EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 167 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 11614 2
2. Bootsleg 1 10779 8
3. Fairy gone 1 13785 3
6. Golden Gold 1 10892 2
7. Kamisama no Koibito 6 29582 32
8. Yukuyuku Futari 12 38641 19
9. Kakuremi 1 7218 1
10. Mourning Bride 2 10616 6
12. Toubousha Elio 10 60823 29
13. DEAR CALL 1 9362 4
14. Golden Gold 11 31251 14
17. Gal and Dinosaur 29 44803 11
18. WAKUSEI CLOSET 5 15927 8
20. Gusha no Hoshi 5 25398 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9