EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 165 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 12658 2
2. Bootsleg 1 13233 8
3. Fairy gone 1 15268 3
6. Golden Gold 1 11873 2
7. Kamisama no Koibito 6 31193 32
8. Yukuyuku Futari 12 45806 27
9. Kakuremi 1 8192 1
10. Mourning Bride 2 11496 6
12. Toubousha Elio 10 63700 29
13. DEAR CALL 1 10178 4
14. Golden Gold 11 33769 14
15. TOKYO HELL HEAVENS 1 10346 2
17. Gal and Dinosaur 29 57229 12
18. WAKUSEI CLOSET 6 17765 8
20. Gusha no Hoshi 5 26704 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9