 30/09/2018 21:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 120 27/09/2018 13:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 119 23/09/2018 13:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 118 16/09/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 117 14/09/2018 20:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 116 12/09/2018 17:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 115 05/09/2018 19:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 114 30/08/2018 17:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 113 25/08/2018 20:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 112 20/08/2018 21:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 111 18/08/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 110 11/08/2018 14:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 109 06/08/2018 20:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 108 04/08/2018 17:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 107 29/07/2018 20:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 106 25/07/2018 13:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 105 20/07/2018 19:41

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 104 20/07/2018 19:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 103 10/07/2018 13:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 102 05/07/2018 13:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 101 01/07/2018 12:45

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 100 25/06/2018 19:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 99 23/06/2018 12:44

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 98 21/06/2018 13:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 97 10/06/2018 12:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 96 07/06/2018 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 95 02/06/2018 12:43

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 94 28/05/2018 18:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 93 23/05/2018 19:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 92 21/05/2018 11:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 91 18/05/2018 17:16

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 90 05/05/2018 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 89 30/04/2018 19:06

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 88 20/04/2018 19:11

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 87 13/04/2018 20:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 86 08/04/2018 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 85 01/04/2018 12:36

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 84 25/03/2018 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 83 18/03/2018 10:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 82 09/03/2018 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 81 05/03/2018 19:30

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 80 25/02/2018 12:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 79 17/02/2018 00:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 78 11/02/2018 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 77 08/02/2018 19:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 76 02/02/2018 19:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 75 30/01/2018 19:23

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 74 28/01/2018 11:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 73 23/01/2018 19:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 72 21/01/2018 11:32

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 71 17/01/2018 12:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 70 14/01/2018 12:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 69 09/01/2018 12:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 68 07/01/2018 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 67 05/01/2018 12:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 66 31/12/2017 12:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 65 28/12/2017 19:33

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 64 24/12/2017 13:01

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 63 20/12/2017 12:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 62 17/12/2017 13:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 61 14/12/2017 19:17

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 60 10/12/2017 13:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 59 06/12/2017 11:55

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 58 03/12/2017 11:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 57 30/11/2017 19:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 56 26/11/2017 12:58

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 55 22/11/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 54 19/11/2017 12:18

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 53 16/11/2017 19:47

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 52 12/11/2017 18:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 51 06/11/2017 12:26

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 50 03/11/2017 10:51

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 49 29/10/2017 11:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 48 23/10/2017 12:29

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 47 18/10/2017 17:49

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 46 15/10/2017 11:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 45 08/10/2017 10:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 44 04/10/2017 19:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 43 01/10/2017 10:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 42 23/09/2017 14:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 41 20/09/2017 13:38

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 40 16/09/2017 20:09

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 39 11/09/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 38 08/09/2017 12:39

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 37 02/09/2017 18:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 36 28/08/2017 19:05

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 35 25/08/2017 14:40

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 34 20/08/2017 12:12

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 33 13/08/2017 12:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 32 10/08/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 31 04/08/2017 18:25

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 30 28/07/2017 18:59

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 29 21/07/2017 14:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 28 14/07/2017 15:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 27 08/07/2017 10:53

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 26 01/07/2017 19:10

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 25 24/06/2017 12:37

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 24 16/06/2017 19:13

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 23 09/06/2017 13:31

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 22 02/06/2017 18:57

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 21 26/05/2017 18:14

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 20 20/05/2017 12:04

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 19 13/05/2017 14:46

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 18 08/05/2017 18:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 17 29/04/2017 18:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 16 21/04/2017 18:56

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 15 14/04/2017 18:34

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 14 08/04/2017 18:28

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 13 01/04/2017 19:52

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 12 27/03/2017 18:20

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 11 22/03/2017 12:08

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 10 18/03/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 9 13/03/2017 18:00

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 8 05/03/2017 17:22

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 7 01/03/2017 10:48

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 6 26/02/2017 17:19

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 5 24/02/2017 18:07

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 4 21/02/2017 12:03

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 3 19/02/2017 17:24

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 2 17/02/2017 17:54

Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 1 16/02/2017 17:35

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end