Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ [>Update 26/10<] Chapter 192

truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
SƠ LƯỢC

Phần tiếp theo của đại chú tể

Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.

Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây…

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Action Manhua Shounen Supernatural Drama Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 365515 Theo dõi: 407

Update: 26/10/2020 16:42

TỔNG HỢP (193 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 192 26/10/2020 16:42

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 191 26/10/2020 16:42

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 190 14/10/2020 04:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 189 14/10/2020 04:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 188 08/10/2020 09:02

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 187 08/10/2020 09:02

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 186 28/09/2020 09:15

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 185 28/09/2020 09:15

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 184 21/09/2020 07:31

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 183 21/09/2020 07:31

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 182 14/09/2020 11:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 181 14/09/2020 11:02

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 180 13/09/2020 03:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 179 13/09/2020 03:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 178 13/09/2020 03:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 177 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 176 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 175 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 174 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 173 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 172 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 171 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 170 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 169 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 168 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 167 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 166 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 165 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 164 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 163 13/09/2020 03:28

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 162 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 161 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 160 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 159 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 158 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 157 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 156 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 155 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 154 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 153 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 152 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 151 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 150 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 149 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 148 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 147 13/09/2020 03:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 146 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 145 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 144 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 143 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 142 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 141 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 140 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 139 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 138 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 137 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 136 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 135 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 134 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 133 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 132 13/09/2020 03:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 131 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 130 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 129 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 128 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 127 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 126 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 125 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 124 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 123 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 122 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 121 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 120 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 119 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 118 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 117 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 116 13/09/2020 03:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 115 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 114 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 113 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 112 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 111 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 110 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 109 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 108 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 107 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 106 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 105 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 104 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 103 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 102 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 101 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 100 13/09/2020 03:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 99 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 98 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 97 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 96 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 95 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 94 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 93 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 92 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 91 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 90 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 89 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 88 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 87 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 86 13/09/2020 03:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 85 13/07/2020 10:37

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 84 10/07/2020 11:06

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 83 09/07/2020 08:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 82 04/07/2020 21:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 81 30/06/2020 10:16

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 80 25/06/2020 09:38

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 79 23/06/2020 11:32

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 78 21/06/2020 12:55

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 77 19/06/2020 13:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 76 30/05/2020 17:44

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 75 28/05/2020 18:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 74 24/05/2020 13:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 73 22/05/2020 10:45

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 72 20/05/2020 13:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 71 18/05/2020 09:52

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 70 16/05/2020 10:47

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 69 12/05/2020 11:51

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 68 10/05/2020 10:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 67 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 66 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 65 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 64 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 63 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 62 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 61 18/01/2020 20:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 60 08/06/2019 21:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 59 08/06/2019 21:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 58 04/06/2019 20:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 57 02/06/2019 19:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 56 31/05/2019 18:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 55 29/05/2019 20:49

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 54 27/05/2019 20:56

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 53 25/05/2019 17:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 52 21/05/2019 17:15

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 51 19/05/2019 17:19

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 50 17/05/2019 16:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 49 15/05/2019 18:58

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 48 13/05/2019 16:37

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 47 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 46 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 45 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 44 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 43 03/05/2019 15:30

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 42 27/01/2019 23:44

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 41 26/01/2019 22:07

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 40 25/01/2019 21:54

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 39 24/01/2019 21:11

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 38 24/01/2019 08:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 37 22/01/2019 23:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 36 17/01/2019 21:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 35 12/01/2019 02:36

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 34 11/01/2019 06:13

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 33 11/01/2019 06:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 32 08/01/2019 21:46

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 31 03/01/2019 21:48

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 30 31/12/2018 11:56

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 29 31/12/2018 06:20

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 28 29/12/2018 21:54

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 27 28/12/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 26 27/12/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 25 26/12/2018 17:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 24 25/12/2018 12:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 23 24/12/2018 15:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 22 23/12/2018 18:46

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 21 18/12/2018 15:48

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 20 17/12/2018 19:06

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 19 16/12/2018 20:34

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 18 18/08/2018 12:43

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 17 13/08/2018 20:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 16 12/08/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 15 09/08/2018 22:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 14 21/07/2018 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 13 20/07/2018 19:40

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 12 19/07/2018 20:41

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 11 11/07/2018 20:16

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 10 10/07/2018 20:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 9 09/07/2018 13:00

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 8 06/07/2018 12:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 7 04/07/2018 20:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 6 03/07/2018 22:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 5 16/05/2018 20:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 4 10/05/2018 21:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 3 27/04/2018 19:01

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 2 21/04/2018 19:20

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 1 11/04/2018 20:18

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 0 04/04/2018 22:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!