BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 312 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Meeting dole 2 23554 13
3. Q.E.D 17 45566 42
7. Rumic Theater 7 44991 28
11. BTL-Bantang Girls 1 25503 3
15. NINKU 45 610782 453
16. Zen Martial Art Academy 29 295219 250
18. Glamorous 10 373333 65
19. Magic Kaito 36 276354 21
20. Kotaro Makaritoru 61 601385 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]