Nguyên Tôn [>Update 25/02<] chapter 193

truyện tranh  Nguyên Tôn
SƠ LƯỢC
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Tên khác:

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Action Adventure Manhua Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1725768 Theo dõi: 1340

Update: 25/02/2020 12:31

TỔNG HỢP (193 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nguyên Tôn chapter 193 25/02/2020 12:26

Nguyên Tôn chapter 192 19/02/2020 20:48

Nguyên Tôn chapter 191 22/01/2020 22:14

Nguyên Tôn chapter 190 15/01/2020 20:56

Nguyên Tôn chapter 189 08/01/2020 11:24

Nguyên Tôn chapter 188 31/12/2019 21:43

Nguyên Tôn chapter 187 20/12/2019 20:49

Nguyên Tôn chapter 186 13/12/2019 10:44

Nguyên Tôn chapter 185 08/12/2019 22:25

Nguyên Tôn chapter 184 27/11/2019 16:44

Nguyên Tôn Chapter 183 18/11/2019 20:54

Nguyên Tôn Chapter 182 05/11/2019 10:54

Nguyên Tôn Chapter 181 30/10/2019 16:54

Nguyên Tôn Chapter 180 25/10/2019 19:29

Nguyên Tôn Chapter 179 22/10/2019 17:26

Nguyên Tôn Chapter 178 19/10/2019 09:13

Nguyên Tôn Chapter 177 12/10/2019 22:24

Nguyên Tôn Chapter 176 07/10/2019 16:29

Nguyên Tôn Chapter 175 02/10/2019 19:13

Nguyên Tôn Chapter 174 28/09/2019 14:27

Nguyên Tôn Chapter 173 28/09/2019 14:27

Nguyên Tôn Chapter 172 19/09/2019 13:27

Nguyên Tôn Chapter 171 15/09/2019 01:48

Nguyên Tôn Chapter 170 11/09/2019 16:37

Nguyên Tôn Chapter 169 09/09/2019 19:43

Nguyên Tôn Chapter 168 06/09/2019 13:18

Nguyên Tôn Chapter 167 30/08/2019 05:33

Nguyên Tôn Chapter 166 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 165 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 164 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 163 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 162 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 161 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 160 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 159 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 158 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 157 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 156 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 155 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 154 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 153 19/08/2019 13:20

Nguyên Tôn Chapter 152 13/08/2019 13:14

Nguyên Tôn Chapter 151 03/08/2019 13:19

Nguyên Tôn Chapter 150 30/07/2019 14:40

Nguyên Tôn Chapter 149 27/07/2019 14:04

Nguyên Tôn Chapter 148 22/07/2019 20:06

Nguyên Tôn Chapter 147 15/07/2019 13:48

Nguyên Tôn Chapter 146 11/07/2019 21:22

Nguyên Tôn Chapter 145 06/07/2019 21:23

Nguyên Tôn Chapter 144 04/07/2019 20:45

Nguyên Tôn Chapter 143 30/06/2019 16:54

Nguyên Tôn Chapter 142 25/06/2019 13:23

Nguyên Tôn Chapter 141 21/06/2019 13:40

Nguyên Tôn Chapter 140 14/06/2019 22:29

Nguyên Tôn Chapter 139 11/06/2019 21:55

Nguyên Tôn Chapter 138 06/06/2019 20:35

Nguyên Tôn Chapter 137 03/06/2019 20:03

Nguyên Tôn Chapter 136 01/06/2019 13:30

Nguyên Tôn Chapter 135 01/06/2019 13:30

Nguyên Tôn Chapter 134 30/04/2019 21:08

Nguyên Tôn Chapter 133 27/04/2019 13:40

Nguyên Tôn Chapter 132 24/04/2019 19:39

Nguyên Tôn Chapter 131 22/04/2019 18:23

Nguyên Tôn Chapter 130 19/04/2019 20:08

Nguyên Tôn Chapter 129 17/04/2019 22:50

Nguyên Tôn Chapter 128 15/04/2019 22:37

Nguyên Tôn Chapter 127 13/04/2019 22:50

Nguyên Tôn Chapter 126 07/04/2019 15:30

Nguyên Tôn Chapter 125 05/04/2019 14:37

Nguyên Tôn Chapter 124 31/03/2019 20:25

Nguyên Tôn Chapter 123 30/03/2019 00:02

Nguyên Tôn Chapter 122 23/03/2019 00:30

Nguyên Tôn Chapter 121 19/03/2019 21:33

Nguyên Tôn Chapter 120 17/03/2019 22:46

Nguyên Tôn Chapter 119 12/03/2019 22:30

Nguyên Tôn Chapter 118 10/03/2019 23:02

Nguyên Tôn Chapter 117 27/02/2019 13:37

Nguyên Tôn Chapter 116 25/02/2019 21:48

Nguyên Tôn Chapter 115 20/02/2019 23:02

Nguyên Tôn Chapter 114 20/02/2019 13:42

Nguyên Tôn Chapter 113 01/02/2019 22:59

Nguyên Tôn Chapter 112 29/01/2019 21:38

Nguyên Tôn Chapter 111 26/01/2019 12:33

Nguyên Tôn Chapter 110 24/01/2019 16:21

Nguyên Tôn Chapter 109 20/01/2019 21:51

Nguyên Tôn Chapter 108 18/01/2019 22:43

Nguyên Tôn Chapter 107 12/01/2019 02:22

Nguyên Tôn Chapter 106 12/01/2019 02:21

Nguyên Tôn Chapter 105 04/01/2019 21:06

Nguyên Tôn Chapter 104 02/01/2019 23:51

Nguyên Tôn Chapter 103 29/12/2018 20:11

Nguyên Tôn Chapter 102 26/12/2018 22:46

Nguyên Tôn Chapter 101 21/12/2018 21:23

Nguyên Tôn Chapter 100 18/12/2018 23:10

Nguyên Tôn Chapter 99 12/12/2018 21:55

Nguyên Tôn Chapter 98 11/12/2018 21:49

Nguyên Tôn Chapter 97 05/12/2018 20:11

Nguyên Tôn Chapter 96 04/12/2018 23:42

Nguyên Tôn Chapter 95 29/11/2018 20:30

Nguyên Tôn Chapter 94 28/11/2018 20:42

Nguyên Tôn Chapter 93 20/11/2018 20:08

Nguyên Tôn Chapter 92 19/11/2018 21:45

Nguyên Tôn Chapter 91 14/11/2018 20:23

Nguyên Tôn Chapter 90 13/11/2018 20:52

Nguyên Tôn Chapter 89 07/11/2018 22:46

Nguyên Tôn Chapter 88 06/11/2018 21:50

Nguyên Tôn Chapter 87 31/10/2018 12:42

Nguyên Tôn Chapter 86 30/10/2018 12:52

Nguyên Tôn Chapter 85 24/10/2018 18:54

Nguyên Tôn Chapter 84 23/10/2018 19:26

Nguyên Tôn Chapter 83 12/10/2018 20:50

Nguyên Tôn Chapter 82 05/10/2018 20:59

Nguyên Tôn Chapter 81 28/09/2018 20:49

Nguyên Tôn Chapter 80 25/09/2018 18:24

Nguyên Tôn Chapter 79 21/09/2018 20:28

Nguyên Tôn Chapter 78 18/09/2018 21:04

Nguyên Tôn Chapter 77 15/09/2018 20:05

Nguyên Tôn Chapter 76 13/09/2018 12:40

Nguyên Tôn Chapter 75 12/09/2018 17:57

Nguyên Tôn Chapter 74 06/09/2018 12:20

Nguyên Tôn Chapter 73 05/09/2018 19:48

Nguyên Tôn Chapter 72 28/08/2018 20:07

Nguyên Tôn Chapter 71 25/08/2018 13:12

Nguyên Tôn Chapter 70 23/08/2018 19:58

Nguyên Tôn Chapter 69 18/08/2018 21:32

Nguyên Tôn Chapter 68 17/08/2018 12:57

Nguyên Tôn Chapter 67 10/08/2018 18:55

Nguyên Tôn Chapter 66 07/08/2018 17:28

Nguyên Tôn Chapter 65 04/08/2018 17:44

Nguyên Tôn Chapter 64 01/08/2018 14:15

Nguyên Tôn Chapter 63 29/07/2018 13:47

Nguyên Tôn Chapter 62 26/07/2018 13:01

Nguyên Tôn Chapter 61 23/07/2018 15:35

Nguyên Tôn Chapter 60 17/07/2018 12:59

Nguyên Tôn Chapter 59 13/07/2018 20:13

Nguyên Tôn Chapter 58 10/07/2018 12:36

Nguyên Tôn Chapter 57 07/07/2018 14:20

Nguyên Tôn Chapter 56 03/07/2018 11:53

Nguyên Tôn Chapter 55 01/07/2018 12:56

Nguyên Tôn Chapter 54 28/06/2018 19:26

Nguyên Tôn Chapter 53 24/06/2018 19:45

Nguyên Tôn Chapter 52 20/06/2018 12:41

Nguyên Tôn Chapter 51 16/06/2018 13:09

Nguyên Tôn Chapter 50 13/06/2018 13:04

Nguyên Tôn Chapter 49 08/06/2018 19:03

Nguyên Tôn Chapter 48 05/06/2018 18:16

Nguyên Tôn Chapter 47 01/06/2018 12:57

Nguyên Tôn Chapter 46 29/05/2018 19:22

Nguyên Tôn Chapter 45 25/05/2018 19:09

Nguyên Tôn Chapter 44 21/05/2018 18:54

Nguyên Tôn Chapter 43 18/05/2018 21:29

Nguyên Tôn Chapter 42 16/05/2018 12:45

Nguyên Tôn Chapter 41 10/05/2018 20:09

Nguyên Tôn Chapter 40 06/05/2018 12:45

Nguyên Tôn Chapter 39 03/05/2018 19:04

Nguyên Tôn Chapter 38 01/05/2018 20:06

Nguyên Tôn Chapter 37 26/04/2018 19:00

Nguyên Tôn Chapter 36 26/04/2018 18:59

Nguyên Tôn Chapter 35 19/04/2018 19:14

Nguyên Tôn Chapter 34 16/04/2018 17:47

Nguyên Tôn Chapter 33 13/04/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 32 13/04/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 31 06/04/2018 16:05

Nguyên Tôn Chapter 30 03/04/2018 17:57

Nguyên Tôn Chapter 29 31/03/2018 21:39

Nguyên Tôn Chapter 28 27/03/2018 11:56

Nguyên Tôn Chapter 27 23/03/2018 12:47

Nguyên Tôn Chapter 26 19/03/2018 19:27

Nguyên Tôn Chapter 25 16/03/2018 11:18

Nguyên Tôn Chapter 24 14/03/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 23 14/03/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 22 02/03/2018 11:58

Nguyên Tôn Chapter 21 26/02/2018 11:54

Nguyên Tôn Chapter 20 21/02/2018 21:23

Nguyên Tôn Chapter 19 09/02/2018 12:32

Nguyên Tôn Chapter 18 05/02/2018 20:01

Nguyên Tôn Chapter 17 02/02/2018 12:52

Nguyên Tôn Chapter 16 29/01/2018 19:55

Nguyên Tôn Chapter 15 26/01/2018 12:44

Nguyên Tôn Chapter 14 22/01/2018 19:19

Nguyên Tôn Chapter 13 18/01/2018 19:06

Nguyên Tôn Chapter 12 15/01/2018 19:10

Nguyên Tôn Chapter 11 12/01/2018 16:12

Nguyên Tôn Chapter 10 12/01/2018 16:12

Nguyên Tôn Chapter 9 06/01/2018 19:33

Nguyên Tôn Chapter 8 04/01/2018 12:15

Nguyên Tôn Chapter 7 29/12/2017 12:09

Nguyên Tôn Chapter 6 25/12/2017 19:12

Nguyên Tôn Chapter 5 22/12/2017 12:24

Nguyên Tôn Chapter 4 19/12/2017 20:37

Nguyên Tôn Chapter 3 15/12/2017 18:53

Nguyên Tôn Chapter 2 11/12/2017 19:53

Nguyên Tôn Chapter 1 08/12/2017 16:51

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!