legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. CleverManh Thành viên
Có 60 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 16307 2
2. Seaside Return 1 14291 0
4. Shindou Masaoki 1 18337 9
5. Liquor&Cigarette 2 14475 16
7. Gakusou 1 15470 3
8. Osmotic Pressure 1 15506 16
9. Weekday Night Fever 1 16709 12
10. Urara Meirochou 2 19950 7
11. SHOOTING GIRL 1 11274 9
12. Tog, Tog 1 14391 1
14. Persona 5 Anthology 5 27062 20
17. GrimAter 1 13112 6
18. Ki ni Naru Mori-san 12 53795 67
19. Sweet Bitter 1 38845 7
20. Reiraku 3 29506 20
1 2 3