BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Nguyễn Hoàng Duy Thành viên
Có 310 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Meeting dole 2 23450 13
3. Q.E.D 17 45339 42
7. Rumic Theater 7 44816 28
11. BTL-Bantang Girls 1 25362 3
15. NINKU 45 610558 453
16. Zen Martial Art Academy 29 295007 250
18. Glamorous 10 373062 65
19. Magic Kaito 36 276079 21
20. Kotaro Makaritoru 61 599770 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]