Tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại chúa tể truyện chữ (bản dịch) 324 306.907 72

2. Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 58 244.351 28

3. Nguyên Tôn 256 2.034.520 218

4. Đấu Phá Thương Khung 303 10.413.910 3.152

5. Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện 19 124.203 22

6. Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 85 307.424 34

7. Tinh Thần Biến 454 2.540.100 241

8. Võ Động Càn Khôn 104 1.281.691 313