[Trace] gim lại truyện hay cho mọi người đọc

truyện tranh [Trace]
SƠ LƯỢC

30 năm trước, thế giới xuất hiện " Trouble ", những con quái vật giết người. Cùng với nó, xuất hiện những người có năng lực đặc biệt được gọi là " Trace ", chỉ có họ mới có khả năng chống lại " Trouble ". Tuy nhiên sức mạnh thường đến cùng tham vọng, số tội ác do những " Trace " lạm dụng sức mạnh gây ra ngày càng tăng. Nên họ đã bị xã hội kỳ thị, họ không được coi là con người. Bộ truyện nói về những con người lương thiện, vô tội, nhưng lại nhận được sức mạnh của " Trace ", và họ đã bị xã hội ruồng bỏ, mất đi quyền làm người. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, mỗi cuộc đời lại là một câu chuyện đầy tính nhân văn. Không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, gia đình,...
Và nói tóm lại là truyện hành động kịch tính, hay kịnh khủng! Ai không đọc thì phí, đỡ nói nhiều dài dòng.

Tác giả: Nastycat

Nguồn: Blogtruyen.com

Nhóm dịch: BlogTruyen.Com

Thể loại: Action Manhwa Martial Arts Supernatural Drama Fantasy

Đăng bởi: Trần Thị Bích Vân Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: Bá CMN Đạo R

Số lượt xem: 1893968 Theo dõi: 734

Update: 24/10/2020 15:06TỔNG HỢP (181 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

[Trace] vol 7 - chap 4 Morrienoah Jin 11/02/2012 12:52

[Trace] vol 7 - chap 3 Sa Ghang Gwon 11/02/2012 12:51

[Trace] vol 7 - chap 2 Kim Yun Seong 11/02/2012 12:52

[Trace] vol 7 - chap 1 Nasty Cat 11/02/2012 12:53

[Trace] vol 6 - chap 33 11/02/2012 12:49

[Trace] vol 6 - chap 32 11/02/2012 12:50

[Trace] vol 6 - chap 31 11/02/2012 12:48

[Trace] vol 6 - chap 30 11/02/2012 12:48

[Trace] vol 6 - chap 29 11/02/2012 12:48

[Trace] vol 6 - chap 28 11/02/2012 12:48

[Trace] vol 6 - chap 27 11/02/2012 12:47

[Trace] vol 6 - chap 26 11/02/2012 12:47

[Trace] vol 6 - chap 25 11/02/2012 12:47

[Trace] vol 6 - chap 24 11/02/2012 12:47

[Trace] vol 6 - chap 23 11/02/2012 12:46

[Trace] vol 6 - chap 22 11/02/2012 12:46

[Trace] vol 6 - chap 21 11/02/2012 12:46

[Trace] vol 6 - chap 20 11/02/2012 12:46

[Trace] vol 6 - chap 19 11/02/2012 12:45

[Trace] vol 6 - chap 18 11/02/2012 12:45

[Trace] vol 6 - chap 17 11/02/2012 12:44

[Trace] vol 6 - chap 16 11/02/2012 12:44

[Trace] vol 6 - chap 15 11/02/2012 12:44

[Trace] vol 6 - chap 14 11/02/2012 12:41

[Trace] vol 6 - chap 13 11/02/2012 12:40

[Trace] vol 6 - chap 12 11/02/2012 12:40

[Trace] vol 6 - chap 11 02/05/2014 01:07

[Trace] vol 6 - chap 10 11/02/2012 12:40

[Trace] vol 6 - chap 9 11/02/2012 12:40

[Trace] vol 6 - chap 8 11/02/2012 12:37

[Trace] vol 6 - chap 7 11/02/2012 12:37

[Trace] vol 6 - chap 6 11/02/2012 12:37

[Trace] vol 6 - chap 5 11/02/2012 12:36

[Trace] vol 6 - chap 4 11/02/2012 12:36

[Trace] vol 6 - chap 3 11/02/2012 12:36

[Trace] vol 6 - chap 2 11/02/2012 12:36

[Trace] vol 6 - chap 1 11/02/2012 12:35

[Trace] vol 5 - chap 12 10/02/2012 18:00

[Trace] vol 5 - chap 11 10/02/2012 18:00

[Trace] vol 5 - chap 10 10/02/2012 18:00

[Trace] vol 5 - chap 9 10/02/2012 17:59

[Trace] vol 5 - chap 8 10/02/2012 17:59

[Trace] vol 5 - chap 7 10/02/2012 17:59

[Trace] vol 5 - chap 6 10/02/2012 17:59

[Trace] vol 5 - chap 5 10/02/2012 17:59

[Trace] vol 5 - chap 4 10/02/2012 17:58

[Trace] vol 5 - chap 3 10/02/2012 17:58

[Trace] vol 5 - chap 2 10/02/2012 17:58

[Trace] vol 5 - chap 1 10/02/2012 17:58

[Trace] vol 4 - chap 45 10/02/2012 17:57

[Trace] vol 4 - chap 44 10/02/2012 17:57

[Trace] vol 4 - chap 43 10/02/2012 17:57

[Trace] vol 4 - chap 42 10/02/2012 17:55

[Trace] vol 4 - chap 41 10/02/2012 17:54

[Trace] vol 4 - chap 40 10/02/2012 17:54

[Trace] vol 4 - chap 39 10/02/2012 17:54

[Trace] vol 4 - chap 38 10/02/2012 17:54

[Trace] vol 4 - chap 37 10/02/2012 17:53

[Trace] vol 4 - chap 36 10/02/2012 17:53

[Trace] vol 4 - chap 35 10/02/2012 17:53

[Trace] vol 4 - chap 34 10/02/2012 17:53

[Trace] vol 4 - chap 33 10/02/2012 17:52

[Trace] vol 4 - chap 32 10/02/2012 17:52

[Trace] vol 4 - chap 31 10/02/2012 17:52

[Trace] vol 4 - chap 30 10/02/2012 17:52

[Trace] vol 4 - chap 29 10/02/2012 17:52

[Trace] vol 4 - chap 28 10/02/2012 17:51

[Trace] vol 4 - chap 27 10/02/2012 17:51

[Trace] vol 4 - chap 26 10/02/2012 17:51

[Trace] vol 4 - chap 25 10/02/2012 17:51

[Trace] vol 4 - chap 24 10/02/2012 17:51

[Trace] vol 4 - chap 23 10/02/2012 17:50

[Trace] vol 4 - chap 22 10/02/2012 17:50

[Trace] vol 4 - chap 21 10/02/2012 17:50

[Trace] vol 4 - chap 20 09/02/2012 12:14

[Trace] vol 4 - chap 19 09/02/2012 12:13

[Trace] vol 4 - chap 18 09/02/2012 12:13

[Trace] vol 4 - chap 17 09/02/2012 12:13

[Trace] vol 4 - chap 16 09/02/2012 12:13

[Trace] vol 4 - chap 15 09/02/2012 12:12

[Trace] vol 4 - chap 14 09/02/2012 12:12

[Trace] vol 4 - chap 13 09/02/2012 12:12

[Trace] vol 4 - chap 12 09/02/2012 12:11

[Trace] vol 4 - chap 11 09/02/2012 12:11

[Trace] vol 4 - chap 10 08/02/2012 13:21

[Trace] vol 4 - chap 9 08/02/2012 13:21

[Trace] vol 4 - chap 8 08/02/2012 13:21

[Trace] vol 4 - chap 7 08/02/2012 13:20

[Trace] vol 4 - chap 6 08/02/2012 13:20

[Trace] vol 4 - chap 5 01/05/2014 23:42

[Trace] vol 4 - chap 4 08/02/2012 13:19

[Trace] vol 4 - chap 3 08/02/2012 13:19

[Trace] vol 4 - chap 2 08/02/2012 13:18

[Trace] vol 4- chap 1 08/02/2012 13:18

[Trace] vol 4 - chap 0 08/02/2012 13:18

[Trace] vol 3 - chap 28.5 02/05/2014 00:31

[Trace] vol 3 - chap 28 07/02/2012 13:06

[Trace] vol 3 - chap 27 07/02/2012 13:06

[Trace] vol 3 - chap 26 07/02/2012 13:06

[Trace] vol 3 - chap 25 08/02/2012 13:20

[Trace] vol 3 - chap 24 07/02/2012 13:04

[Trace] vol 3 - chap 23 07/02/2012 13:04

[Trace] vol 3 - chap 22 07/02/2012 13:04

[Trace] vol 3 - chap 21 07/02/2012 13:03

[Trace] vol 3 - chap 20 07/02/2012 13:03

[Trace] vol 3 - chap 19 07/02/2012 13:03

[Trace] vol 3 - chap 18 07/02/2012 13:03

[Trace] vol 3 - chap 17 07/02/2012 13:02

[Trace] vol 3 - chap 16 07/02/2012 13:02

[Trace] vol 3 - chap 15 07/02/2012 13:02

[Trace] vol 3 - chap 14 07/02/2012 13:01

[Trace] vol 3 - chap 13 07/02/2012 13:01

[Trace] vol 3 - chap 12 07/02/2012 13:01

[Trace] vol 3 - chap 11 07/02/2012 13:00

[Trace] vol 3 - chap 10 06/02/2012 19:30

[Trace] vol 3 - chap 9 06/02/2012 19:29

[Trace] vol 3- chap 8 06/02/2012 19:29

[Trace] vol 3 - chap 7 06/02/2012 19:29

[Trace] vol 3 - chap 6 06/02/2012 19:28

[Trace] vol 3 - chap 5 06/02/2012 19:28

[Trace] vol 3 - chap 4 06/02/2012 19:27

[Trace] vol 3 - chap 3 06/02/2012 19:27

[Trace] vol 3 - chap 2 06/02/2012 19:27

[Trace] vol 3 - chap 1 06/02/2012 19:26

[Trace] vol 2 - chap 55 06/02/2012 18:42

[Trace] vol 2 - chap 54 06/02/2012 18:41

[Trace] vol 2 - chap 53 06/02/2012 18:41

[Trace] vol 2 - chap 52 06/02/2012 18:41

[Trace] vol 2 - chap 51 06/02/2012 18:41

[Trace] vol 2 - chap 50 06/02/2012 18:41

[Trace] vol 2 - chap 49 06/02/2012 18:40

[Trace] vol 2 - chap 48 06/02/2012 18:39

[Trace] vol 2 - chap 47 06/02/2012 18:39

[Trace] vol 2 - chap 46 06/02/2012 18:38

[Trace] vol 2 - chap 45 06/02/2012 18:38

[Trace] vol 2 - chap 44 06/02/2012 18:37

[Trace] vol 2 - chap 43 06/02/2012 18:37

[Trace] vol 2 - chap 42 06/02/2012 18:37

[Trace] vol 2 - chap 41 06/02/2012 18:37

[Trace] vol 2 - chap 40 06/02/2012 18:36

[Trace] vol 2 - chap 39 06/02/2012 18:36

[Trace] vol 2 - chap 38 06/02/2012 18:36

[Trace] vol 2 - chap 37 06/02/2012 18:36

[Trace] vol 2 - chap 36 06/02/2012 18:35

[Trace] vol 2 - chap 35 06/02/2012 18:35

[Trace] vol 2 - chap 34 06/02/2012 18:35

[Trace] vol 2 - chap 33 06/02/2012 18:34

[Trace] vol 2 - chap 32 06/02/2012 18:34

[Trace] vol 2 - chap 31 06/02/2012 18:34

[Trace] vol 2 - chap 30 06/02/2012 17:58

[Trace] vol 2 - chap 29 06/02/2012 17:58

[Trace] vol 2 - chap 28 06/02/2012 17:58

[Trace] vol 2 - chap 27 06/02/2012 17:56

[Trace] vol 2 - chap 26 06/02/2012 17:56

[Trace] vol 2 - chap 25 06/02/2012 17:55

[Trace] vol 2 - chap 24 06/02/2012 17:55

[Trace] vol 2 - chap 23 06/02/2012 17:55

[Trace] vol 2 - chap 22 06/02/2012 17:54

[Trace] vol 2 - chap 21 06/02/2012 17:54

[Trace] vol 1 - chap 20.5 01/05/2014 23:16

[Trace] vol 1 - chap 20 06/02/2012 17:51

[Trace] vol 1- chap 19 06/02/2012 17:49

[Trace] vol 1 - chap 18 06/02/2012 17:49

[Trace] vol 1 - chap 17 06/02/2012 17:45

[Trace] vol 1 - chap 16 06/02/2012 17:45

[Trace] vol 1 - chap 15 06/02/2012 13:11

[Trace] vol 1 - chap 14 06/02/2012 13:11

[Trace] vol 1 - chap 13 06/02/2012 13:10

[Trace] vol 1 - chap 12 06/02/2012 13:09

[Trace] vol 1 - chap 11 06/02/2012 13:09

[Trace] vol 1 - chap 10 06/02/2012 13:09

[Trace] vol 1 - chap 09 06/02/2012 13:08

[Trace] vol 1 - chap 08 06/02/2012 13:08

[Trace] vol 1 - chap 07 06/02/2012 13:07

[Trace] vol 1 - chap 06 06/02/2012 12:39

[Trace] vol 1 - chap 05 06/02/2012 12:38

[Trace] vol 1 - chap 04 06/02/2012 12:38

[Trace] vol 1 - chap 03 06/02/2012 12:37

[Trace] vol 1 - chap 02 06/02/2012 12:37

[Trace] vol 1 - chap 01 06/02/2012 12:33

[Trace] vol 1 - chap 00 06/02/2012 12:24

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cu-cu-cute! [Update Chap 9] Drop :(((((((((((((((((
  • truyện tranh Come Come Vanilla update chapter 18 [END] Happy Ending ♥♥♥♥
  • truyện tranh Hajimete no Aku Update Full
  • truyện tranh Mouse Update chapter 31
  • truyện tranh Rockin' Heaven update các chap extra
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...