Bullet Burn Team

Leader: P.T.T1106

Tham gia nhóm


Nhóm dịch tạp nham cái gì cũng dịch :D
Fb Team nha: Bullet Burn Team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. yeunhatkiem1 Thành viên
2. P.T.T1106 Leader
Có 58 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. Ama + Devi 1 25209 11
5. Bell's Village 4 24347 48
7. MITSUISHI-SAN 1 8186 6
10. BAD LIBRARIAN 1 7664 1
12. Azure and Claude 17 63531 53
13. HOENKAN EVANS NO USO 12 53599 85
15. Crepe Panic! 1 20778 16
17. Yugamira 1 30392 67
18. Chotto Ippai! 2 23980 91
1 2 3