EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 137 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 10095 2
2. Bootsleg 1 9382 7
3. Fairy gone 1 11263 3
6. Golden Gold 1 9570 2
7. Kamisama no Koibito 6 27579 31
8. Yukuyuku Futari 12 35155 17
9. Kakuremi 1 6206 1
10. Mourning Bride 2 9452 6
11. Tokyo Shinobi Squad 7 33454 12
13. Toubousha Elio 10 57952 27
14. DEAR CALL 1 8141 4
15. Golden Gold 11 29757 14
18. Gal and Dinosaur 29 32265 11
19. WAKUSEI CLOSET 5 13063 8
1 2 3 4 5 6 7