EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 140 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 10249 2
2. Bootsleg 1 9548 7
3. Fairy gone 1 11707 3
6. Golden Gold 1 9737 2
7. Kamisama no Koibito 6 27757 31
8. Yukuyuku Futari 12 35572 18
9. Kakuremi 1 6310 1
10. Mourning Bride 2 9584 6
11. Tokyo Shinobi Squad 7 33770 12
13. Toubousha Elio 10 58303 27
14. DEAR CALL 1 8281 4
15. Golden Gold 11 29938 14
18. Gal and Dinosaur 29 33015 11
19. WAKUSEI CLOSET 5 13608 8
1 2 3 4 5 6 7