Danh sách truyện của nhóm

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Black kanojo 3 2326 3
3. Bunkiten 4 3967 7
1