Bullet Burn Team

Leader: P.T.T1106

Tham gia nhóm


Nhóm dịch tạp nham cái gì cũng dịch :D
Fb Team nha: Bullet Burn Team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. P.T.T1106 Leader
2. Tomori-chwan <3 <3 Thành viên
Có 61 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. Ama + Devi 1 19029 11
5. Bell's Village 4 18847 48
8. MITSUISHI-SAN 1 3362 6
12. BAD LIBRARIAN 1 2786 1
14. Azure and Claude 17 54223 53
15. HOENKAN EVANS NO USO 12 47218 74
17. Sougou Tovarisch 2 23518 33
18. Crepe Panic! 1 15458 16
1 2 3 4