Danh sách truyện của nhóm

Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Shitabashiri 1 3641 11
8. Stalkers 24 24306 9
11. Migi to Dari 32 33430 47
12. Silent Blue 6 4687 5
13. Kingyo no Osushi 1 1611 8
16. The Horizon 8 10115 14
1