JustaWibu

Leader: JustaWibu

Tham gia nhóm


Nhóm bọn mình là nhóm JustaWibu trực thuộc trang Blogtruyen, chuyên đi dịch những bộ Slice of Life, Romance ( đôi khi làm những bộ Funny nữa cho có mắm muối ).
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/itsjustawibu
Tên đăng nhập Chức vụ
1. JustaWibu Leader
Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1