Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Togari Shiro 18 134737 62
2. Inaba Rabbits 10 89701 139
3. toki to towa 1 26434 15
4. Blazer Drive 17 64594 1
5. Yamikagishi 34 307630 30
6. Keyman 66 168668 69
8. Onepunch-Man 258 21948635 5258
1