Danh sách truyện của nhóm

Có 19 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Dấu Thánh 15 120038 17
2. QP - Soul Of Violence 38 102359 15
3. HACK//LINK 20 103072 27
4. Princess Princess 19 88315 20
5. Toxic 15 49297 7
6. Utopia's Avenger 16 127639 39
7. Tales Of Destiny 17 65236 10
8. Tokyo Innocent 37 148445 41
9. Metamorcode 3 55137 19
10. QP Gaiden 1 26074 7
11. Attack!! 10 76085 6
13. Sakuratetsu Taiwahen 13 64159 22
14. Shiki Tsukai 13 50038 3
15. M.C.Law 27 97153 11
16. KAIN 8 69997 9
17. Igyoujin Oniwakamaru 33 352480 56
18. INFINITY GAME 11 94406 12
19. MOTHER KEEPER 55 262038 66
1