Danh sách truyện của nhóm

Có 19 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

5. Ma tôn tái thế 26 145837 34
6. Nữ quản gia 4 8378 8
8. Thanh gươm quỷ 30 57440 10
9. VIRUS quái vật 12 29438 16
10. THỢ SĂN 3 CM 51 70183 19
13. NGƯỜI CỐNG HIẾN 40 101617 16
14. Phi Lôi Đạo 20 60463 17
15. Thuần hoá sư 1 1997 5
17. Ngã lão ma thần 26 36181 21
1