hamtruyentranh.net


hamtruyentranh.net
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 12 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Amber 16 59535 17
3. Nanba Mg5 48 217245 54
4. Dansui! 15 32606 1
6. Tamayura Kitsune 8 27070 12
7. Red Data Book 8 97945 62
8. Hakui no Ou-sama 14 41107 14
10. End & Save 37 74212 12
11. Ijousha no Ai 35 160164 85
1