Nhóm dịch một người, chuyên dịch các bộ manga thể loại yuri
Các bộ truyện được lựa chọn với tiêu chí : Moe - Ngọt - Loli - Tình yêu trong sáng (mò nhau trong tối).
Vì một tình yêu với yuri bất diệt
https://www.facebook.com/KnightYuri/

Tên đăng nhập Chức vụ
1. Hijn Z1 Thành viên
Có 35 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. Nibble 1 17922 22
5. Teach Me Kiss Me? 1 11134 6
7. RWBY Xmas 1 9130 5
10. Desire 1 9711 4
14. Yuzumori-san (KoY) 38 172882 425
15. Commearication 1 12755 28
16. Nukumori no Mori 1 9776 17
18. Smile Style 1 8365 12
20. Opapagoto (KoY) 16 108544 124
1 2