Gin

Leader: GIN

Tham gia nhóm


Thấy bộ nào hay mà đang bị Drop thì sẽ làm...
Hoặc chỉ đơn giản là thích bộ nào thì sẽ làm bộ ấy emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. GIN Leader
Có 13 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. JL8 15 58388 10
6. Ore Monogatari!! 24 131914 42
7. Kowashiya Gamon 90 158992 88
9. (G) Edition 16 246893 55
10. Pixie and Brutus 25 65265 21
11. AKB0048 - Episode 0 3 78148 13
12. Kyou, Curry! 7 53051 13
13. Boys On The Run 104 975087 310
1