Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ [>Update 13/07<] chapter 85

truyện tranh Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ
SƠ LƯỢC

Phần tiếp theo của đại chú tể

Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.

Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây…

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Action Manhua Shounen Supernatural Drama Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 309143 Theo dõi: 387

Update: 13/07/2020 10:37

TỔNG HỢP (86 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 85 13/07/2020 10:37

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 84 10/07/2020 11:06

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 83 09/07/2020 08:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 82 04/07/2020 21:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 81 30/06/2020 10:16

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 80 25/06/2020 09:38

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 79 23/06/2020 11:32

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 78 21/06/2020 12:55

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 77 19/06/2020 13:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 76 30/05/2020 17:44

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 75 28/05/2020 18:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 74 24/05/2020 13:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 73 22/05/2020 10:45

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 72 20/05/2020 13:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 71 18/05/2020 09:52

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 70 16/05/2020 10:47

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 69 12/05/2020 11:51

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 68 10/05/2020 10:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 67 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 66 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 65 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 64 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ chapter 63 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 62 18/01/2020 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 61 18/01/2020 20:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 60 08/06/2019 21:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 59 08/06/2019 21:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 58 04/06/2019 20:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 57 02/06/2019 19:14

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 56 31/05/2019 18:25

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 55 29/05/2019 20:49

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 54 27/05/2019 20:56

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 53 25/05/2019 17:23

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 52 21/05/2019 17:15

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 51 19/05/2019 17:19

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 50 17/05/2019 16:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 49 15/05/2019 18:58

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 48 13/05/2019 16:37

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 47 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 46 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 45 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 44 11/05/2019 19:17

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 43 03/05/2019 15:30

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 42 27/01/2019 23:44

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 41 26/01/2019 22:07

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 40 25/01/2019 21:54

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 39 24/01/2019 21:11

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 38 24/01/2019 08:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 37 22/01/2019 23:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 36 17/01/2019 21:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 35 12/01/2019 02:36

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 34 11/01/2019 06:13

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 33 11/01/2019 06:12

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 32 08/01/2019 21:46

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 31 03/01/2019 21:48

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 30 31/12/2018 11:56

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 29 31/12/2018 06:20

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 28 29/12/2018 21:54

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 27 28/12/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 26 27/12/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 25 26/12/2018 17:03

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 24 25/12/2018 12:21

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 23 24/12/2018 15:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 22 23/12/2018 18:46

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 21 18/12/2018 15:48

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 20 17/12/2018 19:06

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 19 16/12/2018 20:34

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 18 18/08/2018 12:43

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 17 13/08/2018 20:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 16 12/08/2018 12:33

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 15 09/08/2018 22:10

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 14 21/07/2018 20:26

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 13 20/07/2018 19:40

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 12 19/07/2018 20:41

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 11 11/07/2018 20:16

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 10 10/07/2018 20:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 9 09/07/2018 13:00

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 8 06/07/2018 12:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 7 04/07/2018 20:59

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 6 03/07/2018 22:27

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 5 16/05/2018 20:29

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 4 10/05/2018 21:24

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 3 27/04/2018 19:01

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 2 21/04/2018 19:20

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 1 11/04/2018 20:18

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ Chapter 0 04/04/2018 22:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!