Danh sách truyện của nhóm

Có 12 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BẠN GÁI THUÊ 1 6440 5
2. FUTANARI NO ELF 3 22422 21
5. SHINOBI KILL 3 26630 25
1