Danh sách truyện của nhóm

Có 15 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Tương lai 4 9500 2
8. Nhiễm Hương 23 11522 1
12. Lam lí trấn 10 1032 1
15. Đào hoa chước 16 1553 1
1