HORROR FC

Leader: Clouds

Tham gia nhóm


vnsharing.net
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Clouds Leader
Có 43 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

3. Death Sweeper 9 91796 13
4. Fuan no Tane Plus 76 488968 78
6. Hell Baby 4 64410 42
7. The Icream bus 1 45108 20
8. Lullabies from Hell 4 54936 13
9. The Ring 2 5 42942 12
10. Kimi no Knife 52 182184 24
11. Yiwu 1 33609 2
12. The Human Chair 1 51840 32
13. diabolo 1 50671 15
14. Double Gauge 1 47562 5
15. Cách Để Gặp Ma 1 74689 16
18. The Bug Boy 6 118384 38
19. Bloody Monday 3 36 186247 83
20. Dragon Head 89 347627 24
1 2 3