Golden.assault


Chẳng phải nhóm, có mỗi người à. Đóng đô tại BT.
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 7 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Adam in Puberty 2 145151 126
2. Imokami-sama 1 41944 19
3. Nozo x Kimi 13 366827 118
4. Mahou Sensei Negima 85 422683 306
5. Deus Ex machina 2 59456 23
6. Lucu Lucu 28 175500 103
7. Mahou Sensei Negima 356 1822004 431
1