Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Latin 1 3907 19
2. Alice everlasting 1 7384 11
4. colors 1 1477 3
6. Oda and Hototogi 1 1263 2
1