VoCaLoiD VIP update ...

truyện tranh VoCaLoiD VIP
SƠ LƯỢC

                                       1. Vocaloid là gì ?

Vocaloid là một phần mềm ứng dụng phát

triển bởi Công ty Yamaha cho phép người sử dụng đưa lời nhạc và các giai điệu vào để thiết kế 1 bài nhạc hay 1 bài hát theo ý muốn của mình dựatrên giọng của các singer ngoài đời và hình tượng những nhân vật là đại diện mang phong cách anime-manga-games của nhật bản.
 

 

Tên khác: Vocaloid FC

Tác giả: Nhiều tác giả =]]

Nguồn: Clips: Youtube , Pics: Tổng hợp , Thông tin: Tổng hợp

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Doujinshi Video Clip

Đăng bởi: KoNaYuKi Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: ....Nagar , 1 ngày 5 shots , Nguyen Tien Dung

Số lượt xem: 1206457 Theo dõi: 341

Update: 04/05/2020 12:26TỔNG HỢP (689 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

VoCaLoiD VIP - P - Yuezheng Ling, Luo Tianyi 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - I - VoCaLoiD ChaRacTeRs 22/09/2012 04:26

VoCaLoiD VIP - p - Rin/Len - ss00016 01/06/2012 15:24

VoCaLoiD VIP - p - Rin/Len - ss00015 01/06/2012 12:45

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0008 16/05/2012 16:33

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0007 16/05/2012 16:46

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0006 16/05/2012 16:39

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0005 16/05/2012 16:27

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0004 16/05/2012 16:22

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0003 16/05/2012 16:10

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0002 16/05/2012 16:05

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0001 16/05/2012 15:59

VoCaLoiD VIP - P - Rin+Len - ss0000 15/05/2012 16:40

VoCaLoiD VIP - P - MiKu+KaiTo - ss5 15/05/2012 11:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu+KaiTo - ss4 15/05/2012 10:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu+KaiTo - ss2 15/05/2012 10:14

VoCaLoiD VIP - P - MiKu+KaiTo - ss1 15/05/2012 10:09

VoCaLoiD VIP - P - Luo Tianyi 0003 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - P - Luo Tianyi 0002 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - P - Luo Tianyi 0001 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0212 09/04/2013 20:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0211 09/04/2013 20:39

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0210 09/04/2013 20:25

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0209 09/04/2013 20:25

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0208 24/03/2013 20:13

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0207 24/03/2013 20:12

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0206 24/03/2013 20:12

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0205 24/03/2013 20:12

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0204 21/03/2013 17:50

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0203 21/03/2013 17:50

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0202 21/03/2013 17:50

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0201 21/03/2013 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0200 14/03/2013 18:00

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0199 14/03/2013 18:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0198 14/03/2013 18:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0197 14/03/2013 17:59

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0196 14/03/2013 17:59

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0195 14/03/2013 17:59

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0194 10/03/2013 13:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0193 10/03/2013 13:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0192 10/03/2013 13:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0191 10/03/2013 13:31

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0190 10/03/2013 13:31

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0189 10/03/2013 13:31

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0188 10/03/2013 13:31

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0187 10/03/2013 13:31

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0186 10/03/2013 13:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0185 10/03/2013 13:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0184 10/03/2013 13:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0183 10/03/2013 13:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0182 10/03/2013 13:27

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0180 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0179 14/01/2013 20:24

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0178 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0177 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0176 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0175 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0174 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - SS0173 14/01/2013 20:20

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0170 07/12/2012 09:07

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0169 07/12/2012 09:06

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0168 07/12/2012 09:06

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0167 07/12/2012 09:06

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0166 25/11/2012 13:54

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0165 25/11/2012 13:54

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0164 25/11/2012 13:54

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0161 05/11/2012 18:51

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0160 05/11/2012 18:51

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0159 05/11/2012 18:53

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0158 05/11/2012 18:53

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0157 05/11/2012 18:53

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0156 05/11/2012 18:53

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0153 05/11/2012 18:51

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0152 05/11/2012 18:51

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0151 31/10/2012 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0150 31/10/2012 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0149 31/10/2012 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0148 31/10/2012 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0147 31/10/2012 17:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0146 17/10/2012 17:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0145 17/10/2012 17:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0144 17/10/2012 17:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0143 17/10/2012 17:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0142 17/10/2012 17:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0141 17/10/2012 17:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0140 17/10/2012 17:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0139 17/10/2012 17:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0138 17/10/2012 17:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0137 17/10/2012 17:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0136 17/10/2012 00:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0135 17/10/2012 00:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0134 17/10/2012 00:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0133 17/10/2012 00:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0132 17/10/2012 00:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0131 17/10/2012 00:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0130 17/10/2012 00:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0129 17/10/2012 00:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0128 17/10/2012 00:32

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0124 26/09/2012 10:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0123 26/09/2012 10:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0122 26/09/2012 10:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0121 26/09/2012 10:49

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0120 26/09/2012 10:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0119 26/09/2012 10:46

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0118 26/09/2012 10:46

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0117 26/09/2012 10:46

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0116 26/09/2012 10:46

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0115 26/09/2012 10:46

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0114 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0113 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0112 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0111 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0110 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0109 25/09/2012 20:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0108 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0107 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0106 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0105 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0104 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0103 24/09/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0102 23/09/2012 09:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0101 23/09/2012 09:43

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0100 23/09/2012 09:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0099 23/09/2012 09:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0098 23/09/2012 09:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0097 24/05/2012 15:18

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0081 25/06/2012 19:42

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0080 25/06/2012 19:42

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0079 25/06/2012 19:42

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0078 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0077 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0076 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0075 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0074 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0073 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0072 23/06/2012 16:02

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0071 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0070 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0069 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0068 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0067 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0066 19/06/2012 00:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0065 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0064 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0063 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0062 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0061 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0060 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0059 19/06/2012 00:57

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0058 19/06/2012 00:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0057 19/06/2012 00:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0056 19/06/2012 00:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0055 19/06/2012 00:56

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0054 19/06/2012 00:52

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0053 19/06/2012 00:52

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0052 19/06/2012 00:52

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0051 19/06/2012 00:51

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0050 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0049 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0048 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0047 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0046 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0045 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0044 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0043 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0042 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0041 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0040 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0039 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0038 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0037 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0036 19/06/2012 00:48

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0035 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0034 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0033 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0032 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0031 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0030 13/06/2012 14:44

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0029 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0028 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0027 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0026 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0025 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0024 13/06/2012 14:41

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0023 13/06/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0022 13/06/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0021 13/06/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0020 13/06/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0019 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0018 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0017 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0016 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0015 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0014 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0013 08/06/2012 11:10

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0012 08/06/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0011 08/06/2012 11:09

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0010 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0009 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0008 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0007 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0006 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0005 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0004 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0003 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0002 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0001 08/06/2012 11:05

VoCaLoiD VIP - P - MiKu - ss0000 31/08/2012 07:57

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss13 19/06/2012 01:05

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss12 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss11 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss10 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss09 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss08 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss07 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss06 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss05 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss04 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss03 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss02 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Meiko - ss01 19/06/2012 01:04

VoCaLoiD VIP - P - Hiyama - ss2 24/05/2012 15:21

VoCaLoiD VIP - P - Hiyama - ss1 24/05/2012 15:20

VoCaLoiD VIP - P - Gakupo - ss2 24/05/2012 15:27

VoCaLoiD VIP - P - Gakupo - ss1 24/05/2012 15:27

VoCaLoiD VIP - P - Lapis - ss4 18/05/2012 17:09

VoCaLoiD VIP - P - Lapis - ss3 18/05/2012 17:02

VoCaLoiD VIP - P - Lapis - ss2 18/05/2012 16:56

VoCaLoiD VIP - P - Lapis - ss1 18/05/2012 16:50

VoCaLoiD VIP - P - KaiTo - ss5 13/06/2012 17:24

VoCaLoiD VIP - P - KaiTo - ss4 13/06/2012 17:24

VoCaLoiD VIP - P - KaiTo - ss3 13/06/2012 17:24

VoCaLoiD VIP - P - KaiTo - ss2 13/06/2012 17:24

VoCaLoiD VIP - P - KaiTo - ss1 13/06/2012 17:24

VoCaLoiD VIP - P - iroha - ss1 24/05/2012 15:24

VoCaLoiD VIP - P - iroha - ss1 24/05/2012 15:25

VoCaLoiD VIP - P - SeeU - ss1 14/05/2012 19:32

VoCaLoiD VIP - P - PiKo - ss2 24/05/2012 15:23

VoCaLoiD VIP - P - PiKo - ss1 24/05/2012 15:22

VoCaLoiD VIP - P - Miki - ss3 22/05/2012 16:01

VoCaLoiD VIP - P - Miki - ss2 22/05/2012 15:58

VoCaLoiD VIP - P - Miki - ss1 22/05/2012 15:54

VoCaLoiD VIP - P - LuKa - ss5 17/05/2012 15:04

VoCaLoiD VIP - P - LuKa - ss4 17/05/2012 14:55

VoCaLoiD VIP - P - LuKa - ss3 17/05/2012 14:36

VoCaLoiD VIP - P - LuKa - ss2 17/05/2012 14:47

VoCaLoiD VIP - P - LuKa - ss1 17/05/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - LiLy - ss3 13/05/2012 21:11

VoCaLoiD VIP - P - LiLy - ss2 13/05/2012 21:09

VoCaLoiD VIP - P - LiLy - ss1 13/05/2012 21:03

VoCaLoiD VIP - P - Gumi - ss3 15/05/2012 08:43

VoCaLoiD VIP - P - Gumi - ss2 15/05/2012 08:38

VoCaLoiD VIP - P - Gumi - ss1 14/05/2012 13:18

VoCaLoiD VIP - P - VY2 - ss2 13/05/2012 18:39

VoCaLoiD VIP - P - VY2 - ss1 13/05/2012 18:28

VoCaLoiD VIP - P - IA - ss14 27/05/2012 12:32

VoCaLoiD VIP - P - IA - ss13 27/05/2012 12:32

VoCaLoiD VIP - P - IA - ss12 27/05/2012 12:31

VoCaLoiD VIP - P - IA - ss11 27/05/2012 12:31

VoCaLoiD VIP - P - Gachapoid 24/05/2012 15:25

VoCaLoiD VIP - P - Vy1- ss0 24/05/2012 14:40

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss10 27/05/2012 12:29

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss9 27/05/2012 12:29

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss8 27/05/2012 12:29

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss7 27/05/2012 12:29

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss6 27/05/2012 12:28

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss5 27/05/2012 12:27

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss4 27/05/2012 12:27

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss3 27/05/2012 12:26

VoCaLoiD VIP - P - IA- ss2 27/05/2012 12:26

VoCaLoiD VIP 0419 - Mukiryoku Coup d'état (A Lethargic Coup d'État) - GUMI 16/07/2013 22:38

VoCaLoiD VIP 0418 - Mouhitotsu no Maigo Shoujo - GUMI, Kamui Gakupo 16/07/2013 22:30

VoCaLoiD VIP 0417 - DEPARTURES - Kagamine Len, Rin 16/07/2013 22:26

VoCaLoiD VIP 0416 - Yuuhi Saka - Choucho 06/05/2013 10:24

VoCaLoiD VIP 0415- Yuuhi Saka - Hatsune Miku 06/05/2013 10:21

VoCaLoiD VIP 0414 - Yumekui ShiroKuro Baku - Kagamine Len 06/05/2013 10:18

VoCaLoiD VIP 0413 - Yume Tokidoki... - utaite 06/05/2013 10:14

VoCaLoiD VIP 0412 - Yume to Hazakura - Hatsune Miku 06/05/2013 10:12

VoCaLoiD VIP 0411 - Yume Kake Uta - Kaito 06/05/2013 10:03

VoCaLoiD VIP 0410 - Yukkuri Shiteitte Ne - Hatsune Miku 06/05/2013 10:00

VoCaLoiD VIP 0409 - Nguyệt Tây Giang - Hatsune Miku 06/05/2013 09:58

VoCaLoiD VIP 0408 - Yozora ni Hana Saku Onegai Summer-sama - Utaite 06/05/2013 09:54

VoCaLoiD VIP 0407 - Yomi Zakura - Meiko 06/05/2013 09:52

VoCaLoiD VIP 0406 - Yandere - Taito 06/05/2013 09:49

VoCaLoiD VIP 0405 - Yami no Ou - Kaito 06/05/2013 09:48

VoCaLoiD VIP 0404 - Yakusoku to Uso - Kagamine Rin 06/05/2013 09:41

VoCaLoiD VIP 0403 - Yakiimo no Uta - Rin Len KAITO MEIKO Miku 06/05/2013 09:35

VoCaLoiD VIP 0402 - KAITO - Another : World Is Mine 04/04/2013 09:44

VoCaLoiD VIP 0401 - KAITO - Another: World Is Mine (KAIMEI) 04/04/2013 09:44

VoCaLoiD VIP 0400 - MEIKO - World is Mine (KAIMEI) 04/04/2013 09:44

VoCaLoiD VIP 0399 - Kagamine Rin - World is Mine 04/04/2013 09:43

VoCaLoiD VIP 0398 - Kagamine Len - World is mine 04/04/2013 09:42

VoCaLoiD VIP 0397 - Hatsune Miku - World is Mine 04/04/2013 09:42

VoCaLoiD VIP 0396 - Miku Luka - World's End Dancehall 04/04/2013 09:42

VoCaLoiD VIP 0395 - Kagamine Len & Rin Append - Winter Sky 04/04/2013 09:42

VoCaLoiD VIP 0394 - Hatsune Miku - Winter Alice 04/04/2013 09:40

VoCaLoiD VIP 0393 - Winter Daphne - Kaito 04/04/2013 09:40

VoCaLoiD VIP 0392 - Kagamine Rin - Why Don't You Call Me Yet? 04/04/2013 09:39

VoCaLoiD VIP 0391 - SeeU - Where Are You 04/04/2013 09:39

VoCaLoiD VIP 0390 - When I Get Home My Wife Always Pretends to be Dead - Kaito 04/04/2013 09:39

VoCaLoiD VIP 0389 - Hatsune Miku - When the First Love Ends 04/04/2013 09:36

VoCaLoiD VIP 0388 - KAITO - What's COLOR? 04/04/2013 09:36

VoCaLoiD VIP 0387 - Kamui Gakupo - Wasureteta 04/04/2013 09:36

VoCaLoiD VIP 0386 - Kaito - Warum 04/04/2013 09:36

VoCaLoiD VIP 0385 - Hatsune Miku - Wanna Die 04/04/2013 09:36

VoCaLoiD VIP 0384 - valentine series 31/03/2013 16:56

VoCaLoiD VIP 0383 - Kamui Gakupo - virgin butterfly 31/03/2013 16:53

VoCaLoiD VIP 0382 - Hatsune Miku - Ura-omote lovers 19/03/2013 14:26

VoCaLoiD VIP 0381 - Hatsune Miku - Twinkle Melody 19/03/2013 14:26

VoCaLoiD VIP 0380 - KAITO - Tsuki Yuki Hana 19/03/2013 14:26

VoCaLoiD VIP 0379 - KAITO x MEIKO - Tsuki wa Kasumi Hana wa Chiri 19/03/2013 14:23

VoCaLoiD VIP 0378 -VY1 - TsukiHane 19/03/2013 14:23

VoCaLoiD VIP 0377 - Triple Baka FullVer Vietsub Miku Neru Teito 19/03/2013 14:23

VoCaLoiD VIP 0376 - Kagamine Len/Rin - Trick and Treat 19/03/2013 14:23

VoCaLoiD VIP 0375 - Megurine Luka - Tower 19/03/2013 14:22

VoCaLoiD VIP 0374 - Hatsune Miku - Top Secret 19/03/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0373 - Kaito, Gakupo, Kiyoteru - Together forever 19/03/2013 14:17

VoCaLoiD VIP 0372 - Megurine Luka - Toeto\ 19/03/2013 14:17

VoCaLoiD VIP 0371 - Kagamine Rin - Time&Space 19/03/2013 14:17

VoCaLoiD VIP 0370 - Meiko - The thought to tell 19/03/2013 14:16

VoCaLoiD VIP 0369 - The Tear of the Sword - Megarine Luka 19/03/2013 14:13

VoCaLoiD VIP 0368 - Megurine Luka - Enbizaka no shitakeya 19/03/2013 14:12

VoCaLoiD VIP 0367 - The Sea of One Thousand Fathoms,The Shore Sand of Thousands of Miles - rin and len 19/03/2013 14:12

VoCaLoiD VIP 0366 - Demon and Daughter - Kaito 19/03/2013 14:12

VoCaLoiD VIP 0365 - Venomania no Ouyake no Kyouki - Kamui Gakupo 19/03/2013 14:11

VoCaLoiD VIP 0364 - Gumi - The Late Excuse 17/03/2013 19:48

VoCaLoiD VIP 0363 - Little Mermaid - Megurine Luka 17/03/2013 19:42

VoCaLoiD VIP 0362 - The Gambler - Kamui Gakupo 17/03/2013 18:33

VoCaLoiD VIP 0361 - The Full Course for Candy Addicts - 17/03/2013 18:30

VoCaLoiD VIP 0360 - The Decisive Battle's Day! - Kagamine Rin 17/03/2013 18:18

VoCaLoiD VIP 0359 - The Disappearance of Hatsune Miku - Hatsune Miku 17/03/2013 18:14

VoCaLoiD VIP 0358 - tete-a-tete - Kagamine Rin (Sweet) 17/03/2013 18:09

VoCaLoiD VIP 0357 - Tabiji no Hate, Sora no Doukoku - Kaito 17/03/2013 18:08

VoCaLoiD VIP 0356 - Tada sou aru you ni - Kagamine Len 17/03/2013 18:06

VoCaLoiD VIP 0355 - Kimi Wo Sagasu Sora - Kagamine Rin/Len 06/03/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0354 - Symphony - Hatsune Miku 06/03/2013 13:54

VoCaLoiD VIP 0353 - Sweet Float Apartment - GUMI Sweet 06/03/2013 13:54

VoCaLoiD VIP 0352 - Sweet Devil - Hatsune Miku 06/03/2013 13:54

VoCaLoiD VIP 0351 - Sweets & Bitters - Gakupo x Luka 06/03/2013 13:51

VoCaLoiD VIP 0350 - Super Turkish March Owata - Kamui Gakupo 06/03/2013 13:51

VoCaLoiD VIP 0349 - Summer Festival - Vocaloid 06/03/2013 13:50

VoCaLoiD VIP 0348 - Su-su-su Suki Daisuki - Kagamine Rin 06/03/2013 13:50

VoCaLoiD VIP 0347 - Stargazer - Hatsune Miku 06/03/2013 13:50

VoCaLoiD VIP 0346 - Stardust Utopia - CleaNero ver 06/03/2013 13:48

VoCaLoiD VIP 0345 - Tsumugi Uta - Kagamine Rin/Len 06/03/2013 13:48

VoCaLoiD VIP 0344 - Proof of life - Kagamine Rin 06/03/2013 13:48

VoCaLoiD VIP 0343 -Valse dub - Soundless Voice - Kagamine Len 06/03/2013 13:48

VoCaLoiD VIP 0342 - Sorry to You [PV] - Gumi 06/03/2013 13:48

VoCaLoiD VIP 0341 - Sorry to You - Gumi 06/03/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0340 - snow story - Kagamine Len 06/03/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0339 - Slow-Paced Chaser - Megurine Luka 06/03/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0338 - Sleeping Beauty - Hatsune Miku 06/03/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0337 - Shoujo to Kuroi Neko - Kagamine Rin 06/03/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0336 - Shota Shota☆Legend Of The Night - Kagamine Len 06/03/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0335 - Shota Shota★Night Fever - Kagamine Len 06/03/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0334 - Shiryoku Kensa - GUMI 06/03/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0333 - SKELETON LIFE - Kagamine Rin 06/03/2013 13:40

VoCaLoiD VIP 0332 - siGrE - KAITOxMEIKO 06/03/2013 13:40

VoCaLoiD VIP 0331 - Shineba ii noni(I wish they'd just die) - kaito 06/03/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0330 - sigh - Rin Append 06/03/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0329 - Shinseiki ~New Millenium~ - Kagamine Len 06/03/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0328 - Shiroi yuki no princess wa -Hatsune Miku 06/03/2013 13:36

VoCaLoiD VIP 0327 - Shinkai Shoujo - Hatsune Miku 06/03/2013 13:36

VoCaLoiD VIP 0326 - Setsugetsuka - Gakupo&Kaito&Len ver. & Yuzuki Yukari ver. 16/02/2013 21:37

VoCaLoiD VIP 0325 - Sennen hitoyo no yume - Megurine Luka 16/02/2013 21:25

VoCaLoiD VIP 0324 - Senshuu Ichiya - Meiko 16/02/2013 21:22

VoCaLoiD VIP 0323 - Senbonzakura - Hatsune Miku 16/02/2013 21:18

VoCaLoiD VIP 0322 - SecretCrush - Kagamine Rin 16/02/2013 21:14

VoCaLoiD VIP 0321 - Scissorhands - Dasoku ver & Clear ver 16/02/2013 21:13

VoCaLoiD VIP 0320 - Scarlet M∞N - Meiko&Luka 16/02/2013 21:10

VoCaLoiD VIP 0319 - Sayonara Memories - Gumi 08/02/2013 17:48

VoCaLoiD VIP 0318 - Sayonara Goodbye - Hatsune Miku 08/02/2013 17:44

VoCaLoiD VIP 0317 - Sayonara Diary - Kagamine Rin 08/02/2013 17:41

VoCaLoiD VIP 0316 - Sakura fubuki - Kaito 08/02/2013 17:39

VoCaLoiD VIP 0315 - Sakurazensen Ijou Nashi - Shamuon x Miichan 08/02/2013 17:37

VoCaLoiD VIP 0314 - Sakura Dream - Choco & Valshe 08/02/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0313 - Sadistic vampire - Kagamine Len 08/02/2013 17:33

VoCaLoiD VIP 0312 - Ryuusei - Hatsune Miku 27/01/2013 21:31

VoCaLoiD VIP 0311 - Run - SeeU 27/01/2013 21:30

VoCaLoiD VIP 0310 - Rotten Heresy and Chocolate ver2 - Hatsune Miku 27/01/2013 21:27

VoCaLoiD VIP 0309 - Rotten Heresy and Chocolate - Hatsune Miku 27/01/2013 21:21

VoCaLoiD VIP 0308 - Rosetta - Gumi 27/01/2013 21:15

VoCaLoiD VIP 0307 - Romeo and Cinderella - Kagamine Rin&Len 27/01/2013 21:11

VoCaLoiD VIP 0306 - Romeo and Cinderella - Hanatan (utaite) 27/01/2013 21:05

VoCaLoiD VIP 0305 - Romeo & Cinderella - Hatsune Miku 27/01/2013 21:03

VoCaLoiD VIP 0304 - Rolling Girl - Hatsune Miku 27/01/2013 20:58

VoCaLoiD VIP 0303 - Risky Game - Hatsune Miku 27/01/2013 20:47

VoCaLoiD VIP 0302 - RIP=RELEASE - Megurine Luka 27/01/2013 20:41

VoCaLoiD VIP 0301 - RinRin High Mind - Kagamine Rin 27/01/2013 20:38

VoCaLoiD VIP 0300 - Rinascita~Hajimari no uta~ - MEIKO x KAITO 20/01/2013 16:51

VoCaLoiD VIP 0299 - Ring Ring Signal - Kagamine Rin & Len 20/01/2013 16:47

VoCaLoiD VIP 0298 - Rin Len ★Romantic Night - Kagamine Rin Len 20/01/2013 16:45

VoCaLoiD VIP 0297 - Rhapsody of Loup Garous - Kagamine Rin x Len 20/01/2013 16:42

VoCaLoiD VIP 0296 - Rhapsody of Loup Garous - Gakupo x Luka 20/01/2013 16:41

VoCaLoiD VIP 0295 - Recycle Bin (Salvage) - Kagamine Rin 20/01/2013 16:39

VoCaLoiD VIP 0294 - Return to zero#1 - Kagamine Len 20/01/2013 16:36

VoCaLoiD VIP 0293 - ReAct - MikuxLenxRin 20/01/2013 16:27

VoCaLoiD VIP 0292 - RAINBOW GIRL(REMIX) - utaite 20/01/2013 16:25

VoCaLoiD VIP 0291 - rain - Kagamine Len 20/01/2013 16:22

VoCaLoiD VIP 0290 - Puzzle - Hatsune Miku 15/01/2013 10:54

VoCaLoiD VIP 0289 - Puzzle - ENE 15/01/2013 10:54

VoCaLoiD VIP 0288 - Kami Hikooki - Kagamine Rin&Len 15/01/2013 10:54

VoCaLoiD VIP 0288 - Shuujin - Kagamine Len 15/01/2013 10:51

VoCaLoiD VIP 0287 - Prince of Evil - Kagamine Len 15/01/2013 10:51

VoCaLoiD VIP 0286 - Prayer Will Live - Gumi 15/01/2013 10:51

VoCaLoiD VIP 0285 - Pray for - Miku ・Luka ・Gumi 15/01/2013 10:51

VoCaLoiD VIP 0284 - Powder Snow - Kagamine Rin & Len 15/01/2013 10:51

VoCaLoiD VIP 0283 - Plateau no Hana - Hatsune Miku 15/01/2013 10:49

VoCaLoiD VIP 0282 - pianissimo - Hatsune Miku 15/01/2013 10:49

VoCaLoiD VIP 0281 - Pink Spider - Kagamine Rin 15/01/2013 10:48

VoCaLoiD VIP 0280 - Pink Rose - Kagamine Len Append POWER 15/01/2013 10:48

VoCaLoiD VIP 0279 - Pedal Heart - Gumi 15/01/2013 10:49

VoCaLoiD VIP 0278 - Paranoid doll - Pokota 15/01/2013 10:46

VoCaLoiD VIP 0277 - Paranoid Doll - Kamui Gakupo 15/01/2013 10:46

VoCaLoiD VIP 0276 - Pane dhiria - Kaito 15/01/2013 10:46

VoCaLoiD VIP 0275 - palette world breakdown - Hatsune Miku 15/01/2013 10:46

VoCaLoiD VIP 0274 - Pair Wither Leaf - KAITO x MEIKO 15/01/2013 10:46

VoCaLoiD VIP 0273 - Over Several Nights - Hatsune Miku 14/01/2013 14:21

VoCaLoiD VIP 0272 - Our 16 bits War - Bokura no 16bit Sensou - Gumi 14/01/2013 14:21

VoCaLoiD VIP 0271 - Orphan keeper song - Kagamine Len 14/01/2013 14:21

VoCaLoiD VIP 0270 - Our fortia - Hatsune Miku 14/01/2013 14:21

VoCaLoiD VIP 0269 - One-sided love - Kagamine Len 14/01/2013 14:21

VoCaLoiD VIP 0268 - One Red Leaf - Aka Hitoha - Megurine Luka 14/01/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0267 - Mukashi mukashi no kyou no boku - Hatsune Miku 14/01/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0266 - Okaasan - Hatsune Miku 14/01/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0265 - Odeko ni Haeta Biwa no Seikaku ga Warui - VY2 14/01/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0264 - Ochiba to waltz wo - MEIKO・KAITO - terry×Yoru 14/01/2013 14:18

VoCaLoiD VIP 0263 - Nazotoki - Nazokake - The riddle Solver who won't solve Riddles - Kagamine Len - Kagamine Rin 11/01/2013 11:34

VoCaLoiD VIP 0262 - Nisoku Hokou - Hatsune Miku 11/01/2013 11:32

VoCaLoiD VIP 0261 - Nishiki no Mai - Kamui Gakupo, Gakuko 11/01/2013 11:32

VoCaLoiD VIP 0260 - Night Walker - Kagamine Len Append 11/01/2013 11:32

VoCaLoiD VIP 0259 - Piko Piko ☆Legend Of The Night - Utatane Piko 11/01/2013 11:32

VoCaLoiD VIP 0258 - Megu Megu☆Fire Endless Night - Gumi 11/01/2013 11:32

VoCaLoiD VIP 0257 - Lily Lily★Burning Night - Lily 11/01/2013 11:29

VoCaLoiD VIP 0256 - Luka Luka★Night Fever - Megurine Luka 11/01/2013 11:29

VoCaLoiD VIP 0255 - Nibiiro Sora Ni Hanafubuki - KAITO 11/01/2013 11:29

VoCaLoiD VIP 0254 - Never Let You Go (Remix) - SeeU 11/01/2013 11:29

VoCaLoiD VIP 0253 - Neri's Starry Sky (ネリの星空) - Kagamine Rin & Len 11/01/2013 11:29

VoCaLoiD VIP 0252 - Nenchakukei Danshi no 15-nen Nechinechi - VY2 11/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0251 - Nemurase Hime kara no GIFT - [Miku] 11/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0250 - Negai o Komete - SeeU 11/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0249 - Nee - Hatsune Miku - Mimu - Miku x Rin 11/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0248 - Nebula - Hatsune Miku 11/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0247 - Nana Iro Palette - Miku Rin Len Meiko Kaito 11/01/2013 11:20

VoCaLoiD VIP 0246 - Nasu ga Suki - Gackupo 11/01/2013 11:20

VoCaLoiD VIP 0245 - Nameless Song - Kagamine Len 11/01/2013 11:20

VoCaLoiD VIP 0244 - Nankai Renai - GUMI 11/01/2013 11:20

VoCaLoiD VIP 0243 - Nanatsu no Kane - MEIKO 11/01/2013 11:20

VoCaLoiD VIP 0242 - My Lie to You - Hatsune Miku 10/01/2013 13:56

VoCaLoiD VIP 0241 - My Spiral - Hatsune Miku 10/01/2013 13:56

VoCaLoiD VIP 0240 - My Room Disco Night - Luka Gumi Miku 10/01/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0239 - Music Box - Hatsune Miku 10/01/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0238 - Mozaik Role - Gumi 10/01/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0237 - Monochrome ∞ Blue Sky - Hatsune Miku 10/01/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0236 - Monochroact - Hatsune Miku 10/01/2013 13:55

VoCaLoiD VIP 0235 - Mist-missing love - Gakupo x Luka 10/01/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0234 - Missing - Kagamine Len 10/01/2013 13:43

VoCaLoiD VIP 0233 - Mischievous Function - Kasane Teto 10/01/2013 13:43

VoCaLoiD VIP 0232 - Miracle Paint - Hatsune Miku 10/01/2013 13:43

VoCaLoiD VIP 0231 - Mikunologie - Hatsune Miku 10/01/2013 13:44

VoCaLoiD VIP 0230 - Migikata no Chou - Butterfly of the Right Shoulder - Kagamine Rin - Kagamine Len 10/01/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0229 - Mienai Kuro ni Ochite Yuke - Miku Rana 10/01/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0228 - Memories - Hatsune Miku 10/01/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0227 - Meltdown - Kagamine Rin 10/01/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0226 - Melt - Hatsune Miku 10/01/2013 13:41

VoCaLoiD VIP 0225 - Melody Line - Hatsune Miku 10/01/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0224 - Melody - Hatsune Miku 10/01/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0223 - Melancholic - Kagamine Rin 10/01/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0222 - Megurihime Buyoukyoku - Megurine Luka 10/01/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0221 - Matryoshka - Miku Gumi 10/01/2013 13:37

VoCaLoiD VIP 0220 - Maruku Naru - Hatsune Miku 10/01/2013 13:34

VoCaLoiD VIP 0219 - Marie-Luise - Lily 10/01/2013 13:34

VoCaLoiD VIP 0218 - Majo - [Luka] 10/01/2013 13:34

VoCaLoiD VIP 0217 - Magnet - tùm cmn lum :v 10/01/2013 13:33

VoCaLoiD VIP 0216 - Mad Lovers - Megurine Luka 10/01/2013 13:33

VoCaLoiD VIP 0215 - Mr. Music - many chars 10/01/2013 13:33

VoCaLoiD VIP 0214 - Loveless xxx - Kaito, Len, Gakupo 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0213 - Loved Sat., Kinda Liked Wed., Not Sure Song - Kagamine Rin 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0212 - Koi wa sensou - Kaito Shion 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0211 - Love is War - Hatsune Miku 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0210 - Love Atomic Transfer - Hatsune Miku 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0209 - Lost Destination - Kagamine Len Append 09/01/2013 13:00

VoCaLoiD VIP 0208 - Loli Yuukai - Kaito 09/01/2013 12:55

VoCaLoiD VIP 0207 - Little Doll - Kagamine Rin 09/01/2013 12:55

VoCaLoiD VIP 0206 - Liberate ~Dawn of the Red Sea~ - Hatsune Miku 09/01/2013 12:55

VoCaLoiD VIP 0205 - Lie and time machine - Kagamine Rin/Len 09/01/2013 12:55

VoCaLoiD VIP 0204 - Letter Song - Hatsune Miku 09/01/2013 12:55

VoCaLoiD VIP 0203 - Leia - Megurine Luka 09/01/2013 12:52

VoCaLoiD VIP 0202 - Torinoko City - Hatsune Miku 09/01/2013 12:52

VoCaLoiD VIP 0201 - Last Night Good Night with - Hatsune Miku 09/01/2013 12:52

VoCaLoiD VIP 0200 - Labyrinth - Kagamine Rin 09/01/2013 12:52

VoCaLoiD VIP 0199 - Ladies First - Miku x Luka 09/01/2013 12:52

VoCaLoiD VIP 0198 - Kyodai Shoujo - Hatsune Miku 09/01/2013 12:49

VoCaLoiD VIP 0197 - Kuwagata ni Choppu Shitara Taimu Surippu Shita - GUMI 09/01/2013 12:49

VoCaLoiD VIP 0196 - Knife - Miku・Rin・Len 09/01/2013 12:49

VoCaLoiD VIP 0195 - Kono omoi tsutaetakute - Hatsune Miku 09/01/2013 12:49

VoCaLoiD VIP 0194 - Konayuki - Gakupo x Luka 09/01/2013 12:49

VoCaLoiD VIP 0193 - Kokoro Kiseki - Kagamine Len 09/01/2013 12:46

VoCaLoiD VIP 0192 - Kokoro Kiseki - Kagamine Len 09/01/2013 12:46

VoCaLoiD VIP 0191 - Kokoro,Kokoro-Kiseki - Kagamine Rin 09/01/2013 12:46

VoCaLoiD VIP 0190 - Kokoro - Namakonyuruko ver - Kagamine Rin 09/01/2013 12:46

VoCaLoiD VIP 0189 - Kokoro - Kagamine Rin 09/01/2013 12:46

VoCaLoiD VIP 0188 - Koi Uta - Kaito 09/01/2013 12:43

VoCaLoiD VIP 0187 - Kocchi muite, baby - Hatsune Miku 09/01/2013 12:43

VoCaLoiD VIP 0186 - Kidzuite Yo - VY2 09/01/2013 12:43

VoCaLoiD VIP 0185 - Kimiboshi - Hatsune Miku 09/01/2013 12:43

VoCaLoiD VIP 0184 - Kimi Nashi Vision - Kagamine Rin 09/01/2013 12:43

VoCaLoiD VIP 0183 - Kimi Wo Wasurenai - arrange ver - Hatsune Miku 09/01/2013 12:39

VoCaLoiD VIP 0182 - Kimi Wo Wasurenai - piano ver - Hatsune Miku 09/01/2013 12:39

VoCaLoiD VIP 0181 - Kimi to sekai - Hatsune Miku 09/01/2013 12:39

VoCaLoiD VIP 0180 - Kimi Koishi - Megurine Luka 09/01/2013 12:39

VoCaLoiD VIP 0179 - KiLLER LADY - GUMI 09/01/2013 12:39

VoCaLoiD VIP 0178 - Kienai Hitomi - Rin Len Miku 09/01/2013 12:37

VoCaLoiD VIP 0177 - Kenka Wakare - Momone Momo 09/01/2013 12:37

VoCaLoiD VIP 0176 - Kasou kyoku reject - Kagamine Rin & Len 09/01/2013 12:36

VoCaLoiD VIP 0175 - Kasou kyoku - Hatsune Miku 09/01/2013 12:36

VoCaLoiD VIP 0174 - Kasane Territory Vietsub - Kasane Teto 09/01/2013 12:36

VoCaLoiD VIP 0173 - Karakuri Pierrot (からくりピエロ) - Hatsune Miku 09/01/2013 12:33

VoCaLoiD VIP 0172 - Karakuri 卍 Burst - Kagamine Rin・Len Append 09/01/2013 12:33

VoCaLoiD VIP 0171 - Kakome Kakome - 10 char 09/01/2013 12:33

VoCaLoiD VIP 0170 - KAITO de NIGHT - KAITO 09/01/2013 12:33

VoCaLoiD VIP 0169 - Kaise Kaise - MEIKO 09/01/2013 12:33

VoCaLoiD VIP 0168 - Kagefumi Etranger - Hatsune Miku 09/01/2013 12:30

VoCaLoiD VIP 0167 - Kaga PIYO - Kagamine Len x Rin 09/01/2013 12:30

VoCaLoiD VIP 0166 - Just Be Friends - Megurine Luka 09/01/2013 12:30

VoCaLoiD VIP 0165 - Joking Speaker - Hatsune Miku 09/01/2013 12:30

VoCaLoiD VIP 0164 - Japan ninja no.1 - Megurine Luka 09/01/2013 12:30

VoCaLoiD VIP 0163 - Rainen kara Ganbaru - Hatsune Miku 09/01/2013 12:27

VoCaLoiD VIP 0162 - I'll Try Hard From Next Year - Hatsune Miku 09/01/2013 12:27

VoCaLoiD VIP 0161 - Iroha Uta - Clear ver 09/01/2013 12:27

VoCaLoiD VIP 0160 - Iroha Uta - Jack ver 09/01/2013 12:27

VoCaLoiD VIP 0159 - Iroha Uta - Kagamine Rin 09/01/2013 12:24

VoCaLoiD VIP 0158 - Indomitable Power!! - Gakupo, KAITO, Len, Kiyoteru 09/01/2013 12:24

VoCaLoiD VIP 0157 - Incomplete Human - GUMI 09/01/2013 12:24

VoCaLoiD VIP 0156 - iNSaNiTY - SF-A2 miki & KAITO 09/01/2013 12:24

VoCaLoiD VIP 0155 - Imitator - Kagamine Len 09/01/2013 12:24

VoCaLoiD VIP 0154 - IMITATION BLACK - Dasoku x Valshe x Clear 09/01/2013 12:21

VoCaLoiD VIP 0153 - IMITATION BLACK - Kaito x Len x Gakupo 09/01/2013 12:21

VoCaLoiD VIP 0152 - If - Megurine Luka 09/01/2013 12:21

VoCaLoiD VIP 0151 - Ie ni kaerou - Kagamine Rin 09/01/2013 12:21

VoCaLoiD VIP 0150 - ICE! - KAITO 09/01/2013 12:20

VoCaLoiD VIP 0149 - I want to eat tuna - Megurine Luka 09/01/2013 12:19

VoCaLoiD VIP 0148 - I Want to Be a Princess! - Kagamine Rin 09/01/2013 12:19

VoCaLoiD VIP 0147 - I miss you - Miku Append Dark 09/01/2013 12:19

VoCaLoiD VIP 0146 - I=Fantasy - SeeU 09/01/2013 12:19

VoCaLoiD VIP 0145 - I = Fantasy - demo song - SeeU 09/01/2013 12:18

VoCaLoiD VIP 0144 - Hypersomnia - Hatsune Miku 08/01/2013 17:43

VoCaLoiD VIP 0143 - Hyouhon Shoujo - Kamui Gakupo 08/01/2013 17:43

VoCaLoiD VIP 0142 - Hurt - Megurine Luka 08/01/2013 17:43

VoCaLoiD VIP 0141 - Houraika - KAITO 08/01/2013 17:40

VoCaLoiD VIP 0140 - Holy Nite - Hatsune Miku 08/01/2013 17:40

VoCaLoiD VIP 0139 - Hold me like a Princess - Kagamine Rin 08/01/2013 17:40

VoCaLoiD VIP 0138 - Himitsu no houkago - Vocaloid Girls 08/01/2013 17:40

VoCaLoiD VIP 0137 - Himitsu ~Kuro no chikai~ [Alluring Secret - Black Vow ] - Kagamine Rin & Len - MiJKu - Luka・KAITO 08/01/2013 17:40

VoCaLoiD VIP 0136 - Hikari - Hatsune Miku & Mikuo 08/01/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0135 - Hidoor Utopia - Hatsune Miku 08/01/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0134 - Hello,Worker - koma'n 08/01/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0133 - Kodoku no Hate - Kagamine Rin 08/01/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0132 - heavenly blue - Hatsune Miku 08/01/2013 17:35

VoCaLoiD VIP 0131 - Headphone Actor - IA 08/01/2013 17:32

VoCaLoiD VIP 0130 - Hazy moon - Hatsune Miku 08/01/2013 17:32

VoCaLoiD VIP 0129 - Haru Koi Uta - Megurine Luka 08/01/2013 17:32

VoCaLoiD VIP 0128 - Happy Synthesizer - Luka&Gumi 08/01/2013 17:32

VoCaLoiD VIP 0127 - Hane wa nai kedo watashi wa toberu - Hatsune Miku Append 08/01/2013 17:32

VoCaLoiD VIP 0126 - HANAGUMORI - Kagamine Len 08/01/2013 17:29

VoCaLoiD VIP 0125 - Hametsu no Yokan to Ecstasy - Megurine Luka x Kagamine Rin 08/01/2013 17:29

VoCaLoiD VIP 0124 - HAKUMEI fullver. - VY1 08/01/2013 17:29

VoCaLoiD VIP 0123 - Hakobako Player - Kagamine Rin & Len 08/01/2013 17:29

VoCaLoiD VIP 0122 - HAKOBAKO PLAYER - Kagamine Rin & Len 08/01/2013 17:29

VoCaLoiD VIP 0121 - Haitoku no Kioku 〜The Lost Memory〜 [VanaN'Ice] 08/01/2013 17:26

VoCaLoiD VIP 0120 - Haitoku no Hana - Kagamine Rin & Len 08/01/2013 17:26

VoCaLoiD VIP 0119 - Guard and Scythe - Zatsune Miku 08/01/2013 17:26

VoCaLoiD VIP 0118 - Green straight - Gumi 08/01/2013 17:26

VoCaLoiD VIP 0117 - Gray - Kagamine Len 08/01/2013 17:26

VoCaLoiD VIP 0116 - Goodbye Today - Kagamine Rin 08/01/2013 17:22

VoCaLoiD VIP 0115 - Goodbye to Alice - GUMI 08/01/2013 17:22

VoCaLoiD VIP 0114 - Goodbye to the tomorrow you - Teto Miku Luka Rin Len 08/01/2013 17:22

VoCaLoiD VIP 0113 - Gobanme no PIERROT - Len Kagamine 08/01/2013 17:22

VoCaLoiD VIP 0112 - Give me back my pantsu - Len Kagamine 08/01/2013 17:22

VoCaLoiD VIP 0111 - ggrks - Gakupo x Luka 08/01/2013 17:19

VoCaLoiD VIP 0110 - Gemini - Kagamine Rin & Len 08/01/2013 17:19

VoCaLoiD VIP 0109 - Gekokujou - KAITO・MEIKO 08/01/2013 17:19

VoCaLoiD VIP 0108 - Gekokujo - Kagamine Rin & Len 08/01/2013 17:19

VoCaLoiD VIP 0107 - Gekka no himeuta - Kagamine Len 08/01/2013 17:19

VoCaLoiD VIP 0106 - Futariboshi - Miku x GUMI 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0105 - Fumi nagashi - Megurine Luka 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0104 - From your hands - Kaito - Miku 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0103 - FLOWER TAIL - KAITO 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0102 - Floating Love, Glamorous Moon - Megarine Luka ft. Kagamine Len 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0101 - First Note [Hajimete no Oto] - Kagamine Rin/Len 07/01/2013 11:35

VoCaLoiD VIP 0100 - Fear Garden - Rin Kagamine 07/01/2013 11:31

VoCaLoiD VIP 0099 - Fate:Rebirth - Kaito Gakupo Len 07/01/2013 11:31

VoCaLoiD VIP 0098 - Fure Fure Konayuki - Kagamine Len 07/01/2013 11:31

VoCaLoiD VIP 0097 - Fairy-taled - MEIKO 07/01/2013 11:31

VoCaLoiD VIP 0096 - 「Eternal Snow」Changin' My Life - Megurine Luka 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0095 - Eternal song - Kagamine Len 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0094 - Erase Or Zero - Kaito/Len 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0093 - Equation+**- Kagamine Rin 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0092 - Epilogue for - Kagamine Rin 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0091 - Kodoku no Hate - Kagamine Rin 07/01/2013 11:26

VoCaLoiD VIP 0090 - enclosure - Kagamine Rin・Len 07/01/2013 11:19

VoCaLoiD VIP 0089 - Eleven Rave Girl - Megurine Luka 07/01/2013 11:19

VoCaLoiD VIP 0088 - Electric Angel - Hatsune Miku 07/01/2013 11:19

VoCaLoiD VIP 0087 - eight hundred - Hatsune Miku 07/01/2013 11:19

VoCaLoiD VIP 0086 - Eh? Ah, Sou - Hatsune Miku 07/01/2013 11:19

VoCaLoiD VIP 0085 - EAT ME - GUMI 07/01/2013 11:16

VoCaLoiD VIP 0084 - Eager♥Believer - Kagamine Rin 07/01/2013 11:16

VoCaLoiD VIP 0083 - DYE - Megurine Luka 07/01/2013 11:03

VoCaLoiD VIP 0082 - Drops of Memories - Kagamine Rin 07/01/2013 11:03

VoCaLoiD VIP 0081 - Don't Turn Around - Megurine Luka 07/01/2013 11:03

VoCaLoiD VIP 0080 - Don't Be Discouraged, You're Fine - SeeU 07/01/2013 11:01

VoCaLoiD VIP 0079 - Doki Doki KAIMEI SHIEN - KAITO x MEIKO 07/01/2013 11:01

VoCaLoiD VIP 0078 - Doki Doki☆Yuri Gakuen - Miku x Rin 07/01/2013 11:01

VoCaLoiD VIP 0077 - Dolls - Kagamine Rin 07/01/2013 11:01

VoCaLoiD VIP 0076 - Discotheque★Love - Kagamine Len 07/01/2013 11:01

VoCaLoiD VIP 0075 - Desert Bluebird - Kagamine Rin・Kagamine Len 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0074 - Delusion Sketch - Hatsune Miku 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0073 - Dear - Soniko 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0072 - Dear - Hatsune Miku 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0071 - Dancing☆Samurai - Kamui Gakupo 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0070 - Dark Alice - Hatsune Miku 07/01/2013 10:57

VoCaLoiD VIP 0069 - Dark Woods Circus Series - V&E sub - Steel Cage Princess - Wide Knowledge of the Late, Madness - Dark Woods Circus - Blue Ice Castle - Red Swamp Bottom 07/01/2013 10:53

VoCaLoiD VIP 0068 - Crazy Clown - Kaito, Miku 05/01/2013 14:52

VoCaLoiD VIP 0067 - CROSSMIND - Kagamine Rin/Len Append 05/01/2013 14:52

VoCaLoiD VIP 0066 -Coward Montblanc [Yowamushi Montblanc] - GUMI 05/01/2013 14:51

VoCaLoiD VIP 0065 - Cosmic Star - Kagamine Rin 05/01/2013 14:51

VoCaLoiD VIP 0064 - Corruption Garden - Megurine Luka 05/01/2013 14:51

VoCaLoiD VIP 0063 - Convenience Store - Hatsune Miku 05/01/2013 14:51

VoCaLoiD VIP 0062 - Come Home - Hatsune Miku 05/01/2013 14:51

VoCaLoiD VIP 0061 - clock lock works - Hatsune Miku 05/01/2013 14:48

VoCaLoiD VIP 0060 - Cinderella Syndrome - Kagamine Rin 05/01/2013 14:48

VoCaLoiD VIP 0059 - Cinderella Romance - Hatsune Miku 05/01/2013 14:48

VoCaLoiD VIP 0058 - Chrono Story - [Luka][Len][Rin] 05/01/2013 14:48

VoCaLoiD VIP 0057 - Choose Me - KAITO x MEIKO x MEITO 05/01/2013 14:48

VoCaLoiD VIP 0056 - Chloe - Lily 05/01/2013 14:45

VoCaLoiD VIP 0055 - Chivalry - Kagamine Len & Valshe 05/01/2013 14:45

VoCaLoiD VIP 0054 - Christmas Morgue - Hatsune Miku 05/01/2013 14:45

VoCaLoiD VIP 0053 - Chikuri To - Gumi 05/01/2013 14:45

VoCaLoiD VIP 0052 - Change my world - Hatsune Miku 05/01/2013 14:45

VoCaLoiD VIP 0051 - Chaban Capriccio - 8 char 05/01/2013 14:41

VoCaLoiD VIP 0050 - Cendrillon - Sekihan & Piko 05/01/2013 14:41

VoCaLoiD VIP 0049 - Cendrillon - Miku x KAITO 05/01/2013 14:41

VoCaLoiD VIP 0048 - Catfood - Hatsune Miku 05/01/2013 14:41

VoCaLoiD VIP 0047 - Cantarella - KAITO x Miku 05/01/2013 14:41

VoCaLoiD VIP 0046 - By the White Windowsill - Kaito 05/01/2013 09:18

VoCaLoiD VIP 0045 - Bye-bye My Blue Bird - Kagamine Rin 05/01/2013 09:18

VoCaLoiD VIP 0044 - Bye-Bye Lover - Megurine Luka 05/01/2013 09:17

VoCaLoiD VIP 0043 - Bullet for Prisoner - Megurine Luka 05/01/2013 09:17

VoCaLoiD VIP 0042 - Brilliant Diamond - Len Kaito Gakupo Kiyoteru 05/01/2013 09:17

VoCaLoiD VIP 0041 - Brother is worried - KAITO 05/01/2013 09:17

VoCaLoiD VIP 0040 - Breath of mechanical - Hatsune Miku 05/01/2013 09:13

VoCaLoiD VIP 0039 - Boku to Alice no Wonderland - Kagamine Len 05/01/2013 09:13

VoCaLoiD VIP 0039 - Br-r-r-r-ring - Kagamine Rin 05/01/2013 09:13

VoCaLoiD VIP 0038 - Bonus Stage - Kagamine Rin/Len 05/01/2013 09:13

VoCaLoiD VIP 0037 - Black Rock Shooter - Hatsune Miku 05/01/2013 09:13

VoCaLoiD VIP 0036 - Before Everything Ends - Kagamine Len 05/01/2013 09:09

VoCaLoiD VIP 0035 - Before Everything Ends - Hatsune Miku 05/01/2013 09:09

VoCaLoiD VIP 0034 - BadBye - Hatsune Miku 05/01/2013 09:09

VoCaLoiD VIP 0033 - Bad Apple - Gumi 05/01/2013 09:09

VoCaLoiD VIP 0032 - Bad ∞ End ∞ Night - Crazy ∞ nighT - 8 char 05/01/2013 09:08

VoCaLoiD VIP 0031 - Asymmetry Kagamine Len 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0030 - Astral Domination Kagamine Len & Rin 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0029 - Ashita o muite SeeU 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0028 - Aru Uta Utai Ningyou no Kiroku Kait - YukiSumire no Shoujo - Kotodama Tsukai no Noroi - Kentei no Aiko - Shuuen no Utahimeo 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0027 - Arrest Rose Gakupo & Kaito & Kagamine Len 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0026 - April Fool Hatsune Miku 31/12/2012 14:57

VoCaLoiD VIP 0025 - Ame ka yume ( candy or dream ) Hatsune Miku 31/12/2012 14:33

VoCaLoiD VIP 0024 - Amayumerou ( Lầu Vũ Mộng ) Hatsune Miku & Kagamine Rin 31/12/2012 14:33

VoCaLoiD VIP 0023 - Ama no Jaku Gumi 31/12/2012 14:33

VoCaLoiD VIP 0022 - Always and Forever Kagamine Rin & Gumi 31/12/2012 14:33

VoCaLoiD VIP 0021 - Alice in Wonderland Hatsune Miku & Kaito & Kagamine Rin & Len & Meiko 31/12/2012 14:33

VoCaLoiD VIP 0020 - Alice in Musicland Hatsune Miku &Kaito & Kagamine Rin & Len & Megurine Luka & Meiko 31/12/2012 14:24

VoCaLoiD VIP 0019 - Alice in Dreamland Kaito 31/12/2012 14:24

VoCaLoiD VIP 0018 - Alice Human Sacrifice Meiko & Kaito & Hatsune Miku & Kagamine Rin & Len 31/12/2012 14:24

VoCaLoiD VIP 0017 - Akutoku no Judgement Kaito 31/12/2012 14:24

VoCaLoiD VIP 0016 - Ai no uta Tourai & Usa & Yamai 31/12/2012 14:24

VoCaLoiD VIP 0015 - Ai Kotoba [Nayuta] 31/12/2012 14:18

VoCaLoiD VIP 0014 - Aitai Gumi 31/12/2012 14:18

VoCaLoiD VIP 0013 - Adolescence Kagamine Rin & Len 31/12/2012 14:18

VoCaLoiD VIP 0012 - ACUTE Hatsune Miku & Kaito & Megurine Luka 31/12/2012 14:18

VoCaLoiD VIP 0011 - Abandon Excerpts Moonlight Kagamine Rin & Len 31/12/2012 14:18

VoCaLoiD VIP 0010 - AA, Subarashiki NYANsei (Ah, It's a Wonderful Cat Life) Kagamine Len & Gumi 31/12/2012 14:12

VoCaLoiD VIP 0009 - A Thousand-year Solo (Sennen no Dokusouka) Kaito 31/12/2012 14:12

VoCaLoiD VIP 0008 - A Fake Diva Kasane Teto 31/12/2012 14:12

VoCaLoiD VIP 0007 - A Faint Wish Kagamine Rin & Len 31/12/2012 14:11

VoCaLoiD VIP 0006 - A Gem, A Riddle, A Princess Kagamine Rin & Len 31/12/2012 14:11

VoCaLoiD VIP 0005 - *tear* Kagamine Rin 31/12/2012 14:01

VoCaLoiD VIP 0004 - 7 Days Megurine Luka 31/12/2012 14:01

VoCaLoiD VIP 0003 - 14 Kagamine Len 31/12/2012 14:01

VoCaLoiD VIP 0002 - 1925 Hatsune Miku 31/12/2012 14:01

VoCaLoiD VIP 0001 - 1/6 Out of the Gravity Hatsune Miku 31/12/2012 14:01

VoCaLoiD VIP 0000 - Akuno series 05/01/2013 09:29


 

      


+ Link đọc truyện về vocaloids :
_ Blog : chibi miku http://blogtruyen.com/Truyen/chibi-mikusan-new
             :  tripeace http://blogtruyen.com/Truyen/tripeace-new-new

             : Hatsune Mix http://blogtruyen.com/Truyen/hatsune-mix-cau-chuyen-ve-hatsune-miku--new
             : BRS http://blogtruyen.com/Truyen/black-rock-shooter-innocent-soul-new
             : BR-chan http://blogtruyen.com/Truyen/black-rock-chan 

   Game Vocaloid vs Zombie


http://www.mediafire.com/?la86n2rjitkth7i
 
Game megaman ver Miku 

 
 http://www.mediafire.com/?8q880rdk4ppdflw
Vsub Headquarters & Danh sách các PV đã được Vietsub
 
Câu hỏi:

Điểm số :

Cung cấp địa chỉ cho các mems hội họp
+ Miền Bắc :
+ Miền Trung :
+ Miền Nam :
   

Chủ thớt :
+ Boss :
MiKu_No_PanTsU
Phó thớt :        
(các phó cũ khi nào onl pm báo lại sẽ nhượng quyền up nhìu phó wa rối)

+ No 01 : darkevil1996 YH nguyentiend56 (sub member)                             
+No 02 : tuonga0 YH tuongcaitat                                

Dành cho mems đạt mốc điểm 50 ^_^http://vnsharing.net/forum/vnsshop/pets/images/c99.gif
+ No 01 : bjmkute9x (bjmbjm4k) YH mjssy0u00 +52
+ No 02 : silverrock YH silver_rock_0805 +50
+ No 03 : Leon YH satthu_hoabanglang007 +59

+ No 04 : M
ars_BKH YH trungtruc115 +50 (sub member)
+No 05 AelitaElly_4ever_alon3
+ No 06 : LoveMiku YH vjp_lovemiku_hp_197 +13
+ No 07 : daicavip007 YH nguyenquang_951

+ No 08 : nagar YH stella_nox_flueret_xiii

Dành cho mems đạt mốc 20đ
+No 01 : Emily+25
+No 02 : zNoNamez+0

+No 03 : Min YH shigukasm +18
+No 04 : hayate3979 YH :vanduy7939+0
+No 05 : Sunforest +20
+No 06 : manhcuong9595 yahoo like tên+17
+No 07 : Tornado YH imjusttheloser+28
+No 08: AkabaHayato YH hiep_de199x
Các mems mới của FC:
+No 01 : iulakho YH : nhoxngoc_moikhocvitinh
+No 02 : darkwater_tc YH : darkwater_tc
+No 03 : hoangooo92 YH : hoangooo92
+No 04 : hanthiensau
+No 05:  Khocthet YH :assassin10134 +6
+No 06 : chuotu15
+No 07 : huynhminh1996 YH giống tên +13
+No 08 : Black[Ghost] YH thamtucondo
+No 09 : forummini YH nh0kbikiu.iup3nhiu
+No 10 : reddragun123 YH red_dragun123 +1
+No 11 : titan99 YH nhock_evil_a7 +14
+No 12 : Nightmare YH  panpanakaza_1996 +7
+No 13 : flamegolem fg +3
+No 14 : kid1417 YH nhocti07
+No 15 : amakusa1637 YH haogalang_timgirl_9x 
+No 16 : dukatin YH tung_ms_alce
+No 17 : hatsunemiku YH tuananh_ahsdk
+No 18 : Airia YH vo_danh_inthebig_city +15
+No 19 : G.Holy_Knight YH evilboy_nolove
+No 20 : Kyo147 YH kyo_avenger102
+No 21 : living_to_love YH no_more_tomorrow
+No 22 : Cab.vn01 YH Cab.vn01
+No 23 : lovegod YH tuyetmai0608 
+No 24 : linh9x YH Linh_lovekaito_hp_197

+No 25 : LoveHamster YH hvt1701
+No 26 : Baby_Shinji YH YH thienduongtinhyeu_hd_05
+No 27 : God_Thunder YH vaylasao_98
+No 28 : TomMikuo YH loveyou4ever_brteam
+No 29 : Bobbyray241998  YH Bobbyray241998
+No 30 : grabandjab YH key_key69
+No 31 : kikioubeibuvip YH vocaloid_98
+No 32 : Ending YH vngirl789
+No 33 : hlw_nguyen YH hlw_nguyen

+No 34 : duyduong4422 YH kevotinh_vonhandao
+No 35 jackass dangerous YH dangerousjackass

+No 35 : mileyhunter YH mileyhunter39

+No 35 : Ginta1999 YH drthumt@yahoo.com.vn
MMD maker:
+No 36: [H]estiaSama YH baby200648@yahoo,com.vn

+No 37 : makma055 yh makma055@gmail.com
+No 38 : yuuto yh yuukimanaka@gmail.com
+No 39 : ngoctrai9x yh umaiga2@yahoo.com

 
 

 

 

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!