Brilliant Moon

Leader: Brilliant Moon

Tham gia nhóm


Dịch truyện là đam mê !! emo emo emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Lê.T.Liêm Thành viên
2. vietkong263 Thành viên
3. Brilliant Moon Leader
4. RacheL o_O Thành viên
5. Mixiii Mixiii Thành viên
6. windygotbiten Thành viên
Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Mikio & Mikio 19 159752 93
2. [REMAKE] Mojako 17 167886 130
8. Kẻ lừa tình 6 8856 10
1