Danh sách truyện của nhóm

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nỗ lực 7 27978 14
4. Bạn bè 1 32375 12
9. Cô nàng quái chiêu 58 273321 27
10. Nữ Thần Bãi Biển 11 111672 14
11. Nữ Thần Instargram 40 182584 19
1