BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 308 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Hakuouki 2 55315 14
3. Metal Heart 4 42677 12
4. Change 123 61 570154 83
6. Addicted to Curry 38 339889 65
7. A Short Journey 1 81373 15
11. Legend chap 5 6 50307 27
12. Splatter Sister 1 16663 13
14. Fate Zero 2 65022 9
15. Sokkuri Mate 1 20315 16
16. Pokemon Reburst 9 115072 97
17. Rurouni Kenshin Remake 258 5763374 714
18. Destruction Princess 1 163810 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]