MangaN Group


Tên đăng nhập Chức vụ
Có 18 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Brothers 12 80879 5
2. sakura no ichiban 25 54497 27
3. monster hunter 14 155787 75
4. Blood Parade 12 107129 22
5. 13 Game 2 108848 23
6. Onihime VS 28 308765 169
7. Minimum 35 1306397 646
8. Silvery Crow 25 259399 54
10. Kongou Banchou 113 901733 64
12. Black Rock-chan 6 80809 16
13. Trance Knights 1 32515 4
14. Dousei Recipe 66 433796 180
15. Grenadier 4 70099 13
17. FreeZing 225 2375055 1243
18. Date A Live 17 89560 72
1