EiShun Team


EiShun Team
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 164 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. MAKU MUSUBI 2 12373 2
2. Bootsleg 1 12796 8
3. Fairy gone 1 14811 3
6. Golden Gold 1 11624 2
7. Kamisama no Koibito 6 30707 32
8. Yukuyuku Futari 12 45039 27
9. Kakuremi 1 7921 1
10. Mourning Bride 2 11232 6
12. Toubousha Elio 10 63031 29
13. DEAR CALL 1 9955 4
14. Golden Gold 11 33124 14
15. TOKYO HELL HEAVENS 1 10021 2
17. Gal and Dinosaur 29 56603 12
18. WAKUSEI CLOSET 6 17356 8
20. Gusha no Hoshi 5 26347 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9