Nguyên Tôn [>Update 06/05<] chapter 312.5

truyện tranh  Nguyên Tôn
SƠ LƯỢC
Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Tên khác: Yuan Zun, 元尊

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Romance Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 2920541 Theo dõi: 1591

Update: 06/05/2021 11:06TỔNG HỢP (419 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nguyên Tôn chapter 312.5 06/05/2021 11:06

Nguyên Tôn chapter 312 04/05/2021 19:05

Nguyên Tôn chapter 311.5 02/05/2021 15:06

Nguyên Tôn chapter 311 01/05/2021 13:56

Nguyên Tôn chapter 310.5 29/04/2021 11:30

Nguyên Tôn chapter 310 27/04/2021 12:08

Nguyên Tôn chapter 309.5 25/04/2021 15:01

Nguyên Tôn chapter 309 24/04/2021 13:02

Nguyên Tôn chapter 308.5 22/04/2021 17:04

Nguyên Tôn chapter 308 20/04/2021 11:08

Nguyên Tôn chapter 307.5 19/04/2021 10:54

Nguyên Tôn chapter 307 17/04/2021 13:12

Nguyên Tôn chapter 306.5 15/04/2021 16:20

Nguyên Tôn Chapter 306 13/04/2021 11:20

Nguyên Tôn Chapter 305.5 11/04/2021 12:57

Nguyên Tôn Chapter 305 10/04/2021 13:12

Nguyên Tôn Chapter 304.5 04/04/2021 14:05

Nguyên Tôn Chapter 304 03/04/2021 12:53

Nguyên Tôn Chapter 303.5 01/04/2021 11:39

Nguyên Tôn Chapter 303 30/03/2021 12:01

Nguyên Tôn Chapter 302.5 28/03/2021 14:32

Nguyên Tôn Chapter 302 27/03/2021 13:57

Nguyên Tôn Chapter 301.5 25/03/2021 16:39

Nguyên Tôn Chapter 301 23/03/2021 16:21

Nguyên Tôn Chapter 300.5 22/03/2021 10:33

Nguyên Tôn Chapter 300 20/03/2021 14:57

Nguyên Tôn Chapter 299.5 18/03/2021 11:21

Nguyên Tôn Chapter 299 16/03/2021 17:31

Nguyên Tôn Chapter 298.5 15/03/2021 14:04

Nguyên Tôn Chapter 298 15/03/2021 14:04

Nguyên Tôn Chapter 297.5 15/03/2021 14:03

Nguyên Tôn Chapter 297 15/03/2021 14:02

Nguyên Tôn Chapter 296.5 07/03/2021 12:58

Nguyên Tôn Chapter 296 06/03/2021 13:22

Nguyên Tôn Chapter 295.5 04/03/2021 12:29

Nguyên Tôn Chapter 295 02/03/2021 16:04

Nguyên Tôn Chapter 294.5 28/02/2021 13:38

Nguyên Tôn Chapter 294 27/02/2021 12:15

Nguyên Tôn Chapter 293.5 25/02/2021 14:31

Nguyên Tôn Chapter 293 23/02/2021 16:45

Nguyên Tôn Chapter 292.5 21/02/2021 17:55

Nguyên Tôn Chapter 292 20/02/2021 14:11

Nguyên Tôn Chapter 291.5 18/02/2021 12:51

Nguyên Tôn Chapter 291 18/02/2021 12:51

Nguyên Tôn Chapter 290.5 18/02/2021 12:51

Nguyên Tôn Chapter 290 11/02/2021 14:35

Nguyên Tôn Chapter 289.5 05/02/2021 15:31

Nguyên Tôn Chapter 289 02/02/2021 13:57

Nguyên Tôn Chapter 288.5 28/01/2021 18:38

Nguyên Tôn Chapter 288 26/01/2021 13:10

Nguyên Tôn Chapter 287.5 26/01/2021 13:09

Nguyên Tôn Chapter 287 26/01/2021 13:09

Nguyên Tôn Chapter 286.5 26/01/2021 13:08

Nguyên Tôn Chapter 286 16/01/2021 17:13

Nguyên Tôn Chapter 285.5 15/01/2021 09:48

Nguyên Tôn Chapter 285 12/01/2021 14:39

Nguyên Tôn Chapter 284.5 10/01/2021 11:53

Nguyên Tôn Chapter 284 09/01/2021 15:44

Nguyên Tôn Chapter 283.5 07/01/2021 12:16

Nguyên Tôn Chapter 283 05/01/2021 12:40

Nguyên Tôn Chapter 282.5 03/01/2021 18:31

Nguyên Tôn Chapter 282 03/01/2021 13:14

Nguyên Tôn Chapter 281.5 31/12/2020 12:01

Nguyên Tôn Chapter 281 29/12/2020 16:46

Nguyên Tôn chapter 280.5 27/12/2020 15:51

Nguyên Tôn Chapter 280 26/12/2020 14:02

Nguyên Tôn Chapter 279.5 22/12/2020 17:24

Nguyên Tôn Chapter 279 22/12/2020 16:04

Nguyên Tôn Chapter 278.5 20/12/2020 12:31

Nguyên Tôn Chapter 278 19/12/2020 14:35

Nguyên Tôn Chapter 277.5 17/12/2020 11:07

Nguyên Tôn Chapter 277 15/12/2020 14:19

Nguyên Tôn Chapter 276.5 13/12/2020 12:53

Nguyên Tôn Chapter 276 12/12/2020 14:59

Nguyên Tôn Chapter 275.5 10/12/2020 11:35

Nguyên Tôn Chapter 275 08/12/2020 16:13

Nguyên Tôn Chapter 274.5 06/12/2020 12:13

Nguyên Tôn Chapter 274 05/12/2020 12:52

Nguyên Tôn Chapter 273.5 03/12/2020 16:31

Nguyên Tôn Chapter 273 01/12/2020 19:21

Nguyên Tôn Chapter 272.5 29/11/2020 13:09

Nguyên Tôn Chapter 272 28/11/2020 13:12

Nguyên Tôn Chapter 271.5 26/11/2020 17:12

Nguyên Tôn Chapter 271 24/11/2020 11:07

Nguyên Tôn Chapter 270.5 22/11/2020 14:33

Nguyên Tôn Chapter 270 21/11/2020 14:34

Nguyên Tôn Chapter 269.5 19/11/2020 15:09

Nguyên Tôn Chapter 269 17/11/2020 14:07

Nguyên Tôn Chapter 268.5 15/11/2020 15:51

Nguyên Tôn Chapter 268 14/11/2020 13:54

Nguyên Tôn Chapter 267.5 12/11/2020 15:20

Nguyên Tôn Chapter 267 10/11/2020 15:06

Nguyên Tôn Chapter 266.5 08/11/2020 18:53

Nguyên Tôn Chapter 266 07/11/2020 16:34

Nguyên Tôn Chapter 265.5 05/11/2020 17:50

Nguyên Tôn Chapter 265 05/11/2020 04:06

Nguyên Tôn Chapter 264.5 05/11/2020 04:06

Nguyên Tôn Chapter 264 31/10/2020 18:04

Nguyên Tôn Chapter 263.5 29/10/2020 18:55

Nguyên Tôn Chapter 263 27/10/2020 17:27

Nguyên Tôn Chapter 262.5 25/10/2020 12:11

Nguyên Tôn Chapter 262 24/10/2020 14:17

Nguyên Tôn Chapter 261.5 22/10/2020 13:51

Nguyên Tôn Chapter 261 20/10/2020 16:32

Nguyên Tôn Chapter 260.5 19/10/2020 11:38

Nguyên Tôn Chapter 260 17/10/2020 13:49

Nguyên Tôn Chapter 259.5 13/10/2020 14:44

Nguyên Tôn Chapter 259 13/10/2020 14:44

Nguyên Tôn Chapter 258.5 11/10/2020 14:03

Nguyên Tôn Chapter 258 10/10/2020 16:45

Nguyên Tôn Chapter 257.5 08/10/2020 14:01

Nguyên Tôn Chapter 257 06/10/2020 21:57

Nguyên Tôn Chapter 256.5 06/10/2020 21:57

Nguyên Tôn Chapter 256 03/10/2020 14:05

Nguyên Tôn Chapter 255.5 02/10/2020 07:17

Nguyên Tôn Chapter 255 02/10/2020 07:17

Nguyên Tôn Chapter 254.5 30/09/2020 23:30

Nguyên Tôn Chapter 254 29/09/2020 14:35

Nguyên Tôn Chapter 253.5 27/09/2020 20:37

Nguyên Tôn Chapter 253 26/09/2020 18:40

Nguyên Tôn Chapter 252.5 24/09/2020 12:10

Nguyên Tôn Chapter 252 22/09/2020 13:23

Nguyên Tôn Chapter 251.5 20/09/2020 10:54

Nguyên Tôn Chapter 251 19/09/2020 12:51

Nguyên Tôn Chapter 250.5 17/09/2020 11:10

Nguyên Tôn Chapter 250 15/09/2020 11:31

Nguyên Tôn Chapter 249.5 13/09/2020 18:16

Nguyên Tôn Chapter 249 13/09/2020 18:16

Nguyên Tôn Chapter 248.5 10/09/2020 11:52

Nguyên Tôn Chapter 248 08/09/2020 13:21

Nguyên Tôn Chapter 247.5 06/09/2020 13:24

Nguyên Tôn Chapter 247 05/09/2020 12:43

Nguyên Tôn Chapter 246.5 03/09/2020 11:26

Nguyên Tôn Chapter 246 01/09/2020 14:55

Nguyên Tôn Chapter 245.5 31/08/2020 00:55

Nguyên Tôn Chapter 245 29/08/2020 19:11

Nguyên Tôn Chapter 244.5 27/08/2020 14:44

Nguyên Tôn Chapter 244 25/08/2020 19:05

Nguyên Tôn Chapter 243.5 23/08/2020 14:33

Nguyên Tôn Chapter 243 23/08/2020 08:03

Nguyên Tôn Chapter 242.5 20/08/2020 12:45

Nguyên Tôn Chapter 242 18/08/2020 14:54

Nguyên Tôn Chapter 241.5 16/08/2020 15:33

Nguyên Tôn Chapter 241 16/08/2020 01:45

Nguyên Tôn Chapter 240.5 16/08/2020 01:45

Nguyên Tôn Chapter 240 11/08/2020 13:31

Nguyên Tôn Chapter 239.5 10/08/2020 01:48

Nguyên Tôn Chapter 239 08/08/2020 16:06

Nguyên Tôn Chapter 238.5 06/08/2020 22:44

Nguyên Tôn Chapter 238 04/08/2020 15:06

Nguyên Tôn Chapter 237.5 02/08/2020 21:49

Nguyên Tôn Chapter 237 01/08/2020 22:05

Nguyên Tôn Chapter 236.5 30/07/2020 15:59

Nguyên Tôn Chapter 236 28/07/2020 11:42

Nguyên Tôn Chapter 235.5 26/07/2020 14:14

Nguyên Tôn Chapter 235 25/07/2020 14:45

Nguyên Tôn Chapter 234.5 23/07/2020 11:45

Nguyên Tôn Chapter 234 21/07/2020 20:17

Nguyên Tôn Chapter 233.5 19/07/2020 22:46

Nguyên Tôn Chapter 233 18/07/2020 16:26

Nguyên Tôn Chapter 232.5 19/10/2020 12:09

Nguyên Tôn Chapter 232 14/07/2020 13:58

Nguyên Tôn Chapter 231.5 19/10/2020 12:09

Nguyên Tôn Chapter 231 12/07/2020 19:13

Nguyên Tôn Chapter 230.5 12/07/2020 08:44

Nguyên Tôn Chapter 230 07/07/2020 17:22

Nguyên Tôn Chapter 229.5 07/07/2020 17:22

Nguyên Tôn Chapter 229 04/07/2020 20:39

Nguyên Tôn Chapter 228.5 03/07/2020 02:53

Nguyên Tôn Chapter 228 02/07/2020 19:45

Nguyên Tôn Chapter 227.5 02/07/2020 19:45

Nguyên Tôn Chapter 227 02/07/2020 19:45

Nguyên Tôn Chapter 226.5 02/07/2020 19:45

Nguyên Tôn Chapter 226 02/07/2020 19:45

Nguyên Tôn Chapter 225.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 225 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 224.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 224 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 223.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 223 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 222.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 222 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 221.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 221 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 220.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 220 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 219.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 219 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 218.5 02/07/2020 19:44

Nguyên Tôn Chapter 218 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 217.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 217 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 216.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 216 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 215.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 215 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 214.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 214 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 213.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 213 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 212.5 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 212 02/07/2020 19:43

Nguyên Tôn Chapter 211.5 02/07/2020 19:42

Nguyên Tôn Chapter 211 02/07/2020 19:42

Nguyên Tôn Chapter 210.5 02/07/2020 19:42

Nguyên Tôn Chapter 210 02/07/2020 19:42

Nguyên Tôn Chapter 209.5 01/07/2020 22:26

Nguyên Tôn Chapter 209 01/07/2020 22:26

Nguyên Tôn Chapter 208.5 01/07/2020 22:26

Nguyên Tôn Chapter 208 01/07/2020 22:26

Nguyên Tôn Chapter 207.5 01/07/2020 22:26

Nguyên Tôn Chapter 207 01/07/2020 22:25

Nguyên Tôn Chapter 206.5 01/07/2020 22:25

Nguyên Tôn Chapter 206 01/07/2020 22:25

Nguyên Tôn chapter 205 29/06/2020 20:26

Nguyên Tôn chapter 204 27/06/2020 18:58

Nguyên Tôn chapter 203 18/06/2020 16:13

Nguyên Tôn chapter 202 30/05/2020 22:21

Nguyên Tôn chapter 201 22/05/2020 13:55

Nguyên Tôn chapter 200 18/05/2020 15:31

Nguyên Tôn chapter 199 05/05/2020 20:54

Nguyên Tôn chapter 198 21/04/2020 23:36

Nguyên Tôn chapter 197 06/04/2020 07:36

Nguyên Tôn chapter 196 28/03/2020 19:49

Nguyên Tôn chapter 195 17/03/2020 03:54

Nguyên Tôn chapter 194 08/03/2020 18:44

Nguyên Tôn chapter 193 25/02/2020 12:26

Nguyên Tôn chapter 192 19/02/2020 20:48

Nguyên Tôn chapter 191 22/01/2020 22:14

Nguyên Tôn chapter 190 15/01/2020 20:56

Nguyên Tôn chapter 189 08/01/2020 11:24

Nguyên Tôn chapter 188 31/12/2019 21:43

Nguyên Tôn chapter 187 20/12/2019 20:49

Nguyên Tôn chapter 186 13/12/2019 10:44

Nguyên Tôn chapter 185 08/12/2019 22:25

Nguyên Tôn chapter 184 27/11/2019 16:44

Nguyên Tôn Chapter 183 18/11/2019 20:54

Nguyên Tôn Chapter 182 05/11/2019 10:54

Nguyên Tôn Chapter 181 30/10/2019 16:54

Nguyên Tôn Chapter 180 25/10/2019 19:29

Nguyên Tôn Chapter 179 22/10/2019 17:26

Nguyên Tôn Chapter 178 19/10/2019 09:13

Nguyên Tôn Chapter 177 12/10/2019 22:24

Nguyên Tôn Chapter 176 07/10/2019 16:29

Nguyên Tôn Chapter 175 02/10/2019 19:13

Nguyên Tôn Chapter 174 28/09/2019 14:27

Nguyên Tôn Chapter 173 28/09/2019 14:27

Nguyên Tôn Chapter 172 19/09/2019 13:27

Nguyên Tôn Chapter 171 15/09/2019 01:48

Nguyên Tôn Chapter 170 11/09/2019 16:37

Nguyên Tôn Chapter 169 09/09/2019 19:43

Nguyên Tôn Chapter 168 06/09/2019 13:18

Nguyên Tôn Chapter 167 30/08/2019 05:33

Nguyên Tôn Chapter 166 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 165 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 164 26/08/2019 23:53

Nguyên Tôn Chapter 163 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 162 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 161 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 160 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 159 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 158 24/08/2019 17:49

Nguyên Tôn Chapter 157 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 156 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 155 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 154 24/08/2019 17:48

Nguyên Tôn Chapter 153 19/08/2019 13:20

Nguyên Tôn Chapter 152 13/08/2019 13:14

Nguyên Tôn Chapter 151 03/08/2019 13:19

Nguyên Tôn Chapter 150 30/07/2019 14:40

Nguyên Tôn Chapter 149 27/07/2019 14:04

Nguyên Tôn Chapter 148 22/07/2019 20:06

Nguyên Tôn Chapter 147 15/07/2019 13:48

Nguyên Tôn Chapter 146 11/07/2019 21:22

Nguyên Tôn Chapter 145 06/07/2019 21:23

Nguyên Tôn Chapter 144 04/07/2019 20:45

Nguyên Tôn Chapter 143 30/06/2019 16:54

Nguyên Tôn Chapter 142 25/06/2019 13:23

Nguyên Tôn Chapter 141 21/06/2019 13:40

Nguyên Tôn Chapter 140 14/06/2019 22:29

Nguyên Tôn Chapter 139 11/06/2019 21:55

Nguyên Tôn Chapter 138 06/06/2019 20:35

Nguyên Tôn Chapter 137 03/06/2019 20:03

Nguyên Tôn Chapter 136 01/06/2019 13:30

Nguyên Tôn Chapter 135 01/06/2019 13:30

Nguyên Tôn Chapter 134 30/04/2019 21:08

Nguyên Tôn Chapter 133 27/04/2019 13:40

Nguyên Tôn Chapter 132 24/04/2019 19:39

Nguyên Tôn Chapter 131 22/04/2019 18:23

Nguyên Tôn Chapter 130 19/04/2019 20:08

Nguyên Tôn Chapter 129 17/04/2019 22:50

Nguyên Tôn Chapter 128 15/04/2019 22:37

Nguyên Tôn Chapter 127 13/04/2019 22:50

Nguyên Tôn Chapter 126 07/04/2019 15:30

Nguyên Tôn Chapter 125 05/04/2019 14:37

Nguyên Tôn Chapter 124 31/03/2019 20:25

Nguyên Tôn Chapter 123 30/03/2019 00:02

Nguyên Tôn Chapter 122 23/03/2019 00:30

Nguyên Tôn Chapter 121 19/03/2019 21:33

Nguyên Tôn Chapter 120 17/03/2019 22:46

Nguyên Tôn Chapter 119 12/03/2019 22:30

Nguyên Tôn Chapter 118 10/03/2019 23:02

Nguyên Tôn Chapter 117 27/02/2019 13:37

Nguyên Tôn Chapter 116 25/02/2019 21:48

Nguyên Tôn Chapter 115 20/02/2019 23:02

Nguyên Tôn Chapter 114 20/02/2019 13:42

Nguyên Tôn Chapter 113 01/02/2019 22:59

Nguyên Tôn Chapter 112 29/01/2019 21:38

Nguyên Tôn Chapter 111 26/01/2019 12:33

Nguyên Tôn Chapter 110 24/01/2019 16:21

Nguyên Tôn Chapter 109 20/01/2019 21:51

Nguyên Tôn Chapter 108 18/01/2019 22:43

Nguyên Tôn Chapter 107 12/01/2019 02:22

Nguyên Tôn Chapter 106 12/01/2019 02:21

Nguyên Tôn Chapter 105 04/01/2019 21:06

Nguyên Tôn Chapter 104 02/01/2019 23:51

Nguyên Tôn Chapter 103 29/12/2018 20:11

Nguyên Tôn Chapter 102 26/12/2018 22:46

Nguyên Tôn Chapter 101 21/12/2018 21:23

Nguyên Tôn Chapter 100 18/12/2018 23:10

Nguyên Tôn Chapter 99 12/12/2018 21:55

Nguyên Tôn Chapter 98 11/12/2018 21:49

Nguyên Tôn Chapter 97 05/12/2018 20:11

Nguyên Tôn Chapter 96 04/12/2018 23:42

Nguyên Tôn Chapter 95 29/11/2018 20:30

Nguyên Tôn Chapter 94 28/11/2018 20:42

Nguyên Tôn Chapter 93 20/11/2018 20:08

Nguyên Tôn Chapter 92 19/11/2018 21:45

Nguyên Tôn Chapter 91 14/11/2018 20:23

Nguyên Tôn Chapter 90 13/11/2018 20:52

Nguyên Tôn Chapter 89 07/11/2018 22:46

Nguyên Tôn Chapter 88 06/11/2018 21:50

Nguyên Tôn Chapter 87 31/10/2018 12:42

Nguyên Tôn Chapter 86 30/10/2018 12:52

Nguyên Tôn Chapter 85 24/10/2018 18:54

Nguyên Tôn Chapter 84 23/10/2018 19:26

Nguyên Tôn Chapter 83 12/10/2018 20:50

Nguyên Tôn Chapter 82 05/10/2018 20:59

Nguyên Tôn Chapter 81 28/09/2018 20:49

Nguyên Tôn Chapter 80 25/09/2018 18:24

Nguyên Tôn Chapter 79 21/09/2018 20:28

Nguyên Tôn Chapter 78 18/09/2018 21:04

Nguyên Tôn Chapter 77 15/09/2018 20:05

Nguyên Tôn Chapter 76 13/09/2018 12:40

Nguyên Tôn Chapter 75 12/09/2018 17:57

Nguyên Tôn Chapter 74 06/09/2018 12:20

Nguyên Tôn Chapter 73 05/09/2018 19:48

Nguyên Tôn Chapter 72 28/08/2018 20:07

Nguyên Tôn Chapter 71 25/08/2018 13:12

Nguyên Tôn Chapter 70 23/08/2018 19:58

Nguyên Tôn Chapter 69 18/08/2018 21:32

Nguyên Tôn Chapter 68 17/08/2018 12:57

Nguyên Tôn Chapter 67 10/08/2018 18:55

Nguyên Tôn Chapter 66 07/08/2018 17:28

Nguyên Tôn Chapter 65 04/08/2018 17:44

Nguyên Tôn Chapter 64 01/08/2018 14:15

Nguyên Tôn Chapter 63 29/07/2018 13:47

Nguyên Tôn Chapter 62 26/07/2018 13:01

Nguyên Tôn Chapter 61 23/07/2018 15:35

Nguyên Tôn Chapter 60 17/07/2018 12:59

Nguyên Tôn Chapter 59 13/07/2018 20:13

Nguyên Tôn Chapter 58 10/07/2018 12:36

Nguyên Tôn Chapter 57 07/07/2018 14:20

Nguyên Tôn Chapter 56 03/07/2018 11:53

Nguyên Tôn Chapter 55 01/07/2018 12:56

Nguyên Tôn Chapter 54 28/06/2018 19:26

Nguyên Tôn Chapter 53 24/06/2018 19:45

Nguyên Tôn Chapter 52 20/06/2018 12:41

Nguyên Tôn Chapter 51 16/06/2018 13:09

Nguyên Tôn Chapter 50 13/06/2018 13:04

Nguyên Tôn Chapter 49 08/06/2018 19:03

Nguyên Tôn Chapter 48 05/06/2018 18:16

Nguyên Tôn Chapter 47 01/06/2018 12:57

Nguyên Tôn Chapter 46 29/05/2018 19:22

Nguyên Tôn Chapter 45 25/05/2018 19:09

Nguyên Tôn Chapter 44 21/05/2018 18:54

Nguyên Tôn Chapter 43 18/05/2018 21:29

Nguyên Tôn Chapter 42 16/05/2018 12:45

Nguyên Tôn Chapter 41 10/05/2018 20:09

Nguyên Tôn Chapter 40 06/05/2018 12:45

Nguyên Tôn Chapter 39 03/05/2018 19:04

Nguyên Tôn Chapter 38 01/05/2018 20:06

Nguyên Tôn Chapter 37 26/04/2018 19:00

Nguyên Tôn Chapter 36 26/04/2018 18:59

Nguyên Tôn Chapter 35 19/04/2018 19:14

Nguyên Tôn Chapter 34 16/04/2018 17:47

Nguyên Tôn Chapter 33 13/04/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 32 13/04/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 31 06/04/2018 16:05

Nguyên Tôn Chapter 30 03/04/2018 17:57

Nguyên Tôn Chapter 29 31/03/2018 21:39

Nguyên Tôn Chapter 28 27/03/2018 11:56

Nguyên Tôn Chapter 27 23/03/2018 12:47

Nguyên Tôn Chapter 26 19/03/2018 19:27

Nguyên Tôn Chapter 25 16/03/2018 11:18

Nguyên Tôn Chapter 24 14/03/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 23 14/03/2018 12:17

Nguyên Tôn Chapter 22 02/03/2018 11:58

Nguyên Tôn Chapter 21 26/02/2018 11:54

Nguyên Tôn Chapter 20 21/02/2018 21:23

Nguyên Tôn Chapter 19 09/02/2018 12:32

Nguyên Tôn Chapter 18 05/02/2018 20:01

Nguyên Tôn Chapter 17 02/02/2018 12:52

Nguyên Tôn Chapter 16 29/01/2018 19:55

Nguyên Tôn Chapter 15 26/01/2018 12:44

Nguyên Tôn Chapter 14 22/01/2018 19:19

Nguyên Tôn Chapter 13 18/01/2018 19:06

Nguyên Tôn Chapter 12 15/01/2018 19:10

Nguyên Tôn Chapter 11 12/01/2018 16:12

Nguyên Tôn Chapter 10 12/01/2018 16:12

Nguyên Tôn Chapter 9 06/01/2018 19:33

Nguyên Tôn Chapter 8 04/01/2018 12:15

Nguyên Tôn Chapter 7 29/12/2017 12:09

Nguyên Tôn Chapter 6 25/12/2017 19:12

Nguyên Tôn Chapter 5 22/12/2017 12:24

Nguyên Tôn Chapter 4 19/12/2017 20:37

Nguyên Tôn Chapter 3 15/12/2017 18:53

Nguyên Tôn Chapter 2 11/12/2017 19:53

Nguyên Tôn Chapter 1 08/12/2017 16:51

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!