Danh sách truyện của nhóm

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Reverse Villain 5 30874 2
5. Mr. Mallow Blue 9 12751 9
1