Marceiline Weeaboo


Trang thông tin cập nhật tin tức mới, review, những thứ nổi bật, ý kiến và đề xuất những thứ weeaboo xinh xẻo~ Cũng là ổ truyện cho những lúc nhàm chán nữa
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 16 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

4. HATSUKOI MAZE 7 2340 4
9. Yo - Jo Life! 3 2298 6
12. TOKUGAWA NO SARU 6 5007 6
13. ANKUNIN NO JOKEN 2 2173 2
16. HOTEL INHUMANS 2 2213 4
1