EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 152 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 10528 2
2. Bootsleg 1 9783 7
3. Fairy gone 1 12777 3
6. Golden Gold 1 10004 2
7. Kamisama no Koibito 6 28323 31
8. Yukuyuku Futari 12 36267 18
9. Kakuremi 1 6517 1
10. Mourning Bride 2 9819 6
12. Toubousha Elio 10 58879 27
13. DEAR CALL 1 8519 4
14. Golden Gold 11 30235 14
17. Gal and Dinosaur 29 34024 11
18. WAKUSEI CLOSET 5 14186 8
20. Gusha no Hoshi 5 23831 12
1 2 3 4 5 6 7 8