Danh sách truyện của nhóm

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kijin Gentosho 3 9168 12
8. Jack Frost 1 3012 2
1