Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. OU NO KEMONO 2 1828 0
2. JIMIKON 1 2465 2
5. TABERARE USA 2 2775 0
1