BlogTruyen Scan Group

Leader: Ngankvn Clone

Tham gia nhóm


Nhóm chuyên scan truyện lậu, đừng méc ai nha =___= emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Lãng Khách Thành viên
Có 25 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. KUROZAKURO 67 611638 327
2. Ô Long Viện Bộ 2 65 925365 86
5. Hội pháp sư 163 2686092 584
6. Mr.Fullswing 227 2126601 1304
7. Thần Khí Vương 26 150197 16
8. dòng thời gian 44 151352 26
11. Dersert Coral 25 120480 42
13. Chú Bé Quyền Năng 95 265093 67
16. Yaiba Remake 252 4965423 452
19. Vua Côn Trùng 48 325682 62
20. Bác Sĩ Ma Giới 134 1114587 331
1 2