Danh sách truyện của nhóm

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Bunkiten 4 7196 7
3. Black kanojo 12 13341 4
1