Lẩu Thập Cẩm


Lẩu Thập Cẩm Team chuyên dịch những bộ độc, lạ và làm vì đam mê là chính.
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 37 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Umbrella Girl 2 14194 18
9. Lối Vào 1 4168 8
10. Con Quỷ 1 7090 6
12. Shoujo Nemu 11 12922 14
13. Sitting Down 1 3405 2
16. A Scary Story 1 6089 3
17. 80's Video Trip 1 3973 4
19. Bokura no Funkasai 16 12400 14
20. Tù Nhân 1 17413 11
1 2