BlogTruyen Scan Group

Leader: Ngankvn Clone

Tham gia nhóm


Nhóm chuyên scan truyện lậu, đừng méc ai nha =___= emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Thái Vũ Thành viên
Có 25 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. KUROZAKURO 67 590947 325
3. Ô Long Viện Bộ 2 65 895581 85
6. Hội pháp sư 163 2638139 581
7. Mr.Fullswing 227 2057239 1301
8. Thần Khí Vương 26 143938 16
9. dòng thời gian 44 143224 25
12. Dersert Coral 25 114321 42
14. Chú Bé Quyền Năng 95 241873 66
17. Yaiba Remake 252 4638455 450
20. Vua Côn Trùng 49 317517 61
1 2