HUST Phoenix Team

Leader: AquaSyaoran

Tham gia nhóm


HUST Phoenix Team - team sub của group HUST Phoenix (cộng đồng Fan Anime/Manga/Lightnovel Bách Khoa Hà Nội)
Tên đăng nhập Chức vụ
1. rồng đen Thành viên
2. AquaSyaoran Leader
3. TuanasS Thành viên
Có 15 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. The Last Saiyuki 12 35395 23
4. My Deepest Secret 11 18278 4
6. Bone Collection 3 10579 6
1