BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 314 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Meeting dole 2 23935 13
3. Q.E.D 17 46670 42
7. Rumic Theater 7 45800 28
11. BTL-Bantang Girls 1 26032 3
15. NINKU 45 612167 453
16. Zen Martial Art Academy 29 295995 250
18. Glamorous 10 374245 65
19. Magic Kaito 36 278582 21
20. Kotaro Makaritoru 61 605048 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]