Ning's Team

Leader: Ning_07

Tham gia nhóm


Một team tập làm dịch manga hoặc mọi thứ liên quan đến truyện tranh mà bọn này thích for fun lâu lâu có shitpost

Theo dõi bọn mình tại: Ning's Basement

Tên đăng nhập Chức vụ
1. Hazu Thành viên
2. Dũng-Deist Thành viên
3. Ning_07 Leader
4. Megurowo Thành viên
5. Senkou~san Thành viên
6. Asayuki Thành viên
Có 40 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

6. Omoi ga Omoi Omoi-san 44 287257 208
8. 14-sai no Koi 63 261349 123
10. HELLO WORLD 10 29864 32
11. 86 - Eighty Six 1 5831 5
16. Hồi Ức Không Tên 19 27137 10
1 2