Danh sách truyện của nhóm

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bakemonogatari 62 514447 253
1