Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Togari Shiro 18 139148 62
2. Inaba Rabbits 10 91400 140
3. toki to towa 1 27576 15
4. Blazer Drive 17 66452 1
5. Yamikagishi 34 313327 30
7. Keyman 66 226444 86
8. One-Punch Man 314 27082511 7049
1