Marceiline Weeaboo

Leader: Nyaruna

Tham gia nhóm


Trang thông tin cập nhật tin tức mới, review, những thứ nổi bật, ý kiến và đề xuất những thứ weeaboo xinh xẻo~ Cũng là ổ truyện cho những lúc nhàm chán nữa

 

Cập nhập tin tức và những bộ truyện mới nhất tại:
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Nyaruna Leader
Có 21 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. HATSUKOI MAZE 11 57359 16
8. Yo - Jo Life! 3 6485 7
11. ANKUNIN NO JOKEN 7 4063 3
14. HOTEL INHUMANS 2 5574 5
16. ZANMU – LABYRINTH 9 8714 95
17. TOKUGAWA NO SARU 7 7993 6
1 2