Danh sách truyện của nhóm

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Before Dawn 1 23804 5
2. Sakura Strip 1 10554 12
3. Doll’s Folklore 14 53115 12
1