Danh sách truyện của nhóm

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Monster #8 9 18592 11
2. Vampires and Knight 11 18216 29
1