Danh sách truyện của nhóm

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Tokyo Shinobi Squad 7 25943 11
5. ẤN KÝ ABYSS 14 6343 8
1