MSK Team


>MSKTEAM được thành lập vào ngày 3 tháng 3 năm 2021, bao gồm 14 thành viên .
>Các bộ truyện hiện tại đang tiến hành:
[ Mushoku tensei ] , [ Spy x family ] , [ Anh hùng khiên ] , [ Nguyệt dạo dị giới ].
>Các bộ truyện nổi bật:[ Mushoku tensei ] , [ Spy x family ].
--------------------
>Các chi nhánh:
Chi nhánh 1 ( Pg FB ): Fb.com/redeusgreyrat2077
Chi nhanh 2 ( Gr FB ): Fb.com/groups/mskteam01
--------------------
>Gmail: [email protected]
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

3. Spy X Family 119 3262898 955
1