Võ Động Càn Khôn [>Update 19/01<] chương 200

truyện tranh Võ Động Càn Khôn
SƠ LƯỢC
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh

Tên khác: Vũ Động Càn Khôn, Wu Dong Qian Kun, 武动乾坤

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Harem Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ‌‌‌‌‌‌‌‌ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Nguyễn Hoàng Thế Bảo

Số lượt xem: 1595835 Theo dõi: 1758

Update: 19/01/2023 08:35TỔNG HỢP (200 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Võ Động Càn Khôn chương 200 19/01/2023 08:35

Võ Động Càn Khôn chương 199 19/01/2023 08:35

Võ Động Càn Khôn chương 198 23/11/2022 12:12

Võ Động Càn Khôn chương 197 08/11/2022 18:18

Võ Động Càn Khôn chương 196 06/11/2022 01:41

Võ Động Càn Khôn chương 195 01/11/2022 21:35

Võ Động Càn Khôn chương 194 01/11/2022 21:35

Võ Động Càn Khôn chương 193 29/10/2022 01:01

Võ Động Càn Khôn chương 192 29/10/2022 01:01

Võ Động Càn Khôn chương 191 26/09/2022 18:26

Võ Động Càn Khôn chương 190 24/09/2022 17:46

Võ Động Càn Khôn chương 189 03/09/2022 18:52

Võ Động Càn Khôn chapter 188 03/09/2022 18:52

Võ Động Càn Khôn chapter 187 21/08/2022 08:39

Võ Động Càn Khôn chapter 186 17/08/2022 00:22

Võ Động Càn Khôn chapter 185 17/08/2022 00:22

Võ Động Càn Khôn chapter 184 17/08/2022 00:22

Võ Động Càn Khôn chapter 183 15/07/2022 23:20

Võ Động Càn Khôn chapter 182 09/07/2022 20:44

Võ Động Càn Khôn chapter 181 03/07/2022 17:40

Võ Động Càn Khôn chapter 180 24/06/2022 13:15

Võ Động Càn Khôn chapter 179 19/06/2022 16:30

Võ Động Càn Khôn chapter 178 10/06/2022 19:56

Võ Động Càn Khôn Chapter 176 29/05/2022 13:13

Võ Động Càn Khôn chapter 175 20/05/2022 17:03

Võ Động Càn Khôn chapter 174 14/05/2022 14:19

Võ Động Càn Khôn chapter 173 14/05/2022 14:19

Võ Động Càn Khôn chapter 172 29/04/2022 13:59

Võ Động Càn Khôn chapter 171 25/04/2022 15:05

Võ Động Càn Khôn Chapter 170 15/04/2022 18:54

Võ Động Càn Khôn chapter 169 08/04/2022 18:47

Võ Động Càn Khôn chapter 168 02/04/2022 05:26

Võ Động Càn Khôn chapter 167 25/03/2022 16:26

Võ Động Càn Khôn chapter 166 18/03/2022 15:46

Võ Động Càn Khôn chapter 165 13/03/2022 11:18

Võ Động Càn Khôn chapter 164 05/03/2022 00:00

Võ Động Càn Khôn chapter 163 25/02/2022 19:12

Võ Động Càn Khôn chapter 162 18/02/2022 21:14

Võ Động Càn Khôn chapter 161 11/02/2022 17:36

Võ Động Càn Khôn chapter 160 10/02/2022 11:27

Võ Động Càn Khôn chapter 159 10/02/2022 11:27

Võ Động Càn Khôn chapter 158 22/01/2022 04:35

Võ Động Càn Khôn chapter 157 14/01/2022 18:54

Võ Động Càn Khôn chapter 156 10/01/2022 09:41

Võ Động Càn Khôn chapter 155 05/01/2022 19:14

Võ Động Càn Khôn chapter 154 25/12/2021 07:05

Võ Động Càn Khôn Chapter 153 21/12/2021 09:40

Võ Động Càn Khôn Chapter 152 20/12/2021 19:04

Võ Động Càn Khôn Chapter 151 09/12/2021 17:26

Võ Động Càn Khôn Chapter 150 27/11/2021 22:18

Võ Động Càn Khôn Chapter 149 19/11/2021 22:10

Võ Động Càn Khôn Chapter 148 13/11/2021 16:25

Võ Động Càn Khôn chapter 147 07/11/2021 02:40

Võ Động Càn Khôn chapter 146 30/10/2021 17:51

Võ Động Càn Khôn chapter 145 23/10/2021 01:29

Võ Động Càn Khôn chapter 144 15/10/2021 16:41

Võ Động Càn Khôn chapter 143 12/10/2021 02:49

Võ Động Càn Khôn chapter 142 12/10/2021 02:49

Võ Động Càn Khôn chapter 141 02/10/2021 23:01

Võ Động Càn Khôn chapter 140 02/10/2021 23:01

Võ Động Càn Khôn chapter 139 25/09/2021 08:01

Võ Động Càn Khôn chapter 138 11/09/2021 18:37

Võ Động Càn Khôn chapter 137 27/08/2021 17:37

Võ Động Càn Khôn chapter 136 14/08/2021 21:30

Võ Động Càn Khôn chapter 135 03/08/2021 12:43

Võ Động Càn Khôn chapter 134 02/08/2021 16:55

Võ Động Càn Khôn chapter 133 31/07/2021 19:48

Võ Động Càn Khôn chapter 132 19/07/2021 17:37

Võ Động Càn Khôn chapter 131 04/07/2021 19:48

Võ Động Càn Khôn chapter 130 21/06/2021 14:17

Võ Động Càn Khôn chapter 129 04/06/2021 19:36

Võ Động Càn Khôn chapter 128 21/05/2021 17:34

Võ Động Càn Khôn chapter 127 08/05/2021 00:52

Võ Động Càn Khôn chapter 126 23/04/2021 19:00

Võ Động Càn Khôn chapter 125 09/04/2021 22:19

Võ Động Càn Khôn chapter 124 26/03/2021 15:48

Võ Động Càn Khôn Chapter 123 12/03/2021 14:53

Võ Động Càn Khôn Chapter 122 26/02/2021 15:47

Võ Động Càn Khôn Chapter 121 26/02/2021 15:47

Võ Động Càn Khôn Chapter 120 15/09/2020 19:48

Võ Động Càn Khôn Chapter 119 13/09/2020 04:42

Võ Động Càn Khôn Chapter 118 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 117 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 116 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 115 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 114 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 113 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 112 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 111 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 110 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 109 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 108 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 107 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 106 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 105 13/09/2020 04:41

Võ Động Càn Khôn Chapter 104 13/09/2020 04:40

Võ Động Càn Khôn chapter 103 13/05/2020 21:55

Võ Động Càn Khôn chapter 102 12/05/2020 11:32

Võ Động Càn Khôn chapter 101 21/02/2020 11:30

Võ Động Càn Khôn chapter 100 19/02/2020 10:58

Võ Động Càn Khôn chapter 99 17/02/2020 23:12

Võ Động Càn Khôn chapter 98 13/12/2019 13:00

Võ Động Càn Khôn chapter 97 11/12/2019 13:31

Võ Động Càn Khôn chapter 96 23/11/2019 21:05

Võ Động Càn Khôn chap 95 12/10/2019 16:44

Võ Động Càn Khôn chap 94 09/10/2019 18:45

Võ Động Càn Khôn chap 93 05/10/2019 15:34

Võ Động Càn Khôn chap 92 01/10/2019 12:02

Võ Động Càn Khôn chap 91 31/08/2019 13:18

Võ Động Càn Khôn chap 90 25/08/2019 17:43

Võ Động Càn Khôn chap 89 25/08/2019 17:43

Võ Động Càn Khôn chap 88 08/08/2019 21:36

Võ Động Càn Khôn chap 87 13/07/2019 21:29

Võ Động Càn Khôn chap 86 13/07/2019 21:28

Võ Động Càn Khôn chap 85 17/06/2019 21:51

Võ Động Càn Khôn chap 84 25/04/2019 19:17

Võ Động Càn Khôn chap 83 15/04/2019 13:23

Võ Động Càn Khôn chap 82 16/03/2019 22:49

Võ Động Càn Khôn chap 81 22/01/2019 22:37

Võ Động Càn Khôn chap 80 31/12/2018 11:46

Võ Động Càn Khôn chap 79 17/12/2018 20:32

Võ Động Càn Khôn chap 78 03/12/2018 20:56

Võ Động Càn Khôn chap 77 26/10/2018 20:10

Võ Động Càn Khôn chap 76 20/10/2018 19:16

Võ Động Càn Khôn chap 75 01/09/2018 06:08

Võ Động Càn Khôn chap 74 17/08/2018 19:28

Võ Động Càn Khôn chap 73 04/08/2018 23:10

Võ Động Càn Khôn chap 72 20/07/2018 18:59

Võ Động Càn Khôn chap 71 03/07/2018 19:11

Võ Động Càn Khôn chap 70 28/06/2018 18:42

Võ Động Càn Khôn chap 70 28/06/2018 18:42

Võ Động Càn Khôn chap 69 21/05/2018 18:34

Võ Động Càn Khôn chap 68 29/04/2018 20:15

Võ Động Càn Khôn chap 67 22/04/2018 18:13

Võ Động Càn Khôn chap 66 18/04/2018 20:12

Võ Động Càn Khôn chap 65 10/04/2018 19:57

Võ Động Càn Khôn chap 64 30/03/2018 18:52

Võ Động Càn Khôn chap 63 28/02/2018 18:39

Võ Động Càn Khôn chap 62 27/01/2018 18:58

Võ Động Càn Khôn chap 61 08/01/2018 18:37

Võ Động Càn Khôn chap 60 11/12/2017 19:50

Võ Động Càn Khôn chap 59 07/11/2017 18:16

Võ Động Càn Khôn chap 58 23/09/2017 19:07

Võ Động Càn Khôn chap 57 29/08/2017 19:11

Võ Động Càn Khôn chap 56 03/08/2017 17:36

Võ Động Càn Khôn chap 55 17/07/2017 18:20

Võ Động Càn Khôn chap 54 16/06/2017 19:04

Võ Động Càn Khôn chap 53 02/05/2017 17:57

Võ Động Càn Khôn chap 52 14/03/2017 20:28

Võ Động Càn Khôn chap 51 19/01/2017 19:20

Võ Động Càn Khôn chap 50 16/12/2016 12:39

Võ Động Càn Khôn chap 49 06/12/2016 17:54

Võ Động Càn Khôn chap 48 19/11/2016 19:07

Võ Động Càn Khôn chap 47 25/10/2016 20:14

Võ Động Càn Khôn chap 46 13/09/2016 19:26

Võ Động Càn Khôn chap 45 12/08/2016 19:17

Võ Động Càn Khôn chap 44 01/07/2016 11:56

Võ Động Càn Khôn chap 43 10/06/2016 20:18

Võ Động Càn Khôn chap 42 10/06/2016 20:17

Võ Động Càn Khôn chap 41 11/05/2016 11:26

Võ Động Càn Khôn chap 40 05/05/2016 17:08

Võ Động Càn Khôn chap 39 27/03/2016 20:15

Võ Động Càn Khôn chap 38 13/12/2015 00:09

Võ Động Càn Khôn chap 37 10/12/2015 18:00

Võ Động Càn Khôn chap 36 12/11/2015 13:17

Võ Động Càn Khôn chap 35 12/09/2015 07:34

Võ Động Càn Khôn chap 34 24/08/2015 20:07

Võ Động Càn Khôn chap 33 13/08/2015 13:13

Võ Động Càn Khôn chap 32 24/07/2015 19:12

Võ Động Càn Khôn chap 31 02/07/2015 16:03

Võ Động Càn Khôn chap 30 24/06/2015 11:27

Võ Động Càn Khôn chap 29 02/06/2015 16:11

Võ Động Càn Khôn chap 28 12/05/2015 23:29

Võ Động Càn Khôn chap 27 20/04/2015 14:02

Võ Động Càn Khôn chap 26 15/04/2015 18:46

Võ Động Càn Khôn chap 25 11/03/2015 17:40

Võ Động Càn Khôn chap 24 14/02/2015 16:15

Võ Động Càn Khôn chap 23 25/01/2015 11:34

Võ Động Càn Khôn chap 22 14/01/2015 10:38

Võ Động Càn Khôn chap 21 27/12/2014 15:54

Võ Động Càn Khôn chap 20 04/12/2014 12:38

Võ Động Càn Khôn chap 19 25/11/2014 18:36

Võ Động Càn Khôn chap 18 22/10/2014 22:21

Võ Động Càn Khôn chap 17 24/09/2014 16:30

Võ Động Càn Khôn chap 16 11/09/2014 13:16

Võ Động Càn Khôn chap 15 26/08/2014 14:07

Võ Động Càn Khôn chap 14 26/08/2014 14:07

Võ Động Càn Khôn chap 13 21/07/2014 19:08

Võ Động Càn Khôn chap 12 01/07/2014 17:35

Võ Động Càn Khôn chap 11 17/06/2014 16:23

Võ Động Càn Khôn chap 10 30/05/2014 16:39

Võ Động Càn Khôn chap 9 30/05/2014 16:39

Võ Động Càn Khôn chap 8 30/05/2014 16:39

Võ Động Càn Khôn chap 7 12/04/2014 23:02

Võ Động Càn Khôn chap 6 31/03/2014 02:30

Võ Động Càn Khôn chap 5 31/03/2014 02:30

Võ Động Càn Khôn chap 4 31/03/2014 02:30

Võ Động Càn Khôn chap 3 22/01/2014 17:32

Võ Động Càn Khôn chap 2 22/01/2014 17:30

Võ Động Càn Khôn chap 1 22/01/2014 17:30

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
  • truyện tranh Conan [>Update 17/05<] Chapter 1111-1112
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...