Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Togari Shiro 18 136126 62
2. Inaba Rabbits 10 90449 139
3. toki to towa 1 27037 15
4. Blazer Drive 17 65307 1
5. Yamikagishi 34 309051 30
6. Keyman 66 171776 69
8. Onepunch-Man 270 23497277 5716
1