Nghe bảo tôi là con gái của Vương thằng nào hack view là chó

truyện tranh Nghe bảo tôi là con gái của Vương
SƠ LƯỢC
Đang cùng người yêu trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất, đột nhiên tai vạ bất ngờ làm cô mất mạng oan uất... Không ngờ rằng lần nữa mở mắt, cô lại nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, còn có thân phận công chúa cao quý, nhưng đây lại là một thế giới trọng nam khinh nữ với tư tưởng vô cùng kỳ quái! Từ quốc chủ kiêm cha ruột....
Thôi không nói dài, cùng Mê đọc truyện theo dõi bộ truyện này nhé

Tác giả: Kim Rek-na;Bi Chu

Nguồn: Mê đọc truyện

Nhóm dịch: Mê đọc truyện

Thể loại: Manhua Manhwa

Đăng bởi: Mặc Ngôn Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3339026 Theo dõi: 195

Update: 26/08/2020 19:25

TỔNG HỢP (164 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 164 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 163 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 162 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 161 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 160 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 159 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 158 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 157 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 156 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 155 23/06/2019 16:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 154 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 153 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 152 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 151 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 150 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 149 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 148 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 147 23/06/2019 16:37

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 146 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 145 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 144 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 143 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 142 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 141 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 140 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 139 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 138 23/06/2019 16:36

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 137 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 136 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 135 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 134 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 133 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 132 23/06/2019 16:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 131 23/06/2019 16:30

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 130 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 129 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 128 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 127 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 126 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 125 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 124 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 123 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 121 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 120 23/06/2019 16:29

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 119 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 118 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 117 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 116 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 115 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 114 23/06/2019 16:28

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 113 23/06/2019 16:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 112 23/06/2019 16:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 111 23/06/2019 16:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 110 23/06/2019 16:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 109 23/06/2019 16:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 108 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 107 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 106 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 105 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 104 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 103 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương chap 102 23/06/2019 16:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 101 21/11/2018 18:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 100 21/11/2018 18:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 99 21/11/2018 18:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 98 19/11/2018 19:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 97 19/11/2018 19:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 96 19/11/2018 19:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 95 16/11/2018 15:46

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 94 16/11/2018 15:45

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 93 15/11/2018 18:57

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 92 15/11/2018 18:57

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 91 15/11/2018 18:56

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 90 12/11/2018 17:43

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 89 12/11/2018 17:43

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 88 12/11/2018 17:43

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 87 12/11/2018 17:42

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 86 12/11/2018 17:42

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 85 12/11/2018 17:42

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 84 12/11/2018 17:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 83 12/11/2018 17:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 82 08/11/2018 09:27

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 81 08/11/2018 09:26

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 81 31/10/2018 18:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 80 27/10/2018 08:26

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 79 27/10/2018 08:26

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 78 26/10/2018 18:53

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 77 26/10/2018 18:53

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 76 26/10/2018 18:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 75 25/10/2018 11:53

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 74 25/10/2018 11:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 73 25/10/2018 11:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 72 25/10/2018 11:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 71 25/10/2018 11:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 70 25/10/2018 11:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 69 22/10/2018 19:13

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 68 22/10/2018 19:13

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 67 22/10/2018 19:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 66 15/10/2018 18:44

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 65 12/10/2018 18:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 64 12/10/2018 18:51

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 63 12/10/2018 18:51

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 62 11/10/2018 19:30

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 61 11/10/2018 19:30

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 60 10/10/2018 09:05

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 59 10/10/2018 09:05

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 58 09/10/2018 19:11

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 57 09/10/2018 19:11

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 56 09/10/2018 19:11

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 55 05/10/2018 10:33

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 54 05/10/2018 10:33

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 53 03/10/2018 11:15

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 52 03/10/2018 11:15

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 51 02/10/2018 11:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 50 02/10/2018 11:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 49 02/10/2018 11:35

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 48 01/10/2018 09:55

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 47 01/10/2018 09:55

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 46 27/09/2018 18:40

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 45 27/09/2018 18:40

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 44 27/09/2018 18:39

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 43 25/09/2018 18:43

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 42 25/09/2018 18:43

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 41 25/09/2018 18:42

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 40 24/09/2018 19:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 39 24/09/2018 19:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 38 24/09/2018 19:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 37 24/09/2018 19:40

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 36 24/09/2018 19:40

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 35 21/09/2018 19:47

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 34 21/09/2018 19:46

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 33 21/09/2018 19:46

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 32 21/09/2018 19:46

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 31 21/09/2018 19:46

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 30 20/09/2018 19:26

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 29 20/09/2018 19:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 28 20/09/2018 19:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 27 20/09/2018 19:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 26 20/09/2018 19:25

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 25 20/09/2018 19:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 24 19/09/2018 20:22

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 23 19/09/2018 20:21

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 22 19/09/2018 20:21

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 21 19/09/2018 20:21

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 20 19/09/2018 20:21

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 19 19/09/2018 20:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 18 19/09/2018 20:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 17 19/09/2018 20:20

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 16 17/09/2018 20:17

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 15 15/09/2018 17:52

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 14 14/09/2018 20:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 13 13/09/2018 20:07

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 12- Tâm ý 12/09/2018 18:48

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 11- Thủ đoạn đầu 11/09/2018 19:38

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 10- Người lạ từng quen 10/09/2018 20:01

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 9- Mới trưởng thành 07/09/2018 19:27

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 8- Nhi đồng thiên tài 06/09/2018 18:14

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 7- Hơi ấm đầu tiên 06/09/2018 18:13

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 6- Cố gắng che giấu 06/09/2018 18:12

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 5- Người anh em kì lạ 04/09/2018 09:24

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 4 30/08/2018 19:21

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 3 29/08/2018 18:41

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 2 29/08/2018 18:40

Nghe bảo tôi là con gái của Vương Chap 1 29/08/2018 18:40

HIỆN TẠI BỘ NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐƠN VỊ COMICOLA CỦA VIỆT NAM MUA BẢN QUYỀN
VÌ VẬY CÁC BẠN MUỐN ĐỌC BỘ NÀY THÌ HÓNG BÊN ĐÓ NHÉ
VỪA LÀ ỦNG HỘ CHO CÁC BẠN BÊN ĐÓ, VỪA TRÁNH VẤN ĐỀ KIỆN TỤNG NHÉ CÁC BẠN

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Xin Chào! Dân Nữ update chap 77
  • truyện tranh  Con Tim Rung Động update chap 29
  • truyện tranh Công Chúa Gả Đến
  • truyện tranh Thiếu niên siêu năng lực
  • truyện tranh Nhà có siêu dễ thương
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!